Architektura MuratorWydarzeniaCall for papers: transformacja ustrojowa 1989 r. w architekturze, projektowaniu i sztuce

Call for papers: transformacja ustrojowa 1989 r. w architekturze, projektowaniu i sztuce

Fundacja Kultura Miejsca ogłasza nabór tekstów do antologii poświęconej transformacji ustrojowej w architekturze, projektowaniu i sztuce pod redakcją Lidii Klein

Transformacja ustrojowa 1989 roku i jej związek z architekturą, projektowaniem oraz sztuką to zagadnienie w dużej mierze niezbadane. Kilka miesięcy temu nakładem wydawnictwa 40 000 Malarzy ukazała się dwutomowa antologia "Postmodernizm polski. Architektura i urbanistyka" - pierwsze tak obszerne opracowanie podejmujące zagadnienie postmodernizmu w polskiej architekturze. Choć transformacja ustrojowa nie była głównym tematem antologii, zagadnienie to wielokrotnie pojawiało się zarówno w tekstach poszczególnych autorów, jak i wywiadach z architektami.

Wkrótce pod redakcją dr Lidii Klein powstanie publikacja poświęcona podstawowym problemom w badaniach nad relacją transformacji ustrojowej 1989 r. i dziedzin takich jak architektura/urbanistyka, moda, projektowanie graficzne, wzornictwo, sztuki wizualne. Celem antologii będzie również refleksja nad czasowymi granicami transformacji oraz definicją tego pojęcia w odniesieniu do badań nad sztuką, architekturą i projektowaniem.

Przyjmowane są zgłoszenia:
-tekstów przekrojowych o charakterze problemowym, historycznym i/lub teoretycznym
-studiów konkretnych przypadków (obiektów, projektantów, artystów, dzieł i in.)

Teksty mogą dotyczyć problemów takich jak: zmiana pozycji artystów i projektantów, sztuka a wolny rynek, przemiany instytucjonalne, stosunek artystów i projektantów do problemów społecznych czasów transformacji, uwarunkowania ekonomiczne a projektowanie lat dziewięćdziesiątych, stosunek do kultury zachodniej, granice transformacji i periodyzacja zjawiska w odniesieniu do praktyki artystycznej i projektowej. Książka ma charakter recenzowanej publikacji naukowej.

Termin nadsyłania abstraktów (300 słów) to 30 maja 2014. Adres mailowy: kontakt@fundacjakulturamiejsca.pl