Architektura MuratorWydarzeniaHala Stulecia we Wrocławiu: wystawa z okazji jubileuszu

Hala Stulecia we Wrocławiu: wystawa z okazji jubileuszu

Wystawa przygotowana przez wrocławskie Muzeum Architektury w związku z setną rocznicą otwarcia wrocławskiej Hali Stulecia przedstawia historię wyjątkowego gmachu. Dzieło Maxa Berga jest jedynym wrocławskim obiektem wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, od stu lat stanowi jeden z symboli miasta

Hala Stulecia we Wrocławiu
Hala Stulecia we Wrocławiu

Max Berg (…) w swej Hali Stulecia we Wrocławiu (…) osiągnął za pomocą żelbetu to, do czego Behrens doszedł w konstrukcjach stalowych. Stworzył dzieło szlachetnie monumentalne, nie kryjąc przy tym śmiałości konstrukcji. (…) Co więcej, podpory odznaczają się elegancją rozpiętości i krzywizn, która zapowiada dokonania Pier Luigiego Nerviego po drugiej wojnie światowej – pisał krytyk architektury Nicolaus Pevsner w 1964 roku.


Wyjątkowa hala wystawowa
Pierwsze projekty Hali Stulecia Max Berg przygotował w październiku i listopadzie 1910 roku. Architekt włączył się w ten sposób w żywą  dyskusję dotyczącą potrzeby wybudowania w mieście reprezentacyjnej hali wystawowej. Nowy budynek miał służyć zaplanowanym na 1913 rok uroczystościom Wystawy Stulecia. Wydarzenie upamiętniało setną rocznicę 1813 roku i wydanie przez króla Fryderyk Wilhelma III odezwy „An mein Volk” wzywającej do walki z wojskami napoleońskimi.
Nowa hala wystawowa po zakończeniu jubileuszowych uroczystości miała służyć miastu jako miejsce organizacji dużych imprez kulturalnych, targów czy wystaw.
Decyzja o budowie Hali Stulecia podjęta została w czerwcu 1911 roku, a otwarcie budynku zorganizowano 20 maja 1913 roku.

Wybitna realizacja architektury współczesnej wywierała silne wrażenie na widzach. Potężna kopuła była największym tego rodzaju przekryciem na świecie, przewyższając rozmiarami kopuły Panteonu, Hagia Sophia i Bazyliki św. Piotra w Rzymie. Projektant śmiało wykorzystał możliwości nowych materiałów budowlanych.

Wystawa przedstawiająca historię Hali Stulecia. W kontekście prezentowanej równocześnie ekspozycji poświęconej Pier Luigiemu Nerviemu, będzie można przekonać się, na ile nowatorska budowla Maxa Berga mogła stanowić inspirację dla późniejszych o kilka dziesięcioleci dokonań wielkiego włoskiego konstruktora.

Sto lat Hali Stulecia
25 września – 17 listopada 2013
Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5
www.ma.wroc.pl

Architektura w laboratorium Edukacja architektoniczna częścią programu nauczania wczesnoszkolnego? Edukatorki z wrocławskiego Muzeum Architektury przekonują, że to możliwe i uruchamiają pierwsze, prawdziwe laboratorium, w którym architektury się słucha, waży ją, a nawet wącha!
Zbiory Muzeum Architektury we Wrocławiu dostępne on-line! Szkice, rysunki architektoniczne, modele i teksty m.in. Bohdana Lacherta, Macieja Nowickiego, Jerzego Sołtana czy Heleny i Szymona Syrkusów to tylko część z bogatych zbiorów Muzeum Architektury we Wrocławiu, które możecie znaleźć w wirtualnym archiwum placówki.
Archiwum Przyszłości – od Müllera i Koolhaasa do Laurino i Fink Najnowsza wystawa w Muzeum Architektury we Wrocławiu prezentuje różne scenariusze przyszłości, powstałe w latach 70. XX wieku i dziś. Zestawione ze sobą opowiadają historię myślenia o jutrze, łącząc radykalizm konceptualnych eksperymentów z potrzebą powrotu do źródeł. prezentuje i sławi innowacje, eksperymenty i idee pokolenia, które będzie zajmować się projektowaniem architektury i budową miast Europy w nadchodzących latach
Otwarcie Obiektu Niemożliwego we Wrocławiu [GALERIA] Przed Muzeum Architektury we Wrocławiu stanęła papierowa konstrukcja projektu Jerzego Łątki. Obiekt zrealizowany ze studentami z Koła Naukowego Humanizacja Środowiska Miejskiego Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej powstał z okazji jubileuszu miesięcznika „Architektura-murator”.
Dzieła mistrzów renesansu w Muzeum Architektury we Wrocławiu Do 9 czerwca w Muzeum Architektury we Wrocławiu można oglądać wystawę grafik z XVI, XVII i XVIII wieku. Na ekspozycji prace m.in. Michała Anioła, Rafaela czy Bramantego.
Trzy początki. 1918, 1945, 1989 – od portu w Gdyni do Solpolu Setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Wrocław uczci przekrojową wystawą poświęconą kolejnym próbom kreowania wspólnoty i poczucia narodowej tożsamości z wykorzystaniem architektury – po roku 1918, 1945 i 1989.