Schindler Award

i

Autor: Archiwum Architektury Pearl River Delta, Shenzhen

Międzynarodowy konkurs studencki Global Schindler Award 2014

2014-09-23 14:14

Ogólnoświatowy konkurs Schindler Award jest przeznaczony dla studentów architektury, architektury krajobrazu i urbanistyki. Zadaniem uczestników jest opracowanie koncepcji nowej dzielnicy w mieście Shenzen, w odpowiedzi na globalne zmiany zachodzące w przestrzeni miejskiej.

Shenzen gospodarzem konkursu Global Schindler Award 2014

Pearl River Delta w Chinach to jeden z najbardziej zurbanizowanych terenów na świecie. Jego wschodnia część, w centrum miasta Shenzen została wybrana na teren konkursu Global Schindler Award 2014. Shenzen to ważne miasto graniczne pomiędzy kontynentalnymi Chinami oraz Hong Kongiem, a jednocześnie Chinami i resztą świata. Jest globalnym wzorem chińskiego sukcesu i innowacji w otwieraniu i liberalizacji gospodarki. W wyniku dynamicznej urbanizacji Shenzhen, z wioski rybackiej, rozwinęło się do ponad 10 milionowej metropolii. Taki rozwój był możliwy dzięki wdrożeniu kompleksowego systemu sieci mobilnych od linii metra do globalnych szlaków żeglugowych.

Zadaniem studentów będzie zmierzenie się z socjalnymi, ekonomicznymi oraz środowiskowymi wyzwaniami związanymi z globalizacją i urbanizacją w Shenzhen przez scenariusze i analityczne wnioski projektowe dotyczące mobilności. Prace konkursowe powinny dać odpowiedź na wyzwania stojące przed Shenzhen, z uwzględnieniem jego przeszłości i stanu obecnego, przemiany z aglomeracji przemysłowej w metropolię z dynamicznie rozwijającym się trzecim sektorem. Idea "Projektowania Miasta jako zasobu" odnosi się do faktu, że zamiast często stosowanej praktyki tabula rasa - rozbiórki i budowania na nowo - projekty powinny uwzględniać istniejące struktury społeczne, gospodarcze i kulturalne, wykorzystując je jako zasoby w procesie bieżących przemian.

Mobilność i projektowanie miasta jako zasobu

Zadaniem uczestników konkursu Global Schindler Award jest zaprojektowanie dzielnicy miasta Sungang Quingshuihe (SQ) w możliwie realnej przyszłości. Oparty na koncepcji "Projektowanie miasta jako zasobu” z mobilnością jako motyw przewodni, Global Schindler Award wymaga holistycznego podejścia do projektowania.

Celem konkursu jest refleksja nad tym, jak można zaprojektować i zaplanować miasto przyszłości, z uwzględnieniem wartości, które nie opierają się tylko na aspektach ekonomicznych. Zadanie polega na zaprojektowaniu cech przestrzeni i podstawowych elementów tak, aby zapewnić wysoką jakość życia wszystkim mieszkańcom SQ. W każdym projekcie należy uwzględnić różnorodność mieszkańców i ich potrzeb w dostępie do miejskiego życia. Nadesłane projekty powinny dostarczyć odpowiedzi, na różnym poziomie, na poniższe pytania: 1. Co może się wydarzyć w Shenzhen w kontekście Pearl River Delta? Jakie są aktualne trendy i kierunki rozwoju? 2. Jak powinna zostać opracowana i wdrożona spójna wizja dla Shenzhen? Jaką rolę w tej wizji odegra wyznaczona w konkursie dzielnica Sungang Quingshuihe?3. Jakie obiekty i publiczne przestrzenie wynikają z tej wizji, a w konsekwencji jak będzie wyglądać codzienne życie? 4. Jak można osiągnąć wyznaczoną wizję? Jakie strategie projektowe stosuje się by osiągnąć wzrostowy proces przemian od stanu wyjściowego do wyobrażonej przyszłości?

Konkurs Global Schindler Award zakłada stworzenie etapowego projektu na okres ponad 30 lat, z uwzględnieniem prognoz ilościowych zmian demograficznych. Przestrzenne podejście do zadania konkursowego powinno wykorzystywać następujące koncepcje: A. Przestrzeń „pomiędzy” jako cel projektu: przestrzenie, zwykle uznawane jedynie za puste odstępy pomiędzy miejscami, powinny być rozumiane nie tylko jako powierzchnie tranzytowe, lecz również jako siedlisko i szkielet funkcjonalnego miasta. B. Projektowanie przestrzeni miejskiej w trzecim wymiarze: Potrzeba rozwoju w przypadku dużego zagęszczenia sugeruje "miasto 3D”: poprzez mobilność pionową i poziomą można skutecznie połączyć publiczne i prywatne przestrzenie. C. Synergia pomiędzy małymi i dużymi inwestycjami: Wielkie inwestycje finansują duże struktury, jednak małe przedsiębiorstwa często "zawłaszczają” te przestrzenie. Takie niezaplanowane powierzchnie powinny stać się elementem strategii zapobiegania następstwom tych działań. D. Wspieranie procesów przyrostowych i planowanie "od kuchni”: Strategie i narzędzia w projektowaniu miejskich przestrzeni miejskich mogą być stosowane do sterowania spontanicznymi procesami i ułatwienia udziału wszystkich zainteresowanych stron.

Projektowanie zrównoważonej przyszłości dla SQ jest możliwe tylko dzięki wyważeniu i połączeniu socjalnego, ekonomicznego i ekologicznego aspektu w ujęciu przestrzennym. W najlepszym przypadku prace konkursowe mogą posłużyć jako inspiracja do zrównoważonej i elastycznej urbanistyki, planowania i designu chińskich miast. Kryteria oceny Ze względu na złożoność zadania, precyzyjne, ilościowe kryteria oceny nie mają zastosowania w tym przypadku. Dlatego też prace będą oceniane pod względem ogólnej spójności, zgodności z treścią zadania, kolejności zawartych w projekcie priorytetów podanych tematów i zagadnień. Główne pojęcie "Projektowanie miasta jako zasobu" i motyw przewodni, jakim jest mobilność, potrzebują specjalnej uwagi i oceny.

Kryteria oceny prac konkursowych

Poniższe pytania w znacznym stopniu przyczynią się do oceny nadsyłanych prac: • Czy praca zapewnia wyczerpującą odpowiedź w kwestii tempa i zasięgu rozwoju? • Czy cel koncepcyjny został odpowiednio obrany, czy został rozwinięty w sposób spójny? • Jak traktowane są relacje pomiędzy zasiedleniem, krajobrazem i infrastrukturą? • W jaki sposób propozycje odnoszą się do specyficznych dla danego miejsca braków i możliwości, jak również do zainteresowanych stron i ich zachowania?• Które rozwiązania zostały zaproponowane w odniesieniu do związku między mobilnością i otoczeniem budowlanym? • Co zostało zaproponowane w kontekście zrównoważonego rozwoju? • W jakim zakresie uwzględniona została złożoność miejsca i zadania konkursowego? • Jakie cele jakościowe zostały obrane? • Czy założenia ilościowe są spójne? • Czy praca jest zrozumiała i atrakcyjna graficznie?

Harmonogram konkursu

1 sierpnia - ogłoszenie briefu ze szczegółowymi informacjami dla uczestnikówdo 1 września - termin przesyłania pytań do organizatora15 listopada -termin rejestracji 31 stycznia 2015 - termin dostarczenia prac konkursowychW kolejnych miesiącach planowana jest selekcja złożonych prac konkursowych.Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się pod koniec kwietnia 2015.

Wszystkie prace powinny być zgłaszane poprzez dedykowaną stronę internetową. Szczegółowe informacje, aktualności, harmonogram działań znajdują się na www.schindleraward.com.