Kompendium „Kolizje ptaków z transparentnymi powierzchniami” do pobrania za darmo!

i

Autor: Archiwum Architektury

Kompendium „Kolizje ptaków z transparentnymi powierzchniami” do pobrania za darmo!

2021-06-09 17:25

Jeśli nie zrozumiemy, że śmierć ptaków jest takim samym przejawem bezmyślnej przemocy nad przyrodą, jak niszczenie lasów czy osuszanie bagien, natura nam odpłaci się i za to, tak jak odpłaca się już obecnie, grożąc katastrofą – pisze w przedmowie Ewa Kuryłowicz. Publikacja „Kolizje ptaków z transparentnymi powierzchniami. Kompendium wiedzy” jest już dostępna do pobrania bezpłatnie w wersji .pdf.

Skala problemu kolizji ptaków z transparentnymi powierzchniami jest olbrzymia. Każdego roku śmierć ponoszą w ten sposób miliardy osobników. O ograniczenie zjawiska od lat zabiega Fundacja Szklane Pułapki, prowadzona przez młodych naukowców i przyrodników pasjonatów. Organizacja wydaje publikacje, prowadzi badania i akcje edukacyjne na temat skutecznego zabezpiecza szklanych powierzchni, potwierdzone m.in. współpracą z wieloma parkami narodowymi, WWF czy Instytutem Ochrony Przyrody  Polskiej Akademii Nauk. Teraz ze swoją kampanią chce trafić także do architektów i wykonawców, oddając w ich ręce publikację „Kolizje ptaków z transparentnymi powierzchniami. Kompendium wiedzy” pod redakcją Ewy Zyśk-Gorczyńskiej, Romualda Mikuska i Hanny Sztwiertni. „Architektura-murator” jest patronem medialnym wydawnictwa, a przedmowę do książki napisała prof. Ewa Kuryłowicz.W gronie czynników stanowiących zagrożenia i powody eksterminacji ptaków architektura i tworzone przez nas miasta odpowiadają za utratę ptasich siedlisk, za kolizje z elementami infrastruktury, za niszczące efekty nocnego oświetlenia, dojmującego hałasu. (...) W książce znajdziemy wskazówki, jak się wycofywać z naszej niezamierzonej, ale jednak niszczycielskiej działalności (...). Podane są przykłady dobrej praktyki projektowej, sugestie co do technicznych stron monitoringu sytuacji, przydatne dla ludzi bardziej aktywnych w obrębie ochrony przyrody. Wiem, że w tym gronie są też architekci obu płci. Nie ma jeszcze w Polsce, poza ogólnymi przepisami ochrony środowiska, obowiązkowych mechanizmów egzekwowania bezpieczeństwa dla ptaków w obrębie środowiska wybudowanego. Jak możemy jednak przeczytać w książce, funkcjonują już szczegółowe materiały źródłowe i wytyczne, są proponowane certyfikaty dla tych, którzy chcą się upewnić, opisane są przykłady zagraniczne. (...) Jeśli nie rozumiemy, że gubienie ptaków jest takim samym przejawem bezmyślnej przemocy nad przyrodą, jak niszczenie lasów, osuszanie bagien itp., natura nam odpłaci się i za to, tak jak odpłaca się już obecnie, grożąc katastrofą – przestrzega Ewa Kuryłowicz. Z publikacji czytelnik dowie się m.in. jakie są przyczyny kolizji ptaków ze szklanymi powierzchniami i jaka jest naprawdę skala tego zjawiska, a także pozna najlepsze metody zabezpieczenie obiektów architektonicznych. Książkę w wersji papierowej można jeszcze kupić na stronie Fundacji Szklane Pułapki bądź pobrać za darmo jako .pdf.

Kompendium „Kolizje ptaków z transparentnymi powierzchniami” do pobrania za darmo!

i

Autor: Archiwum Architektury
Kompendium „Kolizje ptaków z transparentnymi powierzchniami” do pobrania za darmo!

i

Autor: Archiwum Architektury
Kompendium „Kolizje ptaków z transparentnymi powierzchniami” do pobrania za darmo!

i

Autor: Archiwum Architektury

ZAPISZ SIĘ