Zagospodarowanie wysp w Kijowie

i

Autor: Archiwum Architektury

Projekt pracowni BudCud w finale konkursu na zagospodarowanie kijowskich wysp

2012-02-15 18:58

Przygotowana przez BudCud koncepcja ekologicznego zagospodarowania kijowskich wysp znalazła się wraz z siedmioma innymi projektami w ścisłym finale otwartego międzynarodowego konkursu  “CONCEPT OF RESERVATION AND DEVELOPMENT OF KYIV ISLANDS"

Łączna powierzchnia wysp przekracza 1800 ha. Obecnie niezagospodarowany, w przyszłości teren ten ma stać się zielonym centrum Kijowa. Autorzy: BudCud (Agata Woźniczka, Mateusz Adamczyk), Marcelina KolasińskaWyspy na rzece Dniepr w Kijowie są miejscem aktywnego wypoczynku, rekreacji oraz zapoznawania się ze wspaniałym światem flory i fauny. Takie powinny pozostać również w przyszłości.  Wyzwaniem jest wprowadzić brakującą infrastrukturę w taki sposób, by wyspy stały się zrównoważonym, a technologicznie zaawansowanym archipelagiem.Propozycja zagospodarowania wysp na Dnieprze w pełni respektuje i podkreśla ich 'genius loci' - na obszarach najbardziej dzikich interwencje są ledwie widoczne; natomiast tam, gdzie wyspy wizualnie korespondują z Kijowem, projekt ma wyraźny charakter urbanistyki miejskiej. Kolejne strefy ochrony przyrody zostały wyróżnione  poprzez wprowadzenie pętli, pasów, ścieżek i małych obiektów- mikro wysp, które tworzą sieci połączeń. Proponujemy trzy główne elementy scalające zagospodarowanie 'Pereł Dniepru'. Tymi elementami są:1. pętla, która otacza teren wyspy Muromets sprawia, że wyspa staje się rezerwatem przyrody poświęconym poznawaniu świata natury.2. pas na wyspach Truhanov, Dolobetskyi i Venetsiansky zachowuje charakter barokowej osi ogrodowej- to nowy zrównoważony park aktywności, który otaczają tereny parku przyrodniczego oraz tereny rekreacyjne.3. sieć tras wodnych łącząca wyspy: Galernyi, sztuczną wyspę, Vodnikov, Zhukiv, Kozachyi i Olzhin, która buduje specyficzny archipelag wysp-obiektów na rzece.Kompleksowość planu zagospodarowania prawie dwóch tysięcy hektarów wymaga fazowania.W pierwszej fazie należy zorganizować archipelag wysp przy pomocy bezpośrednich połączeń między wyspami.Trzeba chronić zastany stan środowiska przyrodniczego archipelagu (jego ekosystem) oraz istniejące korytarze ekologiczne i połączenia między wyspami.Należy wyraźnie wystrefować obszar, a następnie połączyć ze sobą nowo powstałe strefy.Kolejną fazą rewitalizacji terenów wysp w Kijowie jest zaprojektowanie matriksu mikr-wysepek dedykowanych kolejnym funkcjom, które zapewnią potrzebną infrastrukturę.Wymienione interwencje powinny sprawić, że w ciągu następnych 40-50 lat wyspy na Dnieprze zyskają rangę atrakcji narodowej.Wyspy Kijowa powinny stać się kompleksowym parkiem krajobrazowym, gdzie nowoczesne technologie dopełniają niesamowite scenerie wysp pełnych bujnej roślinności i zróżnicowanej fauny.  Gdzie można się świetnie bawić!" (BudCud) 

W konkursie zwyciężyła propozycja rumuńskiej pracowni Wolf House Productions + Gabriel Pascariu. Więcej informacji na stronie organizatora: www.competition-kievislands.com

Zagospodarowanie wysp w Kijowie

i

Autor: BudCud