Architektura MuratorWydarzeniaMuzeum a zabytek. Konflikt czy harmonia?

Muzeum a zabytek. Konflikt czy harmonia?

Konferencja jest poświęcona relacji muzeum-zabytek, widzianej wielostronnie, jako wzajemne związki funkcji z architekturą – zarówno tą, z którą muzeum jest materialnie związane, jak otaczającą gmach muzealny oraz związkom muzeum z przestrzenią miasta historycznego

31 marca - 2 kwietnia 2011
Muzeum Narodowe w Krakowie - Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

Konferencji "Muzeum a zabytek. Konflikt czy harmonia?"

W dniach od 31 marca do 2 kwietnia 2011 roku w wyremontowanych wnętrzach Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach odbędzie się konferencja pn. „Muzeum a zabytek. Konflikt czy harmonia?” Konferencja jest poświęcona relacji muzeum-zabytek, widzianej wielostronnie, jako wzajemne związki funkcji z architekturą – zarówno tą, z którą muzeum jest materialnie związane, jak otaczającą gmach muzealny oraz związkom muzeum z przestrzenią miasta historycznego. Inicjatywa konferencji została podjęta przez ś.p. profesora Andrzeja Tomaszewskiego. W konferencji wezmą udział jako referenci i dyskutanci wybitni znawcy przedmiotu – przedstawiciele muzeów, architekci, krytycy sztuki.

Na konferencji zostanie wygłoszonych 17 dwudziestominutowych referatów o tematyce związanej z następującymi zagadnieniami:
a. odnowa i modernizacja gmachu muzealnego,
b. adaptacja gmachu niebędącego muzeum na potrzeby muzeum,
c. stary gmach a nowa forma (rozbudowa muzeum),
d. muzea-rezydencje,
e. zabytkowy gmach muzealny w przestrzeni miasta historycznego,
f. ekspozycja muzealna a architektura,
g. przystosowanie budynku zabytkowego do potrzeb konserwacji muzealiów.

Lista referentów:
1. Dr Zbigniew Beiersdorf, historyk sztuki, członek ICOMOS i prezydium SKOZK.
2. Dr Łukasz Bratasz, fizyk, pracownik MNK i PAN.
3. Janusz Czop, Główny Konserwator MNK.
4. Dr Paweł Dettloff, historyk sztuki, pracownik PAN.
5. Antoni i Małgorzata Domiczowie, architekci.
6. Dr Marcin Gawlicki, architekt, konserwator zabytków, członek prezydium PKN ICOMOS.
7. Katarzyna Jagodzińska, pracownik Międzynarodowego Centrum Kultury, członek PKN ICOM.
8. Paweł Jaskanis, archeolog i historyk sztuki, dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie, p.o. przewodniczącego PKN, ICOM.
9. Alicja Knast, muzykolog, kurator Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina w Warszawie.
10. Prof. dr hab. Roman Kozłowski, chemik, pracownik PAN.
11. Prof. dr hab. Jakub Lewicki, historyk architektury, kierownik Katedry Konserwacji Zabytków Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
12. Dr Romuald Loegler, architekt.
13. Dr Michał Łukomski, fizyk, pracownik PAN.
14. Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
15. Prof. dr hab. Marek Pabich, dyrektor Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej.
16. Dr hab. Maria Popczyk, estetyk i teoretyk sztuki, pracownik Uniwersytetu Śląskiego.
17. Krzysztof Radwan, dyrektor Muzeum Lotnictwa w Krakowie.
18. Dr Janusz Sepioł, historyk sztuki, architekt, senator RP.
19. Dr Bolesław Stelmach, architekt.
20. Dr Ewa Święcka, konserwator dzieł sztuki, członek prezydium PKN ICOMOS.
21. Dr Katarzyna Zalasińska, prawnik, pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, członek PKN ICOM i ICOMOS.

Informacje: wkomorowski@muzeum.krakow.pl, www.muzeum.krakow.pl

Honorowy Patronat nad konferencja objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski.


PROGRAM KONFERENCJI
„MUZEUM A ZABYTEK. KONFLIKT CZY HARMONIA?”
Kraków, 31 marca -2 kwietnia 2011
Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach -
Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie

DZIEŃ PIERWSZY (31 marca 2011, czwartek)

10.00 -10.20: Otwarcie konferencji; przywitanie gości, wystąpienie Dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie, Zofii Gołubiew oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotra Żuchowskiego.
10.20 -11.40: Sesja I - MYŚL A MATERIA
Dr hab. Maria Popczyk - Autonomia ekspozycji muzealnej
Katarzyna Jagodzińska - Zabytek w służbie muzeum sztuki współczesnej. Wybrane przykłady
Dr Ewa Święcka, dr Katarzyna Zalasińska - Ekspozycja w budynku zabytkowym – zadania konserwatorskie.
Obraz w ramach prawa
11.40 -12.00: Przerwa na kawę
12.00 -12.40: Sesja I (ciąg dalszy)
Alicja Knast - Ekspozycja muzealna a architektura. Kontrapunkt czy forma repryzowa?
Dr Paweł Dettloff - Zamek Królewski na Wawelu jako zabytek-muzeum historii i kultury narodowej
12.40 - 14.00: Dyskusja
14. 00 - 15.15: Przerwa obiadowa
15.15 - 16.00: Sesja II - KONTEKSTY
Krzysztof Radwan - Lotnisko Rakowice - Czyżyny – metaobiekt muzealny
Dr Bolesław Stelmach - Warunki a struktury. Rewaloryzacja parku w Żelazowej Woli, wraz z obiektami obsługi turystów, administracji i zaplecza gospodarczego
16.00. - 16.15: Przerwa na kawę
16.15. - 17.30: Dyskusja

Program towarzyszący:

18.00: - Otwarcie wystawy Lecha Majewskiego w Gmachu Głównym MNK (al. 3 Maja 1)
20.00: Spotkanie w Sali Portretowej Urzędu Miasta Krakowa (plac Wszystkich Świętych 3-4, pierwsze piętro).

***

DZIEŃ DRUGI (1 kwietnia 2011, piątek)

9.00 - 9.45: - dla zainteresowanych: zwiedzanie Pałacu Biskupa Erazma Ciołka (Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, ul. Kanonicza 17)
10.00 - 11.30: Sesja III - ARCHITEKT A MUZEUM
Antoni i Małgorzata Domiczowie - Architektura współczesna – dodawanie wartości
Prof. dr hab. Marek Pabich - Architekt a budynek muzealny
Dr Romuald Loegler - Sztuka przestrzeni – przestrzeń dla Sztuki
Dr Janusz Sepioł - Carlo Scarpa i jego tradycja
11.30 - 11.45: Przerwa na kawę
11.45 - 12.45: Dyskusja
12.45 - 14.00: Przerwa obiadowa
14.00 - 15.30: Sesja IV - KONFLIKT CZY HARMONIA?
Michał Niezabitowski - Muzeum we wnętrzu historycznego miasta – konflikt czy harmonia?
Prof. dr hab. Jakub Lewicki - Muzeum w zabytku – problem, wyzwanie czy współistnienie?
Dr Marcin Gawlicki - Muzeum w zabytku – obszary konfliktów konserwatorskich
Dr Zbigniew Beiersdorf - Pałac–muzeum i muzeum w pałacu. Uwagi w związku z Pałacem Czapskich w Krakowie
15.30 - 15.45: Przerwa na kawę
15.45 - 17.30: Dyskusja

Program towarzyszący:

17.15 - dla zainteresowanych : kuratorskie zwiedzanie wystawy „My i Oni. Zawiła historia odmienności”, prezentowanej w salach Międzynarodowego Centrum Kultury (Rynek Gł. 25).
18.00 - dla członków PKN ICOM - zebranie plenarne PKN ICOM w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kultury (Rynek Gł. 25)

***

DZIEŃ TRZECI (2 kwietnia 2011, sobota)

9.00 - 10.00: - dla zainteresowanych : zwiedzanie wystawy „Podziemia Rynku. Trasa turystyczna” zorganizowanej przez Muzeum Historycznego Miasta Krakowa (Rynek Gł.)
10.15 - 11.10: Sesja V - ZABYTEK W MUZEUM
Paweł Jaskanis - Zarządzanie opieką nad zabytkami w Muzeum Pałacu w Wilanowie
Dr Łukasz Bratasz, Janusz Czop, prof. dr hab. Roman Kozłowski, dr Michał Łukomski - Zarządzanie mikroklimatem w obiekcie zabytkowym: zielone muzeum /otwarty scenariusz
11.10 - 11.30: Przerwa na kawę
12.00 - 13.00: Dyskusja
13.00: Zamknięcie obrad, podsumowanie oraz pożegnanie gości.

fotka z /zdjecia/sukiennice.JPG
Międzynarodowa Konferencja Naukowa ACPS 2021: Architecture, City, People, Structure Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej zaprasza do udziału w konferencji ACPS 2021: Architecture, City, People, Structure. Jak zapowiadają organizatorzy, spotkanie będzie doskonałą okazją do zaprezentowania swoich najnowszych prac i przemyśleń na temat kierunków kształtowania architektury w XXI wieku.
The invincible city: międzynarodowa konferencja z udziałem ekspertów UNESCO, ICOMOS i ICCROM Jak na przestrzeni lat zmieniło się podejście do rekonstrukcji historycznych zespołów? Jakie mamy dziś możliwości ochrony zagrożonego dziedzictwa i jakie wyzwania stoją przed architektami i konserwatorami zabytków? Między innymi na te pytania spróbują znaleźć odpowiedź uczestnicy międzynarodowej konferencji „The invincible city. Society in cultural heritage recovery” organizowanej z okazji 75-lecia odbudowy Warszawy i 40. rocznicy wpisania stołecznej starówki na listę UNESCO.
Po co nam rzemiosło? Konferencja o nowym rzemiośle Kim jest nowy rzemieślnik? Czy jest sens odróżniać nowe rzemiosło od tradycyjnego? Rzemiosło to moda, czy społeczny trend? Między innymi na te pytania będą starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji „Wytwórczo / Makingly” organizowanej przez Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.
Well-Being Design 2020: projektowanie dla przyszłości Cztery tytuły wnętrzarskie, wykłady i dyskusje z udziałem architektów, designerów i specjalistów z dziedziny projektowania doświadczeń. Już 5 listopada odbędzie się całodniowa konferencja Well-Being Design 2020 poświęcona projektowaniu, które skupia się na podnoszeniu jakości życia użytkowników i trosce o środowisko!
BIM DAYS 2020: podsumowanie konferencji Autodesk Jakie trendy zdominują przyszłość polskiej architektury? Czy BIM w Polsce się opłaca? Jak wykorzystać BIM w procesie projektowania konstrukcji i planowania realizacji? To tylko niektóre z zagadnień, które zostały omówione podczas październikowej konferencji BIM DAYS 2020.
Konferencja „Miasta Przyszłości” 2020 W dniach 15-17 września odbędzie się 3. edycja konferencji „Miasta Przyszłości” poświęconej najnowszym trendom i rozwiązaniom dla miast. Wśród prelegentów architekci, aktywiści i samorządowcy.