Ruch Tektoniczny

i

Autor: serwis prasowy

Wystawa i książka

Ruch Tektoniczny: powojenna architektura Kielecczyzny

2023-06-13 17:23

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki wraz z Instytutem Dizajnu w Kielcach zapraszają na wystawę „Ruch Tektoniczny”. Na ekspozycji zobaczymy najciekawsze realizacje regionu z ostatnich 80 lat, zarówno obiekty ikoniczne, jak i najnowsze, ilustrujące nowy świętokrzyski regionalizm.

Wystawę „Ruch Tektoniczny” można oglądać w Instytucie Dizajnu w Kielcach od 15 czerwca do 15 września. Jak tłumaczy kurator ekspozycji, Kacper Kępiński, to dobra okazja, by poznać to, co najciekawsze w świętokrzyskiej architekturze. Od rozpoczętych jeszcze przed II wojną światową szpitali i szkół, przez zdobione, socrealistyczne gmachy wznoszone w latach 50., ogromne osiedla i ekspresjonistyczne konstrukcje późnego modernizmu, powrót do tradycyjnej architektury i historyzmu w latach 80., po współczesne próby czerpania z unikatowych bogactw natury i krajobrazu.

Na wystawie zaprezentowane zostaną zarówno obiekty szerzej nieznane, jak i te ikoniczne, by wymienić tylko dworzec autobusowy w Kielcach czy hutę w Sandomierzu. Oprócz zdjęć zobaczymu też ich makiety przygotowane przez warsztat ceramiki Instytutu Dizajnu.

Bogactwo architektury regionu nie wynika z liczby wybitnych budynków, ze znanych nazwisk projektantów czy ze spuścizny ogromnych założeń urbanistycznych. Tym, co najciekawsze w historii tutejszej architektury, to jej ciągłość, współistnienie z krajobrazem i wykorzystywanie naturalnych bogactw regionu. Czerpanie z tradycyjnych technik, praca w często skomplikowanym terenie i walory krajobrazowe sprawiły, że architektura regionu wykształciła indywidualne cechy, z których dla współczesnych architektów i architektek płynie wielka lekcja pokory, współpracy i szacunku dla bogactw naturalnych i dla tradycji budowlanych Kielecczyzny – czytamy w informacji prasowej. Wystawie „Ruch Tektoniczny” towarzyszyć będzie książka pod tym samym tytułem z tekstami Kacpra Kępińskiego.

Wystawa „Ruch Tektoniczny”
Kiedy: 15 czerwca – 15 września 2023 roku
Gdzie: Instytut Dizajnu w Kielcach
Organizator: Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki 
Współorganizator: Instytut Dizajnu w Kielcach
Kurator naukowy: Bolesław Stelmach
Kurator: Kacper Kępiński
Architektura wystawy: Dominika Janicka, Kacper Kępiński