Zaślepka na obiekt leadowy Architektura

i

Autor: Archiwum Architektury

Polska Polityka Architektoniczna

2009-05-07 2:00

Projekt polskiego dokumentu na tle procesu opracowywania polityki architektonicznej krajów Unii Europejskiej. Uczestnicy Kongresu Architektury Polskiej.

"Polska Polityka Architektoniczna. Polityka jakości krajobrazu, przestrzeni publicznej, architektury"

Projekt dokumentu opracowany został z inicjatywy Polskiej Rady Architektury, Stowarzyszenia Architektów Polskich pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez reprezentantów SARP, TUP, Izby Architektów RP, Polskiej Rady Architektury oraz Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków.

Uczestnicy Kongresu Architektury Polskiej w maju 2008 roku w oficjalnej Deklaracji Poznańskiej przyjęli i poparli założenia dokumentu, które zostały przedstawione na konferencji „Polityka Architektoniczna Grupy Wyszehradzkiej” w Budapeszcie w październiku 2008 roku oraz 30 marca 2009 roku w Sejmie RP podczas konferencji Polskiego Komitetu ds. UNESCO „Kultura a Zrównoważony Rozwój. Środowisko, Ład Przestrzenny, Dziedzictwo”.


Informacje: http://www.sarp.org.pl/