Architektura MuratorWydarzeniaKonferencja ASK – edukacja architektów

Konferencja ASK – edukacja architektów

Tematem spotkania była rola badań naukowych i nowoczesnych technologii w pracy i nauczaniu architektów oraz urbanistów. Podczas konferencji zaprezentowano m.in. liczne przykłady zastosowań nowych technologii, takich jak drukarki 3D, sensory, media cyfrowe, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona – międzynarodową konferencję Education for Research, Research for Creativity, współorganizowaną przez WA PW, podsumowuje Michał Stangel.

Pod koniec lutego odbyła się w Warszawie pierwsza edycja międzynarodowej konferencji naukowej ASK.the.Conference 2016: Education for Research, Research for Creativity, współorganizowanej przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Centrum Zarządzania Innowacją i Transferem Technologii tej uczelni. Tematem spotkania była rola badań naukowych i nowoczesnych technologii w pracy i nauczaniu architektów oraz urbanistów. Konferencję zorganizowano w ramach międzynarodowego programu studiów magisterskich Architecture For Society Of Knowledge (ASK), który prowadzony jest na WA PW od pięciu lat.

W wykładzie inauguracyjnym Jillian Scott (ZHDK, Zurych) omówiła nowe możliwości i sposoby działań architektonicznych na styku techniki, sztuki i przedsięwzięć społecznych. Scott przekonywała o zasadności poszukiwań interdyscyplinarnych mogących przynieść innowacyjne idee i rozwiązania. Przedstawiła m.in. efekty staży, które dizajnerzy odbywali przez rok w laboratoriach badawczych, biotechnologicznych czy fizycznych.

Problematyka metodologii projektowania skupiona była na idei Research by Design, czyli badań naukowych bezpośrednio związanych z procesem projektowym. Wykład plenarny wygłosiła profesor Elżbieta Niezabitowska (Politechnika Śląska), autorka podręcznika Metody i techniki badawcze w architekturze (2014). Wielu prelegentów podejmowało temat analizy potrzeb użytkowników przestrzeni oraz prototypowania i testowania rozwiązań dla zmniejszenia kosztów ewentualnych błędów projektowych. Kazimierz Butelski (Politechnika Krakowska) pokazał przykłady prototypowania rozwiązań detalu architektonicznego reagującego na zmieniające się warunki atmosferyczne (wilgotność, nasłonecznienie, itp.).

Zaprezentowano również liczne przykłady zastosowań nowych technologii, takich jak drukarki 3D, sensory, media cyfrowe, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona. Wiele wystąpień dotyczyło nowych inicjatyw edukacyjnych realizowanych na polskich wydziałach architektury (np. program Mentor and Student Research Lab w Gdańsku we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Planistów Miejskich i Regionalnych – ISOCARP). Giuseppe Ridolfi z Florencji przedstawił doświadczenia ze studiów podyplomowych, podczas których studenci pracują przy projektach wykorzystujących nowe media jako inspiracje (kultura masowa) i środki (projekcje, modele).

Nels Long (RotoLab, Los Angeles) przekonywał do organizowania zajęć studentów na wzór gier komputerowych. Przeniesienie mechanizmów charakterystycznych dla gier – jasno określony cel, zasady, informacja zwrotna, dobrowolne uczestnictwo i nagrody za efekty – miałoby przyczynić się do większego zaangażowania adeptów, a w efekcie lepszego nauczania (w myśl idei tzw. grywalizacji).

Prelegenci odnosili się także do historii – mówiono o znaczeniu podróży w kształceniu architektów (Grzegorz Rytel) czy roli studenckich magazynów architektonicznych (ang. archizines) w Wielkiej Brytanii (Harriet Harriss). Karolina Tulkowska przedstawiła wnioski z analizy przeszło 200 doktoratów obronionych na WA PW w ciągu ostatnich 20 lat, przypominając o możliwości doktoryzowania się na podstawie dorobku realizacyjnego.

Jak stwierdził kierownik programu ASK, Jan Słyk, celem przedsięwzięcia jest nauczanie „architekta przyszłości”, który będzie dobrze odnajdował się we współczesnych realiach społecznych i technologicznych. Obecnie, dzięki finansowemu wsparciu norweskiego Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego oraz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, przygotowywane jest rozszerzenie programu o studia doktoranckie w języku angielskim. Pierwsza rekrutacja planowana jest w roku 2017. Publikacja pokonferencyjna będzie dostępna w maju na stronie www. conference.asknow.eu.

Tagi:
Międzynarodowa Konferencja Naukowa ACPS 2021: Architecture, City, People, Structure Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej zaprasza do udziału w konferencji ACPS 2021: Architecture, City, People, Structure. Jak zapowiadają organizatorzy, spotkanie będzie doskonałą okazją do zaprezentowania swoich najnowszych prac i przemyśleń na temat kierunków kształtowania architektury w XXI wieku.
The invincible city: międzynarodowa konferencja z udziałem ekspertów UNESCO, ICOMOS i ICCROM Jak na przestrzeni lat zmieniło się podejście do rekonstrukcji historycznych zespołów? Jakie mamy dziś możliwości ochrony zagrożonego dziedzictwa i jakie wyzwania stoją przed architektami i konserwatorami zabytków? Między innymi na te pytania spróbują znaleźć odpowiedź uczestnicy międzynarodowej konferencji „The invincible city. Society in cultural heritage recovery” organizowanej z okazji 75-lecia odbudowy Warszawy i 40. rocznicy wpisania stołecznej starówki na listę UNESCO.
Po co nam rzemiosło? Konferencja o nowym rzemiośle Kim jest nowy rzemieślnik? Czy jest sens odróżniać nowe rzemiosło od tradycyjnego? Rzemiosło to moda, czy społeczny trend? Między innymi na te pytania będą starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji „Wytwórczo / Makingly” organizowanej przez Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
Well-Being Design 2020: projektowanie dla przyszłości Cztery tytuły wnętrzarskie, wykłady i dyskusje z udziałem architektów, designerów i specjalistów z dziedziny projektowania doświadczeń. Już 5 listopada odbędzie się całodniowa konferencja Well-Being Design 2020 poświęcona projektowaniu, które skupia się na podnoszeniu jakości życia użytkowników i trosce o środowisko!
BIM DAYS 2020: podsumowanie konferencji Autodesk Jakie trendy zdominują przyszłość polskiej architektury? Czy BIM w Polsce się opłaca? Jak wykorzystać BIM w procesie projektowania konstrukcji i planowania realizacji? To tylko niektóre z zagadnień, które zostały omówione podczas październikowej konferencji BIM DAYS 2020.
Konferencja „Miasta Przyszłości” 2020 W dniach 15-17 września odbędzie się 3. edycja konferencji „Miasta Przyszłości” poświęconej najnowszym trendom i rozwiązaniom dla miast. Wśród prelegentów architekci, aktywiści i samorządowcy.