Pomnik Polaków Ratujących Żydów

i

Autor: Archiwum Architektury I nagroda w konkursie na Pomnik Polaków Ratujących Żydów: Piotr Musiałowski i Paulina Pankiewicz, współpraca Michał Adamczyk

Rozstrzygnięto konkurs na Pomnik Polaków Ratujących Żydów, który powstanie na Placu Grzybowskim w Warszawie

2014-03-19 11:15

I nagrodę w konkursie na projekt Pomnika Polaków Ratujących Żydów, który stanie na Placu Grzybowskim w Warszawie otrzymali Piotr Musiałowski i Paulina Pankiewicz

Pomnik Polaków Ratujących Żydów

i

Autor: Archiwum Architektury I nagroda w konkursie na Pomnik Polaków Ratujących Żydów: Piotr Musiałowski i Paulina Pankiewicz, współpraca Michał Adamczyk

Konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na projekt Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej został ogłoszony przez Miasto stołeczne Warszawa w październiku 2013 roku. O budowę pomnika od wielu lat zabiegała Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Wczoraj ogłoszono wyniki konkursu, w którym pierwszą nagrodę oraz zaproszenie do przygotowania projektu realizacyjnego pomnika na Placu Grzybowskim otrzymali Piotr Musiałowski i Paulina Pankiewicz.

Jury konkursowe brało pod uwagę dostosowanie formy i skali przyszłego pomnika do otoczenia, tworzenie przestrzeni publicznej, odporność na eksploatację, czytelność i ponadczasowość przekazu pozbawionego dosłownej symboliki.

Zgodnie z założeniami zwycięskiego projektu pomnik ma przybrać formę wstęgi, na której zamieszczone zostaną nazwiska osób oraz nazwy instytucji wspierających Żydów podczas niemieckiej okupacji, w sumie około 10 tysięcy nazwisk. W opinii sądu konkursowego Wstęga jest przestrzennym gestem w skali placu odpowiadającym bohaterstwu jednostki wobec przemocy i śmierci. Intuicyjnie, nie zaś dosłownie, odczuwamy symbol łączenia się, przenikania dwóch światów, słowem: trudny optymizm, jaki wyrażał się w postawie Polaków ratujących Żydów w czasie niemieckiej okupacji. Autorzy projektu zostaną zaproszeni do pracy nad dostosowaniem projektu do zaleceń jury obejmujących poszerzenie wstęgi o około pół metra, dopracowanie formy centrycznego placu ujętego wstęgą oraz wykorzystanie bocznej ściany arkady kościoła Wszystkich Świętych, na której mógłby znaleźć się relief opisujący przesłanie pomnika.

Drugą nagrodę przyznano projektowi Piotra Wesołowskiego i Agnieszki Hawryszczuk. Wyróżniono projekty pracowni Bulanda, Mucha Architekci, JRK 72 Architekt Jacek Krych oraz Anny Drozd-Tutaj.

W skład jury konkursowego weszli: Marek Mikos - Przewodniczący Sądu Konkursowego, Czesław Bielecki, Józef Górzyński, Jerzy Grochulski, Michał Jaworski, Jacek Kucaba, Ewa Nekanda-Trepka, Adam Siwek, Anna Stasiewicz, Ryszard Stryjecki, Wojciech Wagner, Piotr Waleńdzik