Rooted Design for Routed Living

i

Autor: Archiwum Architektury

Rooted Design for Routed Living. Alternatywne strategie projektowania

2010-10-11 2:00

Czy współczesne modele życia i gospodarki pozwalają na świadome tworzenie wzornictwa długowiecznego? Obiekty powstałe w oparciu o analizę kultury materialnej Warszawy i Dale miały w uniwersalny, lecz zakorzeniony w tradycji sposób odpowiadać na potrzeby artystów rezydentów

PROJEKTANCI / BIOGRAMY: Maja Ganszyniec, Amy Hunting, Paweł Jasiewicz, Ola Mirecka, Oscar Narud, Trond Nicholas Perry, Tomek Rygalik, StokkeAustad (Øystein Austad & Jonas Ravlo Stokke), Jakub Szczęsny Otwarcie wystawy: 01.10.2010, godz.19.00 Wystawa czynna do 31.10.2010 Kuratorki: Marianna Dobkowska, Ula Siemion, Ika Sienkiewicz-Nowacka Galeria Laboratorium Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Warszawa, ul. Jazdów 2 *Wernisaż wystawy poprzedzi otwarte pa publiczności spotkanie z projektantami biorącymi udział w projekcie Rooted Design for Routed Living. Alternatywne strategie projektowania w Sali Audytorium/ KINO.Lab 1 października o godz. 17.00 Wystawa w budynku Laboratorium jest premierą obiektów stworzonych przez dziesięciu młodych projektantów z Polski i Norwegii w ramach projektu Rooted Design for Routed Living. Alternatywne strategie projektowania. Prezentowane przedmioty powstawały w ramach dwuletniego procesu i stworzone zostały specjalnie pa dwóch ośrodków rezydencyjnych: a-i-r laboratory w Warszawie i NKD w Dale. Obie instytucje prowadzą programy rezydencyjne osadzone w odmiennych warunkach. NKD położone jest na wsi na zachodnim wybrzeżu Norwegii, natomiast a-i-r laboratory funkcjonuje w europejskiej metropolii. W obu pracują i mieszkają artyści i z myślą o nich grupa projektowa stworzyła obiekty, które w oparciu o analizę kultury materialnej obu krajów miałyby w uniwersalny, lecz zakorzeniony w tradycji sposób odpowiadać na potrzeby artystów rezydentów. W trakcie trwania projektu dizajnerzy odwiedzali obie instytucje, stając się na pewien czas ich rezydentami mogli „na własnej skórze” poznać ich specyfikę. Współcześni artyści wiele podróżują między wystawami, projektami i zamówieniami. W ciągu ostatniej dekady upowszechnił się także model przemieszczania się twórców z jednej rezydencji na drugą. Życie przenoszących się z miejsca na miejsce artystów charakteryzuje brak zakorzenienia, co można powiedzieć również o często zbyt pragmatycznych pomysłach na wnętrza, w których się zatrzymują. Wspólna płaszczyzna, od której zaczęła się wymiana między naszymi ośrodkami, to podobieństwo między programami rezydencyjnymi przy jednoczesnej odmienności warunków, w jakich odbywają się pobyty twórcze. Oba miejsca stały się pa siebie nawzajem oraz pa młodych projektantów źródłem inspiracji, wiedzy, doświadczeń w zakresie możliwych i niemożliwych sposobów, na jakie wnętrza mogą w istotny sposób nawiązywać do bezpośredniego, lokalnego otoczenia. Sam projekt zaś został sformułowany tak, by polscy i norwescy projektanci mieli możliwość prowadzenia badań na obcym gruncie. Kopiowanie i wklejanie starych melodii z dodatkiem beatboxu nie jest tym, co chcemy osiągnąć. Rozmowa Markusa Degermana, Oscara Naruda i Tomka Rygalika Czy w obecnym świecie możliwa jest produkcja przedmiotów trwałych, zakorzenionych w konkretnych realiach i tradycji? Czy współczesne modele życia i gospodarki pozwalają na świadome tworzenie wzornictwa długowiecznego? Czy otaczające nas przedmioty mogą, tak jak my, starzeć się spełniając swoje funkcje? Jak obronić można obecność na rynku produktów długowiecznych, trwałych? Czy globalny design kłóci się z tym bardziej zakorzenionym w konkretnych realiach kultury? Czy w projektowaniu i produkcji możliwa jest alternatywa? To niektóre z pytań na które uczestnicy projektu próbowali odpowiedzieć podróżując i badając kulturę materialną obu krajów. Wystawa prezentuje obiekty powstałe jako próba odpowiedzi na te pytania. Zaraz po jej zakończeniu obiekty znajdą miejsce w przestrzeniach rezydencyjnych i będą służyły rezydentom obu programów. Więcej o projekcie Rooted Design for Routed Living: www.design-in-residence.org Projekt realizowany został dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Partner: illy, Lidex, Comforty Living Patronat medialny: Gazeta Wyborcza, Trójka - Program 3 Polskiego Radia, Aktivist, Exklusiv, Artinfo.pl, Sztuka.pl, Stolica, Elle Decoration, Bęc Zmiana, Futu, Architektura-murator


OPISY PROTOTYPÓW