fotka z /zdjecia/archicad.JPG

i

Autor: Archiwum Architektury

Szkolenia z programu ArchiCAD

2011-09-23 2:00

Dofinansowane szkolenia z programu ArchiCAD w ramach projektu "Informatyczne wspomaganie projektowania 3D" skierowane są do architektów i inżynierów budowlanych, którzy w swojej pracy wykorzystują program ArchiCAD w stopniu podstawowym lub też pracują na niższych wersjach tego programu.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinasowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym projektu jest: Podniesienie wiedzy i umiejętności kadr firm z sektora usług architektonicznych i projektowych w zakresie komputerowego wspomagania projektowania poprzez szkolenia z projektowania przy wykorzystaniu programu ArchiCAD. Szkolenia przeznaczone są między innymi dla architektów i inżynierów budowlanych, którzy wykonują pracę związaną z przedmiotem szkolenia „ArchiCAD” i wykorzystują program ArchiCAD w stopniu podstawowym lub też pracują na niższych wersjach tego programu i chcieli poszerzyć swą wiedzę w tej dziedzinie.

Zapraszamy do wzięcia udziału w 40-godzinym szkoleniu z programu ArchiCAD

Dzięki szkoleniu uczestnik pozna mechanizmy i funkcje umożliwiające wykonanie wyższej jakości projektów w krótszym czasie. Znajomość programu ArchiCAD to także cały szereg korzyści wynikających ze skróconego czasu projektowania, większej dokładności oraz bardziej wydajnej komunikacji z branżystą, przyszłym wykonawcą czy inwestorem. Łatwiejsze stanie się też plastyczne odwzorowanie projektowanego obiektu w postaci realistycznych wizualizacji czy makiet przestrzennych.

Czytaj też: Programy dla architektów. Przegląd najnowszych programów i aplikacji architektonicznych 2020 |

Terminy najbliższych szkoleń

Katowice 03-07.10.2011 Kraków 10-14.10.2011 Sopot 17-21.10.2011 Wrocław 24-28.10.2011 Warszawa 14-18.11.2011 Poznań 21-25.11.2011

Szkolenia są pięciodniowe, odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach: 09:00-17:00. W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe, serwis kawowy i obiady.

Zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach, bo 8 - 12 osobowych, gdzie każdy ma możliwość indywidualnie opracować swój własny projekt. Uczestnicy mają do dyspozycji samodzielne stanowiska pracy oraz solidną kadrę szkoleniową.

Po ukończeniu szkolenia absolwent może przystąpić do egzaminu producenta Graphisoft i uzyskać międzynarodowy certyfikat firmy Graphisoft.

Szkolenia odbywają się w ramach pomocy DE MINIMIS i uczestnicy szkolenia nie wnoszą żadnych dopłat pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów uczestnictwa łącznie.

Główne kryteria: Uczestnikami szkoleń mogą być wyłącznie osoby, które: - są pracownikami w mikroprzedsiębiorstwach lub małych przedsiębiorstwach zatrudnionymi na umowę o pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy lub są osobami samozatrudnionymi (osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą) - wykonują pracę zawodową związaną z przedmiotem szkolenia - zatrudnione są w przedsiębiorstwie, które zajmuje się działalnością w zakresie architektury i inżynierii PKD 71.11.Z

Możliwa jest rejestracja na szkolenie drogą elektroniczną. Można również wypełnić dokumenty w tradycyjny sposób, pobierając je z naszej strony.

Zgłoszenia, szczegółowe informacje na temat warunków uczestnictwa i terminów: http://www.archicad.q33.pl/

Biuro Projektu "Informatyczne wspomaganie projektowania 3D” Q33 Sp. z o.o. ul. Astronomów 3, pokój 208 01-450 Warszawa

Tel.: (22)533 62 67 (w godz. 10:00 - 15:00)
 Faks: (22)2928796
 Tel. komórkowy: 784 500 149 e-mail: [email protected]

fotka z /zdjecia/3_loga.gif

i

Autor: Archiwum Architektury
fotka z /zdjecia/archicad.JPG

i

Autor: Archiwum Architektury