Living the modern

Wystawa jest prezentacją około pięćdziesięciu budynków mieszkalnych zrealizowanych na przestrzeni ostatnich piętnastu lat przez 25 australijskich pracowni architektonicznych. Pracownie archityektoniczne zaprezentowały na wystawie projekty budynków mieszkalnych.

fotka z /zdjecia/32_LA.jpg

LIVING THE MODERN. Modernizm we współczesnej architekturze Australii

30.03 (zamknięcie wystawy) WROCŁAW
Miejsce: Muzeum Architektury, ul. Bernardyńska 5, http://www.ma.wroc.pl/

Składają się one na obraz rozwoju współczesnej architektury tego kraju, w którym transformacja i interpretacja tradycji modernizmu posłużyła powstaniu budynków odpowiadających specyficznemu stylowi życia mieszkańców, wymogom klimatu i krajobrazu.

Przegląd został uzupełniony wcześniejszymi przykładami modernizmu, powstającymi od lat pięćdziesiątych do osiemdziesiątych XX wieku, prezentowanymi przez prace takich architektów jak Glenn Murcutt, Harry Seidler, Gabriel Poole, Sydney Ancher, Neville Gruzman, Stan Symonds i Robin Boyd.

Architekci, wznoszący budynki mieszkalne w Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth czy na Tasmanii, skupili się na problemach zrównoważenia przestrzeni publicznych i prywatnych, powiązania budynków z otoczeniem i wykorzystania alternatywnych źródeł energii dla stworzenia udanych domów w fascynujących i bardzo różnorodnych regionach Australii.

Wyznają oni różne teorie i podlegają wpływom z całego świata, lecz wszyscy są ściśle związani z miejscem, w którym tworzą. Ich domy mogą się wznosić pośrodku równiny lub na szczycie wzgórza, zagłębiać w ziemię lub unosić ponad jej powierzchnią, lecz nigdy nie zamykają się na swe otoczenie. Australijscy architekci prezentują wrażliwość na specyfikę krajobrazu, bez względu na to czy tworzy go dziewicza przyroda, czy pejzaż wielkiego miasta.

Wystawa, przygotowana w berlińskim Deutsches Architektur Zentrum przez Claudię Perren (Sydney) i Kristien Ring (Berlin) ma na celu uzupełnienie tej luki.

Pracownie prezentowane na wystawie:
Andresen O’Gorman
Casey Brown (http://www.caseybrown.com.au/)
Collins and Turner (http://www.collinsandturner.com/)
Denton Corker Marshall (http://www.dentoncorkermarshall.com/)
Donaldson and Warn (http://www.donaldsonandwarn.com.au/)
Elenberg Fraser (http://www.e-f.com.au/)
Fender Katsalidis Architects (http://www.fk-au.com/)
Grose Bradley BVN (http://www.grosebradley.com/)
Ian Moore Architects (http://www.ianmoorearchitects.com/)
Iredale Pedersen Hook Architects (http://www.iredalepedersenhook.com/)
Jackson Clements Burrows Architects (http://www.jcba.com.au/)
Kerry Hill Architects (http://www.kerryhillarchitects.com/)
David Langston-Jones
Lippmann Associates (http://www.lippmann.com.au/)
David Luck Architecture (www.users.bigpond.com/david.luck)
Gary Marinko
McBride Charles Ryan (http://www.mcbridecharlesryan.com.au/)
Ian Moore Architects (http://www.ianmoorearchitects.com/)
Shelley Penn
Studio Internationale (http://www.studiointernationale.com/)
Terroir (www.terroir.com.au)
Turner + Associates Architects (http://www.turnerassociates.com.au/)
Stephen Varady Architecture (http://www.stephenvarady.com/)
John Wardle Architects (http://www.johnwardle.com/)
Wood Marsh Architecture (http://www.woodmarsh.com.au/)

Architektura w laboratorium Edukacja architektoniczna częścią programu nauczania wczesnoszkolnego? Edukatorki z wrocławskiego Muzeum Architektury przekonują, że to możliwe i uruchamiają pierwsze, prawdziwe laboratorium, w którym architektury się słucha, waży ją, a nawet wącha!
Zbiory Muzeum Architektury we Wrocławiu dostępne on-line! Szkice, rysunki architektoniczne, modele i teksty m.in. Bohdana Lacherta, Macieja Nowickiego, Jerzego Sołtana czy Heleny i Szymona Syrkusów to tylko część z bogatych zbiorów Muzeum Architektury we Wrocławiu, które możecie znaleźć w wirtualnym archiwum placówki.
Archiwum Przyszłości – od Müllera i Koolhaasa do Laurino i Fink Najnowsza wystawa w Muzeum Architektury we Wrocławiu prezentuje różne scenariusze przyszłości, powstałe w latach 70. XX wieku i dziś. Zestawione ze sobą opowiadają historię myślenia o jutrze, łącząc radykalizm konceptualnych eksperymentów z potrzebą powrotu do źródeł. prezentuje i sławi innowacje, eksperymenty i idee pokolenia, które będzie zajmować się projektowaniem architektury i budową miast Europy w nadchodzących latach
Otwarcie Obiektu Niemożliwego we Wrocławiu [GALERIA] Przed Muzeum Architektury we Wrocławiu stanęła papierowa konstrukcja projektu Jerzego Łątki. Obiekt zrealizowany ze studentami z Koła Naukowego Humanizacja Środowiska Miejskiego Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej powstał z okazji jubileuszu miesięcznika „Architektura-murator”.
Dzieła mistrzów renesansu w Muzeum Architektury we Wrocławiu Do 9 czerwca w Muzeum Architektury we Wrocławiu można oglądać wystawę grafik z XVI, XVII i XVIII wieku. Na ekspozycji prace m.in. Michała Anioła, Rafaela czy Bramantego.
Trzy początki. 1918, 1945, 1989 – od portu w Gdyni do Solpolu Setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Wrocław uczci przekrojową wystawą poświęconą kolejnym próbom kreowania wspólnoty i poczucia narodowej tożsamości z wykorzystaniem architektury – po roku 1918, 1945 i 1989.