Michał Duda nowym dyrektorem Muzeum Architektury we Wrocławiu

i

Autor: Archiwum Architektury Michał Duda; fot. Jerzy Wypych / Muzeum Architektury we Wrocławiu

Michał Duda nowym dyrektorem Muzeum Architektury we Wrocławiu

2022-07-06 19:17

Michał Duda, badacz i krytyk architektury, wygrał dwuetapowy konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Architektury we Wrocławiu. Jak pisze w koncepcji programowej, placówka pod jego wodzą  będzie współpracować z architektami, artystami, badaczami i naukowcami, aby rozszerzać i pogłębiać wspólną dyskusję na temat najszerzej pojętej architektury.

4 lipca rozstrzygnięto konkurs na stanowisko nowego dyrektora Muzeum Architektury we Wrocławiu. Komisja powołana przez prezydenta Jacka Sutryka jednogłośnie wybrała Michała Dudę, historyka sztuki, badacza i krytyka architektury. Muzeum Architektury we Wrocławiu powstaje na styku zespołu, kolekcji, miejsca i odbiorców. Pielęgnuje ciągłość, podlegając nieustannym metamorfozom. Będąc muzeum tema tycznym, widzi swoją rolę jako lidera opinii, samoświadomego uczestnika debaty publicznej, rzecznika dobrej architektury, badacza i popularyzatora, dla którego trudne i nieoczywiste zagadnienia stanowią punkt wyjścia rzetelnej i przystępnej dyskusji na temat wspólnej przeszłości, teraźniejszości i przyszłości – pisze w zgłoszonej na konkurs koncepcji programowej.

Jak tłumaczy, placówka pod jego wodzą ma ambicję stać się jedną z najbardziej rozpoznawalnych instytucji muzealnych w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Muzeum odchodzi od wizji „muzeum dla  architektów” na rzecz  postawy pozornie tylko przeciwnej – „muzeum od  architektów”, aby współpracując z architektami, artystami, badaczami i naukowcami, rozszerzać i pogłębiać wspólną dyskusję na  temat najszerzej pojętej architektury. (…) Jako instytucja ekspercka, ale inkluzywna i przyjazna, pragnie odgrywać rolę mądrego przewodnika, taktownego prowokatora i odpowiedzialnego mediatora między kreatorami a użytkownikami i przestrzeni. Chce zadawać pytania, aby wspólnie z publicznością poszukiwać na nie odpowiedzi – zapowiada nowy dyrektor.Michał Duda jest absolwentem historii sztuki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studiów Kuratorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Muzeum Architektury pracuje od 2006 roku: najpierw jako asystent w Dziale Architektury Współczesnej, następnie kierownik Działu Współpracy z Zagranicą i Organizacji Wystaw, a przez ostatnie trzy lata jako zastępca dyrektora ds. programowych. Do ogłoszonego w marcu tego roku konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Architektury we Wrocławiu zgłosiło się dwoje kandydatów: Beata Lejman i Michał Duda. W skład komisji oceniającej założenia programowe i wizję rozwoju placówki weszli: Daria Kieżun, przedstawicielka wrocławskiego oddziału SARP, Małgorzata Korżel-Kraśna, przedstawicielka Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Zbigniew Maćków, przedstawiciel Rady Muzeum Architektury, Joanna Majczyk i Daria Dorota Pikulska, przedstawicielki Komisji Zakładowej OZZ „Inicjatywa Pracownicza” przy Muzeum Architektury, Aleksandra Mańczyńska, dr hab. Piotr Oszczanowski i Jerzy Pietraszek, przedstawiciele prezydenta Wrocławia; przedstawiciel Prezydenta Wrocławia, przewodniczący komisji, Bolesław Stelmach, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Andrzej Szczerski, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa  Narodowego oraz Jadwiga Urbanik, przedstawicielka Rady Muzeum Architektury. Ostatecznie Michał Duda otrzymał 9 głosów, Beata Lejman – 0.

Na stanowisku dyrektora Muzeum Architektury we Wrocławiu Michał Duda zastąpi Jerzego Ilkosza, który pełnił tę funkcję od 2000 roku.

ZAPISZ SIĘ