fotka z /zdjecia/zap.kubiak_art.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury

Szymon Piotr Kubiak. MEDYCYNA I WŁADZA

2010-11-22 1:00

Architektura wielkopolskich sanatoriów przeciwgruźliczych w latach 1900 – 1939 oraz nieznany projekt Macieja Nowickiego

Galeria Sztuki „Wozownia” w Toruniu zaprasza na wykład 22 listopada (poniedziałek) 2010 roku,  godz. 17.00 Toruń, ul. Ducha Św. 6 w s t ę p w o l n y

Szymon Piotr Kubiak MEDYCYNA I WŁADZA Architektura wielkopolskich sanatoriów przeciwgruźliczych w latach 1900 – 1939 oraz nieznany projekt Macieja Nowickiego

„Wykład przybliży historię powstania i rozbudowy najważniejszych publicznych sanatoriów przeciwgruźliczych Prowincji Poznańskiej / Województwa Wielkopolskiego w latach 1900-1939. Okres ten, zapoczątkowany powołaniem regionalnego Towarzystwa dla Zwalczania Gruźlicy i zakończony wybuchem II wojny światowej, naznaczyły idee reform społecznych i architektonicznych, a także ich polityczne uwikłanie. Zależności te ujawniły się z niesłychaną ostrością właśnie na opisywanym terenie, będącym areną dla szowinistycznych działań pruskiego Kulturkampfu, przechodzącym w 1919 roku zasadnicze zmiany przynależności państwowej, a następnie borykającym się w latach 30. z postępującym uzależnieniem od polskich władz centralnych. Opis dziejów kilku wielkopolskich założeń leczniczych wtedy powstałych stanowić będzie tło do analizy gmachu sanatorium dziecięcego w podpoznańskim Kiekrzu, którego projekt rozbudowy stworzył w końcu lat 30. Maciej Nowicki. Rok 2010 stwarza szczególną okazję do przybliżenia jego sylwetki w nowym świetle, bowiem przedwcześnie zmarły, a mimo to najsłynniejszy polski architekt XX wieku, obchodziłby obecnie 100. rocznicę urodzin.” (Szymon Piotr Kubiak)

Dr Szymon Piotr Kubiak Szymon Piotr Kubiak jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od maja 2010 pracownikiem Muzeum Narodowego w Szczecinie. Historyk sztuki, krytyk architektury, specjalizujący się w tematyce związanej z zagadnieniami z dziedziny historii nowoczesnej architektury i designu niemieckojęzycznego kręgu kulturowego.


A R C H I T E K T U R A W W O Z O W N I autorka projektu: Teresa Dudzińska (teressad@wp.pl)

fotka z /zdjecia/zap.kubiak_art.jpg

i

Autor: Archiwum Architektury