Wręczenie honorowych nagród TUP

i

Autor: TUP

Stulecie TUP

Urbaniści w nowej roli?

2024-03-27 15:55

Dokładnie sto lat po założeniu Towarzystwa Urbanistów Polskich, 28 stycznia 2023 r., jubileuszową konferencją na warszawskim Wydziale Architektury rozpoczęły się obchody tego jubileuszu.

Świętowano jubileusz na szeregu spotkaniach regionalnych, m.in. w Jeleniej Górze, Gdańsku, Krakowie, Białymstoku czy Katowicach. Na Nadzwyczajnym Zjeździe Członków TUP 3 grudnia ub. roku podsumowano te obchody i przyjęto Deklarację Zjazdową, w której w bardzo ogólnym ujęciu wskazane zostały kierunki przyszłych działań.

Urbaniści muszą przyjąć nowe role i angażować się w procesy rozwoju w nowy, często nie mający wcześniej miejsca sposób. Muszą posiąść nową wiedzę i kompetencje merytoryczne, ale też powinni wypracować nowe formy działania i nowe instrumenty. To one posłużą integracji różnych zagadnień istotnych dla procesów rozwoju – społecznych, gospodarczych, środowiskowych i związanych z samym zagospodarowywaniem przestrzeni (…). Urbaniści mają szansę stać się liderami tych przemian, polegających na traktowaniu przestrzeni, jako dobra wspólnego (…) – czytamy m. in. w Deklaracji.

Wskazane w niej działania mają pomóc w złagodzeniu lub wręcz odwróceniu skutków wszystkich tych negatywnych procesów, jakie dotknęły przestrzeń i krajobraz naszego kraju, a szczegółowe propozycje rozwiązań będą przedmiotem obrad na zbliżającym się 7. Kongresie Urbanistyki Polskiej. Przy okazji podsumowania obchodów 100-lecia TUP, na uroczystej kolacji w Starej Oranżerii w Łazienkach, wręczone zostały honorowe nagrody im. Tadeusza Tołwińskiego. To ustanowione w 2023 r. wyróżnienie ma na celu docenienie wybitnych osiągnięć naukowych, twórczych i popularyzatorskich w zakresie urbanistyki. Jej pierwszymi laureatami zostali Barbara Szulczewska i Jan Chmielewski, oboje z Oddziału TUP w Warszawie, Janusz Korzeń z Oddziału w Jeleniej Górze, Tadeusz Markowski z Oddziału w Łodzi oraz Bogdan Wyporek z Oddziału w Warszawie.

Zjazd Nadzwyczajny TUP w grudniu 2023 roku

i

Autor: TUP