Pinieas Youldas zaproszenie na wystawę

i

Autor: materiały prasowe CSW w Toruniu

Czwarty stan skupienia wody. Wystawa w Toruniu

2012-02-17 10:13

2 marca CSW w Toruniu otwiera wystawę, której głównym tematem jest woda i jej znaczenie, postrzegane z perspektywy artystów i naukowców 

Pinar Yoldas La sacre...

i

Autor: materiały prasowe CSW w Toruniu

Według kuratorki wystawy, Victorii Vesny projekt ten rozważa ideę czwartego stanu skupienia wody jako przesunięcia perspektywy i nowego sposobu myślenia o molekule będącej ostatecznym odbiciem naszej pojawiającej się globalnej świadomości. Tak jak odkrycie buckminsterfullerynu zmieniło nasz odbiór materii i życia po nastaniu ery nanotechnologii, tak idea czwartego stanu skupienia wody zmienia nasz sposób myślenia o świecie i może mieć wielki wpływ na naukę – od nanotechnologii po neurobiologię i pozaziemskie poszukiwanie życia. Podobnie plazma jest nazywana czasem “czwartym stanem skupienia materii” wychodząc poza granicę tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni na Ziemi – ciała stałe, ciecze, gazy… W ostatnim stuleciu wielu naukowców próbowało podkreślić istnienie dynamicznej energii plazmowej, która znajduje się w żywych organizmach i wodzie, lecz bez większego sukcesu. Przy obecnym zaawansowaniu nauki niektóre z tych idei, które w eksperymentach pokazują wodę jako nośnik energetycznej siły i zjawisko kosmiczno-biologiczne, pojawiają się ponownie. Wystawa będzie bazować na tych najbardziej daleko idących tezach, jako drodze do efektywnego dialogu pomiędzy artystami i naukowcami.

Artyści i naukowcyZaangażowani artyści  pochodzą gównie z  rejonów delt wielkich rzek i portów wodnych na całym świecie, a także z miejsc, które zostały dramatycznie zmienione bądź zniszczone przez wodę. Nie przez przypadek silnie reprezentowana jest Japonia - poprzez udział w wystawie zarówno japońskich artystów, jak i naukowców zaangażowanych w działalność artystyczną. Źródłem inspiracji dla artystów były również obszary dotknięte przez potężne tsunami czy susze. Głównym celem całego projektu jest podniesienie świadomości i uwrażliwienie opinii publicznej na problemy, które dotyczą nas wszystkich: począwszy od teorii poświęconych powstaniu życia po teorie o pozaziemskich formach świadomości, od konkretnych ekologicznych i środowiskowych problemów, jak społeczne aspekty związane z brakiem wody na świecie, do idei  wody jako jednego z najbardziej uniwersalnych symboli, czy metafory naszego współczesnego „płynnego” społeczeństwa, a także stałego strumienia i przepływu danych w rozległym „oceanie” internetu.Uczestnicy projektu: Karla Brunet (Brazylia), Richard Clar & Dinis Afonso Ribeiro (USA / Portugalia), Suzon Fuks (Australia), Shiho Fukuhara & Georg Tremmel (Japonia / Austria), Dew Harrison (Wielka Brytania), Tomoko Hayashi (Japonia), Takashi Ikegami (Japonia), Hideo Iwasaki (Japonia), Hu Jie Ming (Chiny), Gil Kuno (Japonia/USA), Linda Lai (Chiny), Nobuho Nagasawa (Japonia/USA), Mizuko Oka & Yasuhiro Hashimoto (Japonia), João Vasco Paiva (Portugalia/Chiny), Ellen Pau (Chiny), Silvia Rigon (Włochy/USA), Mana Salehi (Iran/Hiszpania), Claudia Schmacke (Niemcy), Alicia Vela (Hiszpania), Pinar Yoldas (Turcja/USA), Jiang Zhi (Chiny) Wystawa w sieciZ okazji wystawy uruchomiona zostanie specjalna platforma internetowa, której obszerny meta-interfejs zaprojektuje Claudia Jacques. Materiały na stronę zostaną przygotowane przez Lindę Weintraub (USA), Esther Moñivas (Hiszpania), Ryszarda W. Kluszczynskiego (Polska), Karlę Brunet (Brazylia), Phillipa Balla (Wielka Brytania), a także z udziałem artystów i aktywistówi, których prace i działania odnoszą się do tematu wody w mnogości jej potencjalnych znaczeń i zastosowań.Sympozjum związane z wystawą odbędzie się w Kalifornijskim Instytucie Nanotechnologii (UCLA) w Los Angeles podczas Światowego Dnia Wody, 22.  marca . Transmisja przekazu w CSW.Victoria VesnyKuratorka wystawy jest amerykańską artystką multimedialną i wykładowcą.  Ukończyła wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie w Belgradzie,doktorat uzyskała w Center for Advanced Studies in Interactive Arts na University of Wales w Wielkiej Brytanii. Jej projekty realizowene są w wielu krajach śwata, najczęściej pracuje w Los Angeles i Nowym Jorku. Wykłada na Wydziale Designu UCLA, jest dyrektorką Art|Sci Centre w School of the Arts and California Nanosystems Institute (CNSI). Jej prace często odnoszą się do badań naukowych nauką i technologii. Realizowany w toruńskim CSW projekt ma angażować artystów, naukowców,  teoretyków architektury i innych specjalistów w działającą wspólnie sieć.

Czwarty stan skupienia wody: od mikro do makroCSW w Toruniuul. Wały gen. Sikorskiego 13, Toruń02.03.2012 – 29.04.2012wernisaż wystawy: 2 marca 2012, godz. 19.00