Pawilon Edukacyjny w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo

i

Autor: Archiwum Architektury Grand Prix w kategorii Architekci - Pawilon Edukacyjny w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo, autorzy: GIERBIENIS + POKLEWSKI S.C.

Ekologiczne, funkcjonalne i nowoczesne – koncepcje nagrodzone w konkursie „Zmień wizję w projekt”

2016-09-29 14:40

Dwie nagrody dla architektów, pięć dla studentów oraz 8 wyróżnionych prac. Znamy wyniki kolejnej edycji konkursu „Zmień wizję w projekt”, organizowanego przez firmę ROCKWOOL.

Rozstrzygnięto piątą edycję konkursu „Zmień wizję w projekt”, którego celem jest promocja nietypowego i twórczego wykorzystania dostępnych na rynku budowlanym materiałów i rozwiązań. Głównym kryterium oceny nadesłanych projektów był dobry, nowoczesny design. Oprócz tego prace konkursowe musiały spełniać minimum jedno z dodatkowych kryteriów - efektywność energetyczna i ekologia, bezpieczeństwo pożarowe, lub komfort wewnętrzny (akustyka i mikroklimat pomieszczeń). Do konkursu można było zgłaszać zarówno koncepcje architektoniczne, jak i projekty obiektów planowanych do realizacji (na terenie Polski). Po raz pierwszy w historii konkursu oprócz architektów do udziału zaproszono także studentów architektury.

Prace w obu kategoriach – architekci i studenci – oceniało jury pod przewodnictwem mgr inż. arch. Zbigniewa Reszki – Pełnomocnika Zarządu Głównego SARP, w składzie mgr inż. arch. Leszek Horodyski, prof. dr hab. Marian Fikus, dr inż. arch. Anna Bać, mgr inż. Piotr Pawlak z ROCKWOOL Polska oraz Mirosław Jucha z firmy ROCKFON. W zwycięskich pracach jury doceniło przede wszystkim wykorzystanie materiałów korespondujących z otoczeniem oraz pasywnych i aktywnych rozwiązań proekologicznych, ujętych w nowoczesną architekturę.

Jurorzy nagrodzili dwie prace w kategorii architekci, a trzy kolejne wyróżnili nagrodami rzeczowymi. W kategorii studentów nagrodzonych zostało pięć prac, tyle samo wyróżniono. Główną nagrodę w kategorii architekci w wysokości 10 000 złotych otrzymał projekt przeznaczony do realizacji - Pawilon Edukacyjny w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Marszewo pracowni GIERBIENIS + POKLEWSKI. Koncepcję wyłoniono w ramach konkursu architektonicznego rozstrzygniętego wiosną bieżącego roku, a planowany termin realizacji przypada na rok 2018. Obiekt jest kompozycją mniejszych i większych brył połączonych jednorodnym ogrodzeniem. Całość ma zostać wyłożona lokalnie pozyskanym drewnem. – Autorzy pomyśleli o wykorzystaniu ekologicznych rozwiązań, – zarówno pasywnych jak i aktywnych. W pracy zastosowano prawidłowe rozwiązania funkcjonalne, dzięki czemu powstał projekt pozbawiony barier architektonicznych – podkreśla mgr inż. arch. Leszek Horodyski.

Wyniki konkursu Zmień wizję w projekt

i

Autor: Archiwum Architektury II nagroda w kategorii Architekci, Przedszkole miejskie nr 19 Słupskiego chłopczyka w Słupsku, projekt: Bjerg Arkitektur Polska Sp. Z o.o.

Drugą nagrodę wśród architektów w wysokości 5 000 złotych zdobyła Martyna Rudzka z pracowni Bjerg Arkitektur Polska Sp. Z o.o. za pracę „Przedszkole miejskie nr 19 Słupskiego chłopczyka w Słupsku”, polegającą na przebudowie istniejącego obiektu. Jest to bardzo dobry przykład, jak można w nieatrakcyjne budynki oświatowe tchnąć nowe życie. W projekcie wykorzystano naturalne materiały – płyty elewacyjne ROCKPANEL. Zastosowano także grubszą niż minimalnie wymagana izolację cieplną z wełny skalnej ROCKWOOL, dzięki czemu uzyskano wysoką efektywność energetyczną budynku. W przemyślany sposób wykorzystano całą przestrzeń, aby zapewnić jak najwyższą funkcjonalność obiektu – wylicza Piotr Pawlak z firmy ROCKWOOL.

Wyniki konkursu Zmień wizję w projekt

i

Autor: Archiwum Architektury I nagroda w kategorii Studneci - Z małej Rawki do Koliby, autorka: Katarzyna Śleboda z Politechniki Wrocławskiej

Pierwszą nagrodę w kategorii przeznaczonej dla studentów i 10 000 złotych zdobyła Katarzyna Śleboda z Politechniki Wrocławskiej za pracę „Z małej Rawki do Koliby”. Projekt wyróżnia minimalistyczna forma – prosty obiekt, pełniący istotną funkcję, który może wkomponować się w różnorodne otoczenie. Jest to uniwersalne rozwiązanie, które z powodzeniem można zastosować od Bałtyku do Tatr. Na uwagę zasługuje też wykorzystanie naturalnych materiałów oraz licznych rozwiązań proekologicznych – uzasadnia Prof. dr hab. Marian Fikus.

Wyniki konkursu Zmień wizję w projekt

i

Autor: Archiwum Architektury II nagroda w kategorii Studenci - Muzeum Myśli Ekologicznej, autor: Karol Wysznacki z Politechniki Łódzkiej

Praca pt. „Muzeum Myśli Ekologicznej” Karola Wysznackiego z Politechniki Łódzkiej uzyskała drugą nagrodę w wysokości 5 000 zł. Projekt wyróżnił się odwagą w formowaniu struktur architektonicznych w historycznej tkance miejskiej. – Obiekt pomimo swoich bardzo współczesnych i rzeźbiarskich form nawiązuje do otoczenia. W nowoczesnej formie zastosowano naturalne i tradycyjne materiały. Na uwagę zasługuje także interesująca struktura wnętrz – argumentuje mgr inż. arch. Leszek Horodyski.

Wyniki konkursu Zmień wizję w projekt

i

Autor: Archiwum Architektury II nagroda w kategorii Studenci - WarsaWieś (Socjalizator Miejscowy – miejska farma społeczna), autor: Dawid Jarosz z Politechniki Warszawskiej

Drugą nagrodę w wysokości 5 000 złotych otrzymał także Dawid Jarosz z Politechniki Warszawskiej, za pracę „WarsaWieś” (Socjalizator Miejscowy – miejska farma społeczna). Pracę wyróżniono przede wszystkim za intrygującą i dynamiczną formę. – W ciekawy sposób zastosowano tutaj na dużą skalę drewniane płyty ROCKPANEL, w sąsiedztwie betonowego osiedla, dzięki czemu powstał interesujący i przyjemny dla oka kontrast. Na uwagę zasługuje także ważna dla lokalnej społeczności funkcja obiektu – podkreśla Piotr Pawlak.

W kategorii studenckiej przyznano także dwie nagrody w wysokości 2 500 złotych. Otrzymali je: Mateusz Stawarski z Politechniki Śląskiej za pracę „Szklane domy” oraz Zuzanna Norkiewicz z Politechniki Wrocławskiej za pracę „Dom nad jeziorem”.

Patronem merytorycznym konkursu było Stowarzyszenie Architektów Polskich.

Szczegółowe informacje na temat konkursu „Zmień wizję w projekt” dostępne są na stronie http://zmienwizjewprojekt.pl/