Architektura MuratorWydarzeniaBłażej Pindor, Pałac LX

Błażej Pindor, Pałac LX

7 lutego w warszawskiej galerii Raster odbędzie się wernisaż wystawy Błażeja Pindora Pałac LX. Punktem wyjścia dla fotografa były klasyczne ujęcia Pałacu Kultury i Nauki wykonane przez Zbyszko Siemaszkę i Zdzisława Wdowińskiego, jednak metoda i sens jego pracy są radykalnie odmienne.

Raster, Błażej Pindor

Na wystawie zobaczymy 12 fotografii stanowiących część większego projektu, zrealizowanego na potrzeby książki Wal­demara Baraniew­skiego "Pałac w Warszawie". Całość obejmuje 200 zdjęć, spośród których 90 wybrano do wydanej pod koniec 2014 roku publikacji. Punktem wyjścia dla Błażeja Pindora były fotografie z lat 50-tych, przede wszyst­kim Zbyszko Siemaszki i Zdzisława Wdowińskiego, które ustanowiły kanon obrazowania architek­tury Pałacu Kultury i Nauki. Choć wykorzystana przez Pindora technika nie różni się od stosowanej w latach 50-tych (czarno-białe negatywy w for­macie 4×5 cali), wymowa jego prac jest radykalnie odmienna. Fotografa interesują nie tyle widoki ogólne, co przede wszystkim detale oraz relacja między widzem, a dominującą architekturą Pałacu.

Błażej Pindor (ur. 1973) studiował architekturę na Politech­nice War­szaw­skiej i fotografię na FAMU w Pradze. Ostat­nio zrealizował kilka projektów fotograficz­nych poświęconych moder­nistycz­nym tradycjom pol­skiej architek­tury i dizajnu, m.in. “Rewizyta u Roualda Gutta” (2013-2014) i “Obiekty i pozy” (2014).

Błażej Pindor, PAŁAC LX
07 luty - 21 marca 2015
Raster
ul. Wspólna 63 00-687 War­szawa


Książka "Pałac w Warszawie" to wynik wielolet­nich badań prowadzonych przez profesora Wal­demara Baraniew­skiego, które zainicjował jesz­cze w latach 80. XX wielu. Bezpośrednim impul­sem do złożenia tych studiów w całość i ich publikacji był cykl wykładów przy­gotowanych na zaproszenie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w War­szawie i wygłoszonych przez profesora na przełomie 2009 i 2010 roku. Wykłady miały charak­ter nieco mean­dryczny, ale zgodny z pomysłem badania historii i tożsamości miej­sca, na którym ma stanąć nowy gmach Muzeum. "Pałac w War­szawie" jest w zamierzeniu studium nie drobiazgowym, lecz dociekliwym, przybliżającym najważniejsze i naj­bar­dziej charak­terystyczne cechy architek­tury i frag­menty historii jed­nego z naj­bar­dziej niezwykłych obiektów jakie powstały kiedykol­wiek na pol­skich ziemiach.

Tagi:
Hokusai. Wędrując… Po wystawie oprowadza Bartosz Haduch Do 5 grudnia w Muzeum Narodowym w Krakowie można oglądać wystawę drzeworytów Katsushiki Hokusaia „Hokusai. Wędrując…”. Projekt aranżacji ekspozycji opracowało biuro NArchitekTURA Bartosza Haducha.
Jadwiga Grabowska-Hawrylak w Lizbonie! Dorobek Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak po raz drugi zostanie zaprezentowana poza Polską. Przez trzy miesiące w siedzibie Trienal de Arquitectura de Lisboa będzie można zobaczyć projekty, rysunki oraz modele najciekawszych obiektów autorstwa architektki.
Biennale architektury w Wenecji 2021: miniprzewodnik Marcina Bratańca i Urszuli Forczek-Brataniec Biennale architektury, chwalone, krytykowane, ogłaszane martwym jak sama Wenecja, i jak ona wciąż wyłaniające się z laguny, to wciąż jeden z najważniejszych punktów węzłowych myślenia o architekturze – piszą w osobistej relacji specjalnie dla „A-m” Marcin Brataniec i Urszula Forczek-Brataniec. Co warto zobaczyć podczas tegorocznego biennale architektury? Prezentujemy autorski przewodnik krakowskich architektów, którym, mimo obostrzeń związanych z pandemią, udało się dotrzeć do Wenecji.
Jan Szpakowicz. Przestrzeń elementarna: wystawa Muzeum Architektury we Wrocławiu zaprasza na wystawę „Jan Szpakowicz. Przestrzeń elementarna”. Koncepcję plastyczną ekspozycji, ukazującej autorskie podejście architekta do modułu, brył i ich wzajemnych relacji, opracowali kuratorzy Łukasz Wojciechowski i Aleksandra Czupkiewicz.
Krakowska odsłona wystawy Architektura muzyką przestrzeni Miesięcznik „Architektura-murator” oraz Muzeum Narodowe w Krakowie zapraszają na nową odsłonę wystawy „Architektura muzyką przestrzeni”. Ekspozycję, prezentującą pięć najwybitniejszych sal koncertowych Europy ostatnich lat, będzie można zobaczyć we wnętrzach dawnego hotelu Cracovia.
Wystawa w Muzeum Piłsudskiego na dzień przed otwarciem [GALERIA] Prace nad wystawą Muzeum Piłsudskiego w Sulejówku dobiegły końca. Od 11 listopada będzie dostępna dla zwiedzających. Ekspozycja, według projektu firm Ralph Appelbaum Associates, WXCA i Platige Image,  mieści się w podziemnej części nowego budynku i składa z sześciu galerii, prezentujących kolejne etapy życia marszałka.