Architektura MuratorWydarzeniaPeople meet in architecture

People meet in architecture

Prezentacja koncepcji wystawy w Pawilonie Polskim na 12. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji. Będzie to pierwsza, poprzedzająca wenecki wernisaż, okazja spotkania z autorkami projektu Emergency Exit, Agnieszką Kurant i Aleksandrą Wasilkowską oraz kuratorem wystawy, Eliasem Redstonem i komisarzem pawilonu, Agnieszką Morawińską.

fotka z /zdjecia/zacheta_art_01.jpg

poniedziałek 7 czerwca
godz. 12.00

Zachęta
Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3 Warszawa

Elias Redstone, kurator polskiego pawilonu na 12. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji, zaprosił cztery młode polskie firmy architektoniczne, by zaproponowały instalację odpowiadającą przedstawionym przez niego wstępnym założeniom.

Firmy te (Beton, Centrala, Aleksandra Wasilkowska i WWAA) zostały wybrane ze względu na ich dotychczasowe osiągnięcia oraz otwartość na nowe rozwiązania. Wstępne założenia przewidywały odniesienie się do dostępności miejsc sportu i rekreacji w Polsce, stworzenia dla widzów doświadczenia interaktywnego oraz ujawnienia drzemiących w architekturze niewykorzystanych możliwości.

Elias Redstone wybrał najciekawszą propozycję, autorstwa architekt Aleksandry Wasilkowskiej i artystki Agnieszki Kurant, jako tę, która zrealizowana zostanie w pawilonie polskim w Wenecji. Projekt porusza zagadnienia sportu i zabawy, architektury modernistycznej w Polsce oraz możliwości eskapizmu i fantazji. Projekt jest obecnie rozwijany we współpracy z kuratorem i będzie publicznie przedstawiony na konferencji prasowej 7 czerwca 2010.

Instalacja w pawilonie polskim na 12. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji będzie otwarta od 29 sierpnia do 21 listopada 2010.


12. Międzynarodowa Wystawa Architektury w Wenecji

Jury konkursu na projekt pawilonu polskiego na 12. Międzynarodową Wystawę Architektury w Wenecji spośród 24 rozpatrywanych projektów nie wyłoniono laureata. Na podstawie konsultacji w środowisku wybrany został londyński kurator Elias Redstone.

Ponieważ Jury konkursu na wystawę w pawilonie polskim na 12. Międzynarodową Wystawę Architektury w Wenecji uznało, że żaden z nadesłanych projektów nie rokuje udanej realizacji, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przychylił się do propozycji powołania kuratora z zewnątrz. Na podstawie konsultacji w środowisku kuratorów zajmujących się problemami architektury i mających doświadczenie we współpracy z polskimi architektami wybrany został londyński kurator Elias Redstone. Elias Redstone jest autorem międzynarodowego programu AF oraz cyklu programów wymiany dla zdolnych, początkujących architektów z UK i zagranicy, w chwili obecnej jeden z modułów tej wymiany jest realizowany w Polsce. Wśród innych międzynarodowych projektów warto wymienić udział w 10. Biennale Architektury w Wenecji, na które przygotował wenecki SuperBlog we współpracy z MoMA z Nowego Jorku. Elias Redstone jest członkiem komitetu organizacyjnego Londyńskiego Festiwalu Architektury i obecnie jest Kuratorem Doradcą Międzynarodowego Pokazu Sztuki Architektonicznej (International Architecture Showcase) w roku 2010. Jest współtwórcą portalu architektonicznego London Architecture Diary, redaguje również kolumnę London Underground w blogowym wydaniu New York Times’a. Przyczynił się do powstania katalogu duetu artystycznego Elmgreen and Dragset zatytułowanego Home Is The Place You Left (Dom to miejsce, które opuściłeś) z czerwca 2008; obecnie pracuje nad nową publikacją dotyczącą wystaw prezentujących eksperymentalną sztukę architektoniczną. W 2008 roku otrzymał grant fundacji Winston Churchill Fellowship na poszukiwanie młodych zdolnych architektów pracujących w Ameryce Łacińskiej.

Projekt Eliasa Redstone’a zakłada przedstawienie w pawilonie instalacji wybranego polskiego architekta lub grupy architektów nawiązującej do Euro 2012 i możliwości budowania relacji społecznych poprzez architekturę i interwencje w przestrzeni publicznej. W procesie tworzenia wystawy i opracowywania katalogu, Elias Redstone przewiduje szeroką współpracę architektów i artystów z różnych ośrodków.

Elias Redstone - Starszy Kurator w Architecture Foundation (AF), organizacji non-profit zajmującej się współczesną architekturą, tematyką miejską i kulturą. Do jego największych osiągnięć na tym stanowisku zaliczyć należy przywrócenie programu wystaw AF w Londynie oraz realizacja projektów wspólnie z Museum of Modern Art, Tate Modern, Barbican Centre, Southbank Centre, Victoria & Albert Museum oraz Design Museum. Z jego inicjatywy i pod jego kuratelą powstały dwie galerie AF współczesnej sztuki architektonicznej (Yard Gallery, 2005-2007; Closet Gallery, 2008). Jego pierwsza instalacja w Yard Gallery, Hairywood, zdobyła nagrodę yellow pencil/żółty ołówek D&AD i została odtworzona na placu w Covent Garden. W roku 2008 został zaproszony do objęcia stanowiska kuratora ośrodka południowego Londynu podczas Londyńskiego Festiwalu Architektury (London Festival of Architecture).

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz
Zachęta Narodowa Galeria Sztuki
ogłaszają

KONKURS

na projekt wystawy w polskim pawilonie na
12. Międzynarodowej Wystawie Architektury w Wenecji w 2010 roku

temat ogólny Wystawy „People meet in architecture

Projekt kuratorski powinien zawierać scenariusz wystawy dotyczącej architektury, dostosowany do przestrzeni i warunków Pawilonu Polonia w Wenecji, wraz z propozycją uczestniczących artystów oraz projekt kosztorysu.

Od kuratora projektu oczekuje się:
-wykształcenia wyższego o profilu humanistycznym (preferowani historycy sztuki) lub architektonicznym;
-dobrej znajomości zagadnień związanych z organizowaniem wystaw oraz doświadczenia kuratorskiego;
-dobrej znajomości języka angielskiego (dodatkowo języka włoskiego lub innego języka UE).

Projekt należy nadesłać bez umieszczonego na nim nazwiska kuratora projektu. Na projekcie należy umieścić godło, a następnie powtórzyć je na załączonej kopercie, w której należy umieścić następujące informacje:
-powtórzenie godła
-imię i nazwisko kuratora
-adres kuratora
-CV kuratora
-pisemne oświadczenie, że projekt jest dziełem kuratora i wszystkie prawa autorskie należą do niego.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie projektu do dnia 28.02.2010 roku (decyduje data stempla pocztowego, z tym że graniczną datą przyjmowania wniosków do rozpatrzenia jest termin posiedzenia Jury konkursu) na adres:

Zachęta
Narodowa Galeria Sztuki
Plac Małachowskiego 3
00-916 Warszawa
z dopiskiem „12. Biennale Architektury w Wenecji”

Regulamin konkursu dostępny jest w sekretariacie Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, oraz na stronach internetowych:
- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – www.mkidn.gov.pl
- Zachęty Narodowej Galerii Sztuki – www.zacheta.art.pl
Dodatkowe informacje: Joanna Waśko, tel. (022) 556 96 82; e-mail: j.wasko@zacheta.art.pl

fotka z /zdjecia/Zacheta.jpg
O Biennale Architektury: debata w Zachęcie Zachęta Narodowa Galeria Sztuki zaprasza do udziału w debacie wokół idei przyszłorocznego Biennale Architektury w Wenecji – Fundamenty
Konkurs na projekt wystawy. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki i Biennale Architektury Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki ogłaszają  konkurs na kuratorski projekt wystawy w Pawilonie Polskim, eksponowanej w ramach XIV Międzynarodowej Wystawy Architektury w Wenecji w 2014 roku
Nowe barwy. Rearanżacja wnętrz Muzeum Narodowego w Warszawie 18 maja, podczas inauguracji Jubileuszu 150-lecia MNW zaprezentowane zostaną zaaranżowane na nowo wnętrza Muzeum: Galeria Sztuki XIX Wieku, Galeria Dawnego Malarstwa Europejskiego oraz Galeria Dawnego Portretu Staropolskiego i Europejskiego
Architektura Wozowni Galeria Sztuki „Wozownia” w Toruniu zaprasza na wykład: Marek Diehl / projekty i realizacje. Miasto jakie jest każdy widzi