Architektura MuratorWydarzeniaRozmowy Berlin_Nowy Jork

Rozmowy Berlin_Nowy Jork

Miejskie transformacje dwóch światowych, dynamicznych metropolii są tematem wystawy zorganizowanej przez DAZ. Wydarzeniu towarzyszyło sympozjum Terrain Vagues.

BERLIN - NEW YORK DIALOGUES

4.05 (zamknięcie wystawy) Scharoun Saal, DAZ, BERLIN

Obecnie duże miasta przechodzą szybką transformację. Berlin - New York Dialogues bada te przemiany poprzez przyglądanie się współczesnej strefie zabudowy i trybom miejskiego odrodzenia, któremu towarzyszą społeczno-polityczne oraz gospodarczo-kulturowe procesy. Ekspozycja jest spojrzeniem na współczesne realizacje architektoniczne. Pokazuje zdolność do przekształceń w kontekście urbanistycznym i zauważa zależność tych zmian od mieszaniny tożsamości, różnorodności i infrastruktury.

8.03 BERLIN - NEW YORK DIALOGUES: Terrain Vagues / Creative Milieus
Akademie der Künste, Plenarsaal, Pariser Platz 4 BERLIN

Wystawie towarzyszyło sympozjum Terrain vagues. Termin odnosi się do struktury miejskiej z ogromnym potencjałem.Tego problemu po raz pierwszy dotknęła Saskia Sassen, otwierając w 2006 roku Berlin-New York Dialogue w Centrum Architektury w Nowym Jorku. Sympozjum skierowane było do socjologów, developerów, architektów i urbanistów, którzy mieli okazję wymienić opinie na temat procesu intensywnych, miejskich zmian w pejzażu Berlina i Nowego Jorku oraz przedstawić bieżące projekty.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Akademie der Künste we współpracy z Center for Architecture, New York i Deutsches Architektur Zentrum (DAZ).

http://www.daz.de/