Nowy europejski bauhaus na rzecz odbudowy Ukrainy

i

Autor: Archiwum Architektury Zniszczone centrum Charkowa; fot. urząd miasta Charkowa

Ukraina

Nowy europejski bauhaus na rzecz odbudowy Ukrainy

2023-03-16 18:00

Komisja Europejska uruchamia program, który ma pomóc Ukrainie w odbudowie z wojennych zniszczeń. W ramach inicjatywy zaplanowano cykl seminariów internetowych, w trakcie których omawiane będą potrzeby ukraińskich gmin.

Odbudujemy Ukrainę. Jest to nasz obowiązek – mówi Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. Odbudowa powinna przebiegać w duchu nowego europejskiego bauhausu. Ukraińscy urbaniści, architekci i inżynierowie utożsamiają się z tą koncepcją. Chcemy, aby zniszczenia wojenne stały się szansą na zapewnienie Ukrainie pięknej i zdrowej przyszłości – dodaje. Nowy program Komisji Europejskiej został opracowany w wyniku spotkań jej przedstawicieli z rządem Ukrainy. Za realizację odpowiadać będą ukraińscy partnerzy – Ro3kvit i ReThink, a także Porozumienie Burmistrzów Wschodu i Rada Architektów Europy. W kwietniu rozpocznie się seria seminariów internetowych, w trakcie których omawiane będą potrzeby ukraińskich gmin. Spotkania dotyczyć mają różnych aspektów odbudowy, w tym możliwych modeli współpracy między poszczególnymi podmiotami, zapewnienia inkluzywności całego procesu i uwzględnienia w nim zasad zrównoważonego rozwoju. Osobnym zagadnieniem będzie problem niedostępności mieszkań i ogólny stan oferty mieszkaniowej w Ukrainie. Na zakończenie cyklu Komisja oraz jej ukraińscy partnerzy opracują dalsze działania wspierające odbudowę.Naszym wspólnym celem jest „lepsza odbudowa”. Musi być ona ekologiczna i energooszczędna. Musi też uwzględniać gospodarkę odpadami i gospodarkę wodną. Mamy nadzieję, że uda nam się zwiększyć współpracę między ukraińskimi a unijnymi architektami, aby zmiany zaczęły być dostrzegalne – podkeśla Virginijus Sinkevičius, komisarz do spraw środowiska, oceanów i rybołówstwa. Więcej informacji na stronie: academy.europa.eu.

ZAPISZ SIĘ