fotka z /zdjecia/mariacki3_art_01.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury

Kreatywne wejście od podwórka

2009-07-01 2:00

Mieszkańcy Gdańska wzięli udział w innowacyjnej grze strategicznej Future City Game. Tematem jest ożywienie i poprawa wizerunku podwórzy historycznego centrum miasta.

Gdańsk, miasto kreatywneMetodologia gry została opracowana przez British Council w ramach projektu Creative Cities (Kreatywne miasta). Grę przeprowadzono w kilkunastu metropoliach świata, m.in. Oslo, Glasgow, Kopenhadze. Jej celem jest wypracowanie najlepszych koncepcji na ożywienie ulic, dzielnic czy całych miast oraz poprawa warunków życia mieszkańców. Ponadto idea aktywizacji mieszkańców oraz tworzenia atrakcyjnych przestrzeni publicznych doskonale wpisuje się w starania Gdańska o uzyskanie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku.

Przedmiot gry – podwórza Głównego Miasta GdańskaProjekt miał formę dwudniowych warsztatów. Jego celem jest wyłonienie najlepszych pomysłów na rewitalizację podwórzy, przy wykorzystaniu nowoczesnych technik kreatywnego myślenia. Koncepcje wypracowane podczas warsztatów mają pomóc w pogodzeniu interesów mieszkańców i władz w dążeniu do poprawy wizerunku kulturalnego centrum Gdańska. W pierwszej kolejności projekt objął kwartały ul. Piwnej, św. Ducha, Kołodziejskiej i Koziej oraz oraz ul. Piwnej, św. Ducha, Koziej i Szewskiej. Podwórza niemal bezpośrednio sąsiadują z Traktem Królewskim, czyli ul. Długą i Długim Targiem, będącymi turystyczną wizytówką Gdańska.

Uczestnicy i metodologia miejskiej gryW warsztatach wzięło udział od 25 do 30 osób oraz grupa obserwatorów. Uczestnicy to reprezentanci różnych środowisk: mieszkańcy, architekci, urbaniści, artyści, socjologowie oraz urzędnicy miejscy. Obserwatorem warsztatów mógł być każdy zainteresowany nowoczesną organizacją przestrzeni miejskiej. Mistrz Gry przeprowadził uczestników przez 10 etapów, które objęły m.in.: analizę problemów lokalnych oraz perspektyw gospodarczych, społecznych, ekologicznych oraz kulturowych miasta, generowanie i praktyczne testowanie pomysłów na przyszłość oraz prezentację ostatecznych koncepcji wypracowanych w grupach.

Czytaj także>> Future City Game w Poznaniu

Organizatorzy: British Council, Biuro Gdańsk Europejska Stolica Kultury 2016, Biuro Prezydenta ds. Promocji Miasta oraz Biuro Prezydenta ds. Kultury. Wydarzenie odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska.Patronat medialny: "Architektura-murator"

Informacje: http://creativecities.britishcouncil.org/, http://www.britishcouncil.pl/


Ściągnij Breakthrough cities, przełomowy raport na temat roli społecznej innowacji w rozwoju miast.

Autorami wprowadzenia do raportu są znani światowi eksperci z dziedziny innowacji społecznej - Geoff Mulgan i Charles Leadbeater, którzy należą również do pięcioosobowego zespołu twórców zasadniczej części raportu. Raport został napisany przez brytyjskie centrum innowacji Young Foundation na zlecenie British Council w ramach projektu Creative Cities.

Creative Cities to międzynarodowy projekt stworzony i realizowany przez British Council. Jego celem jest pokazanie ludziom w całej Europie, jak ogromny wpływ na poprawę jakości ich życia mogą mieć kreatywność, przedsiębiorczość i innowacyjność, gdyż to właśnie one sprawiają, że w miastach można lepiej żyć, pracować i lepiej spędzać wolny czas. British Council prowadzi ten projekt we współpracy z wieloma miastami i organizacjami partnerskimi, które również promują innowacyjne podejście do tworzenia polityki miejskiej.

Breakthrough cities to wyjątkowe źródło informacji i narzędzie dla wszystkich tych, którzy zawodowo zajmują się ustalaniem polityki miejskiej albo po prostu są zaangażowani w poprawę jakości życia mieszkańców miast.