Konkursowy projekt zagospodarowania bulwarów nad Wisłą z 2017 roku

i

Autor: WXCA

Życie po Komfortocenie

Warszawa bez Wisłostrady? Propozycja fundacji Miastonatura

2023-12-14 16:48

W ramach projektu „Laboratorium Badań nad Szczęściem. Życie po Komfortocenie” już w najbliższą sobotę odbędzie się spotkanie z Małgorzatą Dembowską i Michałem Czerwińskim z fundacji miastoNATURA, współautorami koncepcji miasta nad Wisłą, która stanowi próbę odpowiedzi na pytania: jak może toczyć się miejskie życie nad rzeką, czy Wisłostradę należy schować w tunelu i czy tak szeroka droga w centrum Warszawy jest w ogóle potrzebna.

Spis treści

  1. Nowy komfort miejski (bez Wisłostrady) – propozycja fundacji Miastonatura
  2. Fundacja Miastonatura
  3. KOMFORT, KTÓRY NICZEGO NIE ZABIERA
  4. Laboratorium badań nad szczęściem. Życie po komfortocenie
  5. Organizatorzy projektu
  6. Koproducenci wiedzy

Nowy komfort miejski (bez Wisłostrady) – propozycja fundacji Miastonatura

Czas: 16.12.2023, sobota, g. 12:00

Miejsce: Instytut Goethego, ul. Chmielna 13A, Warszawa

Dzisiejsza Warszawa musi zdecydowanie zmienić kurs w obliczu kryzysu klimatycznego i przyjmować regulacje takie jak Strefa Czystego Transportu, która została ostatnio przyjęta przez Radę Miasta, a wokół której toczy się ostra dyskusja. Obecnie musimy zadawać sobie pytanie, z czego gotowi jesteśmy zrezygnować, jak chcemy i potrafimy żyć, co rzeczywiście jest ważne dla kształtowania lepszej przyszłości. Jak w tym dynamicznie zmiennym kontekście możemy przekształcać miasto i wykorzystać jego naturalny potencjał do tworzenia nowego rodzaju komfortu.

Projekt Miastonatury proponuje radykalną zmianę i synergię miasta i natury nad Wisłą w miejscu ruchliwej Wisłostrady. Analizuje dyskomfort towarzyszący procesowi adaptacji do nowej rzeczywistości, w której ruch samochodowy jest nie tylko poddawany krytycznej dyskusji, ale realnie znika i ustępuje innym wyobrażeniom o dobrze zorganizowanym miejscu do życia, o nowych miejskich potrzebach.

Fundacja Miastonatura

Utworzona w 2022 roku przez pracownię architektoniczną WXCA, działającą w przestrzeni miejskiej od kilkunastu lat. Bezpośrednim powodem założenia fundacji była potrzeba współtworzenia projektów społecznych, oddolnych i niekomercyjnych z zakresu urbanistyki, architektury, wystawiennictwa oraz zrównoważonego rozwoju.

Skład zespołu: Katarzyna Billik, Małgorzata Bonowicz, Michał Czerwiński, Małgorzata Dembowska, Anna Dobek-Lenczewska, Anna Majewska, Jakub Matela, Krzysztof Moskała, Szczepan Wroński. Konsultacje w zakresie komunikacji: Jan Jakiel.

Laboratorium badań nad szczęściem

i

Autor: Fundacja Bęc Zmiana

Projekt jest częścią wystawy

KOMFORT, KTÓRY NICZEGO NIE ZABIERA

Instytut Goethego, ul. Chmielna 13A, Warszawa | do 16.01.2024

W sytuacji kryzysowej uruchomienie kreatywności jest jedną z umiejętnościkluczowych. Zasoby wyobraźni jakimi dysponują środowiska kreatywne mają potencjałrozwiązywania „twardych” problemów z różnych dziedzin, a na pewno inspirowania do zmiany sposobu myślenia, wyjścia z kolein przyzwyczajeń. Wyobraźnia jest zasobem, bez którego miasta ani społeczności nie mogą się rozwijać. Sztuka współczesna jest obszarem poszukiwania innowacji. Jest inkluzywnym obszarem poszerzającym udział we wspólnym działaniu na rzecz mądrzejszej przyszłości. Daje język, daje narzędzia, umożliwia zaangażowanie, wyczula na wspólnotę. Pozwala na sprawniejsze formułowanie nowatorskich modeli działania, bo uruchamia wyobraźnię i krytyczne myślenie.

Organizatorzy wystawy proponują kilka ćwiczeń z wyobraźni dotyczącej komfortu i dyskomfortu zaproponowanych przez osoby twórczo działające w różnych dyscyplinach: sztukach wizualnych, dizajnie, architekturze. Udział biorą: Franciszek Buchner, Fundacja Miastonatura, Zofia Soszyńska

Laboratorium badań nad szczęściem. Życie po komfortocenie

To cykl badawczo-artystyczny, sieciujący środowisko sztuki, nauki, dizajnu, technologii i przedsiębiorczości. Tematy: przyszłość ograniczonego komfortu, praca wyobraźni, ekologia miejska, gospodarka przyszłości, poszukiwanie źródeł optymizmu, spekulatywność jako motor rozwoju zarządzanie kryzysem i sytuacjami niedoboru.

Organizatorzy projektu

Projekt Goethe-Institut, Fundacji Bęc Zmiana, Zentrum für Kunst und Urbanisik (Berlin), realizowany jest przy wsparciu m.st. Warszawy, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie.

Koproducenci wiedzy

Akademia Sztuk Pięknych Katowice, BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Stowarzyszenie Media Dizajn (Szczeciński Inkubator Kultury), Galeria Arsenał w Białymstoku.

Kuratorka: Bogna Świątkowska, Fundacja Bęc Zmiana