InnovaConcrete Workshop: jak chronić powojenny modernizm

i

Autor: Archiwum Architektury Projekt modernizacji stacji Warszawa Śródmieście według Torprojekt i Kuryłowicz & Associates; il. PKP PLK

InnovaConcrete Workshop: jak chronić powojenny modernizm

2019-09-25 15:31

W dniach 26-28 września odbędzie się w Warszawie międzynarodowa konferencja poświęcona innowacyjnym metodom ochrony betonowych i żelbetowych konstrukcji architektonicznych XX wieku. Wydarzenie jest częścią projektu realizowanego we współpracy m.in. z TU Delft i DOCOMOMO.

W dniach 26-28 w września w pawilonie wystawowym SARP przy ul. Foksal odbędzie się konferencja „InnovaConcrete Warsaw Workshop. Post-war Concrete-based Cultural Heritage in Central and Eastern Europe”. Wydarzenie to część międzynarodowego projektu „Innovative materials and techniques for the protection of cultural monuments of the twentieth century heritage”, którego głównym celem jest określenie innowacyjnym metod ochrony betonowych i żelbetowych konstrukcji architektonicznych XX wieku.

Projekt realizowany jest przez szereg europejskich instytucji: w tym uczelnie wyższe (Uniwersytet Techniczny w Delft, Uniwersytet w Kadyksie), międzynarodowe stowarzyszenia architektów (ICOMOS, DOCOMOMO), a także firmy inżynieryjne specjalizujące się w konserwacji betonu (INES Ingenieros). Do współpracy zaproszono także przedstawicieli Polski – Halę Stulecia we Wrocławiu oraz Uniwersytet Łódzki.

Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach programu Horyzont 2020, a sam projekt uzyskał miano doskonałości naukowej nadane przez Komisję Europejską, która dofinansowała inicjatywę.

Częścią projektu są badania, które pozwolą określić plan ochrony stacji WKD Warszawa Śródmieście. Ich kolejny etap obejmuje monitoring zniszczeń betonowej konstrukcji obiektu oraz test nowatorskich substancji zabezpieczających żelbetowe elementy struktury.  Jest on obecnie realizowany przez specjalistów z Hiszpanii i Włoch. Partnerem w pracach badawczych na stacji WKD Warszawa Śródmieście są naukowcy w Instytutu Historii Sztuki UŁ.

Konferencji „InnovaConcrete Warsaw Workshop. Post-war Concrete-based Cultural Heritage in Central and Eastern Europe” towarzyszyć będzie wystawa fotografii Tadeusza Sumińskiego „Architektura ruchu”, której wernisaż odbędzie się 26 września o godz. 18.00. Szczegółowy program wydarzenia dostępny tu.

Honorowy patronat nad konferencją „InnovaConcrete Warsaw Workshop. Post-war Concrete-based Cultural Heritage in Central and Eastern Europe” objął Generalny Konserwator Zabytków w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Więcej o przebudowie warszawskiej linii średnicowe według Kuryłowicz & Associates czytaj tu.