Przegląd biur projektowych '97

i

Autor: Archiwum Architektury

Przegląd biur projektowych '97

2016-09-22 17:04

W języku mediów karierę zrobiło słowo "ranking", czyli zaszeregowanie w kolejności według przyjętych kryteriów. Rankingi dotyczą najróżniejszych dziedzin życia społecznego. Nasz przegląd polskich firm architektonicznych ma inną formułę.

Gazety publikują listy najpopularniejszych polityków, największych przedsiębiorstw, firm. Tygodnik "Wprost", powołując się na rozmaite źródła opiniotwórcze, zamieścił w ubiegłym roku listę najlepszych polskich architektów. Publikacja nie wzbudziła jednak entuzjazmu w środowisku profesjonalistów ze względu na brak oparcia w konkretnych faktach.

Nasz przegląd polskich firm architektonicznych ma inną formułę. Zwróciliśmy się po informację bezpośrednio do biur projektowych. Celem tego przedsięwzięcia jest próba stworzenia obrazu rynku pracy w dziedzinie architektury. Interesował nas między innymi obrót firmy, wynagrodzenie architektów, najczęściej stosowany sprzęt komputerowy i oprogramowanie, liczba pracowników, godzin pracy itd.

Formularze do wypełnienia, wraz z listem przewodnim rozesłaliśmy do 120 pracowni w całej Polsce. Do końca lipca otrzymaliśmy 26 odpowiedzi. Uzyskany materiał, pomimo wielu luk (zastrzeżenie lub brak danych) pozwala na wstępne wnioski. Według udzielonych nam informacji roczny obrót firm kształtuje się od 192 000 PLN do ponad 4 000 000 PLN. Wynagrodzenie architektów wynosiło 500 PLN na stażu do 5000 PLN dla samodzielnych projektantów. Najczęściej używanym sprzętem są komputery PC z oprogramowaniem AutoCAD, ArchiCAD, Archi Tech. Pracownie zatrudniają od 2 osób (w tym jeden architekt) do 120 osób (w tym 20 architektów). Dzień pracy w biurach projektowych trwa od 8 do 17 godzin. Za kryterium uszeregowania firm w naszym przeglądzie przyjęliśmy roczny obrót firmy.

Część naszych respondentów zastrzegła niektóre dane wyłącznie do wiadomości redakcji. Ponieważ w trzech przypadkach nie otrzymaliśmy informacji o wielkości obrotów firmy, ostatnie trzy pozycje zamieściliśmy w kolejności alfabetycznej. W nawiasach podajemy kolejność zajmowaną w rankingu, według kryteriów określonych w poszczególnych rubrykach. Wszystkie dane, z wyjątkiem pochodzących z dwóch pracowni (MR'88 oraz pracowni Tadeusza Sawy-Borysławskiego) zostały autoryzowane.

Pobierz ranking.