fotka z /zdjecia/DESIGN_ATTACK_LOGO_KOLOR.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury

Design Attack dla zainteresowanych projektowaniem zrównoważonym, nowymi technologiami i architekturą

2010-09-01 2:00

Program festiwalu w ramach tematu głównego: Materiał Przyszłości obejmie wpływ bogatej tradycji rzemiosła i architektury dawnej Austrii na współczesny kształt dizajnu tego kraju.

Wystawy: 06-30.11.2010 Konferencja: 04-05.11.2010 Kraków

PROGRAM

Design Attack to pierwsza tak duża impreza poświęcona projektowaniu organizowana w Krakowie. Przyświeca jej idea prezentacji najnowszych trendów w projektowaniu z uwzględnieniem perspektywy historycznej oraz połączenia lokalnych działao związanych z dizajnem z międzynarodową siecią współpracy i wymiany pomysłów.

Wystawa Materiał Przyszłości, prezentowana w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, ukazywać będzie ewolucję materiałów wykorzystywanych w projektowaniu. Do projektu zaproszeni zostali projektanci specjalizujący się w dizajnie wykorzystującym nowatorskie technologie, jak również ci, którzy dla celów wystawy wykonają eksperymentalne projekty z wykorzystaniem materiałów funkcjonujących do tej pory jako materiały niszowe. Nowe technologie we współczesnym dizajnie, które wykorzystują jako tworzywo materie przezroczyste, półprzezroczyste, przepuszczające światło, zostaną zaprezentowane na wystawie Przezroczyste. Słowa i rzeczy. Ideą wystawy MAK Design Road Show, przygotowywaną przez kuratorów z Austriackiego Muzeum Sztuki Użytkowej w Wiedniu, jest prezentacja dorobku austriackiego dizajnu na tle tego, co dzieje się obecnie w projektowaniu światowym. Prezentacja nie ograniczy się do najbardziej rozpoznawalnych produktów, takich jak Swarovski czy Porsche Design, ale obejmie też wpływ bogatej tradycji rzemiosła i architektury dawnej Austrii na współczesny kształt dizajnu tego kraju. W ramach wystawy zaprezentowane zostaną również najnowsze trendy i tendencje austriackiej sceny dizajnerskiej oraz innowacje pochodzące z Austrii.

Kolejne tematy podejmowane na festiwalu to projektowanie zrównoważone (wystawa i spotkania w ramach projektu „Food for Thought”), oraz dizajn medyczny (wystawa „Ciało obce”). Pokazany zostanie również najnowszy projekt Mikołaja Długosza „1994”, stanowiący refleksję nad postawami współczesnej polskiej kultury konsumpcyjnej.

Wystawom towarzyszyd będzie konferencja z udziałem specjalistów z różnych dziedzin oraz warsztaty poświęcone nowoczesnemu projektowaniu. Zaplanowana jest również seria wydarzeo towarzyszących. W ramach festiwalu będziemy mieli okazję zobaczyd m.in. wystawę prac wybitnego i cenionego na całym świecie projektanta Stefana Kancheva, ikony bułgarskiego dizajnu XX wieku oraz prezentację prac bułgarskiego POSTSTUDIO w formie projektu Visual Cut Bulgaria.

Visual Cut Bulgaria to wielopłaszczyznowy projekt mający na celu prezentację języka wizualnego wypracowanego przez bułgarskich artystów po roku 89-tym. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Forum oraz bułgarskich projektantów Andreana Necheva i Veliny Stoykovej. Przy okazji prezentacji planujemy spotkanie dizjanerów z Europy Zachodniej, Środkowej i Bałkanów przy okrągłym stole roboczo nazwanym BORDERDESIGN. Efektem spotkania ma byd interaktywna platforma współpracy dizjanerskiej, łącząca różne dziedziny sztuki i regiony Europy. Działania te będziemy realizowad wspólnie z Fundacją Znaczy się – dodaje Joanna Krawczyk, rzeczniczka festiwalu.

Międzynarodowy Festiwal Dizajnu Design Attack organizowany jest przez Fundację Forum z Krakowa we współpracy m.in. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Konsulatem Generalnym Austrii w Krakowie, Galerią 2 Światy, Bunkrem Sztuki, Fundacją Znaczy się, Muzeum Witrażu, oraz Centrum Kultury Żydowskiej.


Więcej informacji: www.designattack.pl

fotka z /zdjecia/DESIGN_ATTACK_LOGO_KOLOR.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury