Architektura MuratorWydarzeniaOŚWIADCZENIE ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO SARP W SPRAWIE MURALI
 NA DWORCU CENTRALNYM W WARSZAWIE

OŚWIADCZENIE ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO SARP W SPRAWIE MURALI
 NA DWORCU CENTRALNYM W WARSZAWIE

Nie jest moim zamiarem, jako Prezesa OW SARP, ocena artystycznej jakości powstałych murali, lecz przede wszystkim zdecydowany sprzeciw wobec sposobu traktowania przestrzeni publicznej przez przedstawiciela Zarządu PKP - pisze do Redakcji arch. Jakub Wacławek


Jako jeden z najbardziej charakterystycznych współczesnych warszawskich obiektów, Dworzec Centralny znalazł się na stworzonej w 2003 roku przez architektów OW SARP liście budowli określających tożsamość Warszawy.
Zdaniem środowiska architektonicznego, obiekty te powinny być objęte ochroną, jako dziedzictwo kultury współczesnej. Niestety, część z nich w przeciągu ostatnich lat została wyburzona lub przebudowana.

Dlatego decyzja Zarządu PKP by modernizacji Dworca Centralnego dokonać w zgodzie z pierwotnym projektem autorstwa wybitnego architekta Arseniusza Romanowicza z zespołem, przyjęta została w środowisku architektonicznym z uznaniem. Warto też zauważyć, że mimo nieuniknionych uciążliwości związanych z remontem opinia społeczna była tej modernizacji bardzo przychylna.

Trzeba przypomnieć, że oparty na zasadzie poszanowania dla oryginalnej formy dworca, projekt modernizacji został całościowo zatwierdzony przez
Zarząd PKP. Dlatego dziwi i szokuje zaistniała w ciągu ostatnich kilku dni sytuacja – brutalne zamalowanie jednego ze świeżo odnowionych peronów – bez konsultacji i uzgodnień z projektantami modernizacji (prof. J.Porębskim)

Nie jest moim zamiarem, jako Prezesa OW SARP, ocena artystycznej jakości powstałych murali, lecz przede wszystkim zdecydowany sprzeciw wobec sposobu traktowania przestrzeni publicznej przez przedstawiciela Zarządu PKP. Warto pamiętać, że chociaż Dworzec należy formalnie do Spółki, jest też w szerokim sensie własnością publiczną, dlatego jego przestrzeń nie może być traktowana jak prywatne podwórko jednego z członków zarządu.

Swobodne w formie wypowiedzi prezesa spółki Dworzec Polski Jacka Prześlugi nt. wartości dworca powstałego według projektu Arseniusza Romanowicza
(z zespołem), entuzjastycznie wychwalające powstałe dzieło streetartowe każą poważnie zastanowić się nad problemem ochrony wybitnych dzieł architektury powojennej.

Dworzec Centralny nie tylko pełni funkcję węzła komunikacyjnego, ale jest też istotnym znakiem Warszawy, wpisuje się w cały system infrastruktury miasta. Jego wizerunek jest częścią naszej kultury. Warto go chronić, także przed jego „właścicielami”.

Prezes OW SARP arch. Jakub Wacławek

fotka z /zdjecia/unknown.jpg
Antresola Warszawy Centralnej – list do redakcji W odpowiedzi na opinię szwajcarskiego krytyka architektury Wernera Hubera, opublikowaną w dziale „O tym się mówi” w październikowym wydaniu „A-m”, autorzy nowej antresoli na Dworcu Centralnym w Warszawie przedstawiają założenia i okoliczności powstania projektu.
Antresola na centralnym Antresola, która pojawiła się w hali głównej Dworca Centralnego budzi skrajne emocje jako obiekt obcy stylistycznie, niszczący spójność modernistycznego zespołu. Publikujemy opinię szwajcarskiego krytyka architektury Wernera Hubera, redaktora magazynu „Hochparterre”, autora wielu tekstów na temat warszawskiej architektury, w tym m.in. niemieckojęzycznego przewodnika Warschau – Phoenix aus der Asche.
Projekt modernizacji przejść podziemnych przy Dworcu Centralnym I nagrodę w konkursie otrzymały Natalia Walczak i Małgorzata Wiśniewska, które zaproponowały oszczędną formę zadaszeń oraz podkreślenie roli przejść podziemnych jako przestrzeni publicznej. II nagrodę przyznano pracowni WXCA, a trzecią Nizio Design International.
Modernizacja kolejowego Dworca Centralnego w Warszawie. Współczesna architektura Warszawy Już wkrótce rozpocznie się modernizacja Dworca Centralnego w Warszawie. Projekt przebudowy dworca kolejowego przygotowała pracownia architektoniczna Sud Architekt Polska Sp. z o.o.
Konkurs na projekt wystawy w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy Muzeum Historyczne m.st. Warszawy ogłasza konkurs dla młodych projektantów. Sala jednego eksponatu to nowy projekt wystawienniczy warszawskiego muzeum; w specjalnie zaaranżowanym pomieszczeniu co miesiąc eksponowany będzie jeden obiekt
AR/PS Architektura Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka Łukasz Wojciechowski recenzuje książkę AR/PS Architektura Arseniusza Romanowicza i Piotra Szymaniaka. Wydana nakładem Centrum Architektury publikacja przedstawia nie tylko historię Dworca Centralnego i innych dworców kolejowych, ale też problemy projektantów i użytkowników