Książki o architekturze

Co robi architektka w zbombardowanym mieście? Inne oblicze wojny domowej

2023-11-09 16:51

„Walka o dom” została nazwana przez „The Guardian” jedną z najlepszych książek o architekturze 2016 roku. Marwa Al-Sabouni w 2018 roku została uznana przez brytyjski „Prospect Magazine” za jedną z TOP 50 Thinkers na świecie, a w 2019 roku znalazła się na liście BBC 100 Women.

Spis treści

  1. Czy urbanistyka i architektura mogą wywołać wojnę albo jej zapobiec? 
  2. O autorce
  3. O autorce wprowadzenia do wydania polskiego
  4. O autorze przedmowy do wydania oryginalnego
  5. O tłumaczu

Czy urbanistyka i architektura mogą wywołać wojnę albo jej zapobiec? 

W 2011 roku wybucha w Syrii wojna domowa. Młoda architektka Marwa Al-Sabouni wraz z mężem i dziećmi decyduje się pozostać w ogarniętym szczególnie brutalnymi walkami rodzinnym mieście Hims. Rodzina koczuje w cudem ocalałym z bombardowania domu, a architektka rysuje coraz bardziej zrujnowane miasto i pisze. Zastanawia się nad związkami między architekturą a polityką. Opisuje deprawację, w jaką popadła w jej kraju profesja architektoniczna i nauczanie architektury. 

Jak odbudować zbombardowane miasto? Jak uleczyć społeczeństwo?

Autorka analizuje rolę, jaką odegrali architekci i urbaniści w wojnie domowej. Przekonuje, że można doprowadzić do pokoju przez odpowiednie planowanie miast i sposobów zamieszkiwania. Systematyzuje współczesną architekturę Bliskiego Wschodu, pisze o zaniedbywaniu lokalnego dziedzictwa, deprecjacji pojęcia piękna i utowarowieniu architektury.

Marwa Al-Sabouni stawia w Walce o dom niewygodne pytania i daje odważne odpowiedzi. Czy ktoś tego w ogóle słucha? Książka nie została opublikowana po arabsku – pierwsze wydanie wyszło w Londynie, w języku angielskim. Potem ukazały się tłumaczenia na języki francuski i włoski.

Walka o dom. Wspomnienia syryjskiej architektki

i

Autor: Fundacja Centrum Architektury

O autorce

Marwa Al-Sabouni (1981) to nagradzana architektka, pisarka i mówczyni (jej mowa na platformie TED o roli syryjskiej architektury w wybuchu brutalnej wojny domowej zebrała do dzisiaj ponad 1,1 miliona obejrzeń). Obroniła doktorat z architektury islamskiej, wykłada na Ralston College w USA. Mieszka w mieście Hims w Syrii, gdzie prowadzi prywatną pracownię architektoniczną i skąd nie wyprowadziła się nawet na czas bombardowań podczas wojny domowej. Jako projektantka pracuje m.in. nad koncepcjami odbudowy zniszczonego podczas wojny Himsu, szczególnie dzielnicy Baba Amr. Inspiruje się tradycyjną praktyką rozwoju wieloetnicznych miast i osiedli. Współtworzy pierwszy i jedyny portal internetowy informacyjny o architekturze w języku arabskim: www.arch-news.net.

O autorce wprowadzenia do wydania polskiego

Patrycja Sasnal – politolożka i arabistka, ukończyła też filozofię. Pracuje w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych i prowadzi Akademię Migracji w Kolegium Europejskim w Natolinie. Aktualnie jest wizytującą profesorką na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Jest także ekspertką Komitetu Doradczego Rady Praw Człowieka ONZ, członkinią rady European Council on Foreign Relations i eksperckiej komisji ds. migracji przy Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Zajmuje się polityką na Bliskim Wschodzie, radykalizacją, migracjami i filozofią polityki.

O autorze przedmowy do wydania oryginalnego

Roger Scruton – brytyjski filozof, teoretyk konserwatyzmu, krytyk społeczny, pisarz i wykładowca. Autor wielu książek, m.in. „The Aesthetics of Architecture”.

O tłumaczu

Marcin Michalski – tłumacz i językoznawca. Przekłada literaturę piękną i teksty z zakresu humanistyki, z języka arabskiego i angielskiego, rzadziej z hiszpańskiego i niemieckiego. Pracuje w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM w Poznaniu, gdzie bada problematykę przekładu z udziałem języka arabskiego, gramatykę klasycznego i współczesnego literackiego języka arabskiego oraz dialekt marokański tego języka w kontekście jego kształtującego się aktualnie systemu pisma.

Wstęp do wydania polskiego Patrycja Sasnal
Wstęp do wydania angielskiego Roger Scruton
Przekład z jęz. angielskiego Marcin Michalski
Redakcja Ewa Ślusarczyk
Korekta Lucyna Dyczkowska
Projekt i skład Peter Łyczkowski
Redaktorka prowadząca Agnieszka Rasmus-Zgorzelska
Wydawca Fundacja Centrum Architektury
Współwydawca Instytut Kultury Miejskiej