Pawilon Zodiak

i

Autor: Archiwum Architektury Wizuzalizacja Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak. Źródło: OW SARP

Warszawski Pawilon Architektury - nowy scenariusz dla dawnego baru Zodiak

2014-11-08 15:34

Dawny bar Zodiak już wkrótce ma stać się miejscem prezentacji warszawskiej architektury i dyskusji o planach rozwoju miasta. W zrewitalizowanym modernistycznym pawilonie znajdzie się m.in. 300m2 przestrzeni ekspozycyjnych, kawiarnia i księgarnia architektoniczna. Warszawski Pawilon Architektury rozpocznie działalność na przełomie 2016 i 2017 roku.

Pawilon Zodiak znajduje się w samym sercu Warszawy, miejscu podlegającym intensywnym przemianom. Rewitalizacja Pasażu Wiecha, opracowanie planów przebudowy Rotundy i jej otoczenia, plany budowy wysokościowców w miejscu obecnego Universalu, to tylko niektóre z przeprowadzonych już działań oraz planów na niedaleką przyszłość Ściany Wschodniej.

Pomysłów na znajdujący się na tyłach domów centrum pawilon Zodiak było w ostatnich latach kilka, nie wykluczano jego sprzedaży lub wyburzenia. Od 2013 roku tworzeniem nowego scenariusza dla miejsca zajmuje się Oddział Warszawski SARP. Przeprowadzone z inicjatywy stowarzyszenia warsztaty studenckie pokazały, że pomimo centralnego położenia, około połowa mieszkańców i przechodniów nie wie, gdzie znajduje się modernistyczny obiekt będący niegdyś popularnym miejscem spotkań.

Gdzie jest Zodiak

i

Autor: Archiwum Architektury Źródło: OW SARP

Sytuacja ma szansę ulec zmianie w najbliższych latach. Dzięki wysiłkom Oddziału Warszawskiego SARP i miasta stołecznego Warszawa, obiekt wkrótce zostanie poddany modernizacji i przyjmie funkcje Warszawskiego Pawilonu Architektury – centrum informacji, dokumentacji oraz ekspozycji architektury i urbanistyki Warszawy. To tutaj będą prezentowane i poddawane dyskusji z mieszkańcami nowe projekty i plany rozwoju miasta. Jak zapowiedział wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, pawilon pomieści też Centrum Informacyjne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego – miejsce spotkań przedstawicieli 40 gmin warszawskiego obszaru metropolitalnego z inwestorami i przedsiębiorcami.

Pawilon Zodiak

i

Autor: Archiwum Architektury Funkcje Warszawskiego Pawilonu Architektury Zodiak, Źródło: OW SARP

Na poziomie 0 prezentowana będzie makieta miasta, znajdą się tu również księgarnia architektoniczna oraz kawiarnia, która zajmie też część placu przed pawilonem. Powierzchnia przestrzeni ekspozycyjnych zajmie łącznie 300 m2. Na poziomie –2 przewidziano salę projekcyjną i audytorium. Poza funkcjami edukacyjną, informacyjną oraz wystawienniczą, istotny jest aspekt rewitalizacji znikającej z mapy Warszawy architektury modernistycznej. Wśród obiektów referencyjnych o podobnej funkcji inicjatorzy przedsięwzięcia wymieniają słynny pawilon NAI w Rotterdamie, pawilon wystawy IBA w Hamburgu, Pavillon de L'Arsenal w Paryżu, a spośród rodzimych realizacji pawilon promocji miasta przy Alei Kwiatowej w Szczecinie.

Pawilon Zodiak

i

Autor: Archiwum Architektury Ogólna wizualizacja wnętrza pawilonu Zodiak z makietą Warszawy, Źródło: OW SARP

7 listopada ogłoszono konkurs na zagospodarowanie otoczenia pawilonu, który zostanie przeprowadzony wspólnie z miastem stołecznym Warszawą oraz firmą Lafarge. Realizacja prac budowlanych ma zostać zakończona w 2016 roku, a na przełomie 2016 i 2017 pawilon mógłby rozpocząć działalność. Na budowę miasto przeznaczyło 3 mln złotych.