Architektura MuratorWydarzeniaWarszawa bez centrum, za to z centrami lokalnymi

Warszawa bez centrum, za to z centrami lokalnymi

W Warszawie brakuje miejsc integrujących mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów sąsiedzkich czy wspólnemu spędzaniu czasu. Na zlecenie władz miasta stołeczny SARP opracował właśnie studium koncepcyjne dotyczące centrów lokalnych. Pierwsze projekty będą realizowane już w 2016 roku.

centra-lokalne-logo-sarp (Copy)
Projekt graficzny: Paweł Kłudkiewicz, www.pawelkludkiewicz.com

Dużo mówi się o potrzebie wzmacniania kapitału społecznego − niewiele natomiast o tym, jak to zrobić. Dane statystyczne niezmiennie pokazują niski poziom wzajemnego zaufania i niski poziom zaangażowania społecznego w Polsce. Wynika z nich, że raczej mijamy się, niż żyjemy razem. (...) Projekt Warszawskich Centrów Lokalnych to ogromna szansa nie tylko na stworzenie nowych, tętniących życiem przestrzeni w Warszawie, ale również na wspieranie aktywności lokalnych wspólnot – piszą organizatorzy w podsumowującej projekt publikacji.

Prace nad studium rozpoczęły się jeszcze w lutym tego roku. W zespole pod przewodnictwem architekta Krzysztofa Domaradzkiego znalazły się m.in. Marlena Happach, prezes stołecznego oddziału SARP, Katarzyna Sadowy, Aleksandra Wasilkowska i Anna Domaradzka–Widła. Zorganizowano spotkania z mieszkańcami i cykl warsztatów, podczas których przeprowadzono analizę centrów istniejących i zastanawiano się, gdzie występuje potrzeba utworzenia nowych.

W pierwszej fazie architekci wybrali ponad 200 takich lokalizacji, kolejne 100 zgłosili mieszkańcy i aktywiści. Spośród nich wyłoniono następnie 32, które prezentowały największy potencjał, a przy tym nie wymagały dużych nakładów inwestycyjnych. Architektom zależało też, aby pilotażowe centra lokalne miały zróżnicowany charakter, by podczas realizacji można było sprawdzić scenariusze dla każdego typu i wypracować metodologię działań na przyszłość. Ostatecznie władzom miasta rekomendowano 10 punktów na mapie Warszawy. Są to m.in. otoczenie zabytkowego domu przy ul. Modlińskiej 257 na Białołęce, skwer Broniewskiego na Mokotowie, plac Grunwaldzki na Żoliborz i Hallera na Pradze Północ czy pawilony handlowe przy ul. Kondratowicza na Targówku. Dla każdego miejsca zaproponowane zostały indywidualne rozwiązania. Na przykład uporządkowanie parkowania, wprowadzenie przyjaznego oświetlenia, uzupełnienie funkcji o działalność kulturalną lub gastronomiczną.

Rekomendacje SARP dotyczące lokalizacji warszawskich centrów lokalnych to początek naszego projektu. Proces ten nie kończy się na wskazanej dziesiątce. Lista będzie poszerzana o te miejsca, które wymagają większej interwencji ze strony miasta – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy. Wiadomo już, że w ramach projektu w przyszłym roku przeprowadzona zostanie m.in. modernizacja targowiska przy ul. Walcowniczej w Falenicy. Zaproponowane zmiany obejmują m.in. nadanie nowej, estetycznej formy targowisku, poprawę jakości otaczających ulic i przestrzeni dla pieszych, budowę toalety publicznej oraz modernizację lub realizację nowej wypożyczalni książek.

Centrum Lokalne Bazar Rogatka – wyniki konkursu W ramach projektu Rewitalizacja – wspólna sprawa władze Warszawy we współpracy ze stołecznym oddziałem SARP zorganizowały konkurs na zagospodarowanie terenu dawnego bazaru Rogatka na Pradze. Zwyciężyła koncepcja Zuzanny Szpocińskiej, Tomasza Marciniewicza, Krzysztofa Kamienobrodzkiego, Jerzego Grochulskiego i Grzegorza Rejniaka.
Nowe centrum Bródna – jak zagospodarować ul. Kondratowicza? Tylko do 11 stycznia trwa nabór na warsztaty urbanistyczno-architektoniczne dotyczące zagospodarowania ulicy Kondratowicza na warszawskim Bródnie. Wśród ekspertów Marlena Happach, Paweł Detko, Wojciech Kotecki, Janina Trepczyńska-Grynberg i Zygmunt Użdalewicz, a do wygrania 22 tysiące złotych.