Architektura MuratorWydarzeniaEksperymentalne projekty dla eksperymentalnego radia

Eksperymentalne projekty dla eksperymentalnego radia

Wystawa w niemieckim Karslruhe prezentuje fenomen, jakim było Studio Eksperymentalnego Polskiego Radia, w tym stworzony dla niego projekt Oskara i Zofii Hansenów.

Eksperymentalne projekty dla eksperymentalnego radia
Krzysztof Wodiczko, Instrument osobisty, 1970, kolekcja Muzeum Sztuki, Łódź

Wystawa Through the Soundproof Curtain. The Polish Radio Experimental Studio jest pierwszą tak obszerną prezentacją dokonań Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia – unikalnego w byłym bloku wschodnim centrum twórczości elektronicznej. Gości w jednym z najważniejszych ośrodków związanych ze sztuką nowych mediów w Europie – ZKM Center for Art and Media w Karlsruhe.
Studio Eksperymentalne zostało powołane do życia w Warszawie w 1957 roku, stając się miejscem wyjątkowym, przynajmniej w naszej części Europy. Umożliwiało między innymi szeroką międzynarodową wymianę artystyczną, również z artystami z Zachodu. Wystawa prezentuje je jako ośrodek zwróconych ku przyszłości eksperymentów audiowizualnych. Rozwój studia miał w założeniu prowadzić do wyłonienia się interdyscyplinarnego instytutu nowych mediów. Inspirowane przez działania kompozytorów, twórców filmów, architektów, artystów sztuk wizualnych i performance, stało się twórczym laboratorium, które wykształciło zupełnie nowy język, otwarty na osobiste odczytania widzów i słuchaczy – tłumaczą kuratorzy Daniel Muzyczuk (Muzeum Sztuki w Łodzi) i Michał Mendyk (Instytut Adama Mickiewicza).
Wśród eksponatów są partytury, awangardowe i popularne filmy, nagrania efektów dźwiękowych, a także dokumentacja projektu wnętrza studia tzw. „Czarnego pokoju” stworzonego przez architektów Oskara i Zofię Hansenów, jak również ich koncepcja Pawilonu Muzyki dla festiwalu Warszawska Jesień.
Projekt studia Hansenów powstał w 1962 roku w Zakładach Artystyczno-Badawczych warszawskiej ASP. Jego podstawowym założeniem była zmienność wnętrza wynikająca z zastosowania systemu ruchomych paneli i możliwość zmian kolorystyki. Pozwalały one dopasować przestrzeń do odtwarzanej muzyki. Wystawa, którą zorganizowały ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe i Instytut Adama Mickiewicza, stanowi część międzynarodowego programu kulturalnego POLSKA 100.
Do 6 stycznia 2019
ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe
https://zkm.de/en

Pomysły na Osiedle Słowackiego w Lublinie. Relacja z warsztatów "Forma Otwarta" W dniach 21-23 listopada 2014 roku na Politechnice Lubelskiej odbyły warsztaty architektonicznie poświęcone rewitalizacji osiedla im. Juliusza Słowackiego w Lublinie - jednej z najpełniejszych realizacji idei Formy Otwartej Oskara Hansena. Na podstawie 150 ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców, architekci i studenci z całej Polski opracowali propozycje konkretnych zmian na osiedlu.