Architektura MuratorWydarzeniaWarsztaty Projektowania Parametrycznego P3

Warsztaty Projektowania Parametrycznego P3

Koło naukowe KĄT studentów architektury i urbanistyki Politechniki Łódzkiej organizuje międzynarodowe warsztaty studenckie poświęcone projektowaniu parametrycznemu. Warsztaty pod nazwą P3 – Purpose, Process, Product odbędą się w dniach 23-29 września 2013 roku i zakończą się budową drewnianego pawilonu na terenie kampusu Politechniki Łódzkiej. Projekt został zakwalifikowany do wystawy Open Programme Łódź Design Festival 2013, na której zostanie zaprezentowany pawilon oraz materiał dokumentujący proces jego powstawania.

Studenckie Koło Naukowe KĄT orgaznizuje warsztaty projektowe
Studenckie Koło Naukowe KĄT orgaznizuje warsztaty projektowe

Pomysł realizacji warsztatów powstał z potrzeby nauki nowych metod projektowych oraz chęci stworzenia interesującego obiektu architektonicznego w przestrzeni kampusu Politechniki Łódzkiej. Decydując się na wybudowanie pawilonu organizatorzy pragną przełożyć ideę interdyscyplinarności, rozumiana jako współpracę studentów, wykładowców i specjalistów technicznych na praktyczne rozwiązanie - pawilon. Takie podejście wynika z dotychczasowej działalności studentów koła naukowego KĄT, którego czlonkowie organizują wykłady, panele dyskusyjne, ale także realizują projekty ingerujące w przestrzeń Politechniki Łódzkiej i miasta (np. OSSA 2010 Łódź oraz interaktywna instalacja na 65-lecie PŁ).

Formuła warsztatów stwarza uczestnikom możliwość nauki posługiwania się nowoczesnym narzędziem projektowym, jakim jest metoda parametryczna. Do współpracy organizatorzy zaprosili tutorów z Dessau Institute of Architecture, związanych z laboratorium AL_TU, którzy mają duże doświadczenie w prowadzeniu warsztatów (Kijów, Bukareszt, Moskwa, Quingdao, Kopenhaga). W trakcie tygodniowych warsztatów 30 studentów, którzy zgłosili chęć udziału, wykonując wstępną propozycję pawilonu pozna środowisko pracy programów Rhino i Grasshopper. Uczestnicy warsztatów opracują szczegółowy model pawilonu, by finalnie wybudować drewnianą strukturę na terenie kampusu Politechniki Łódzkiej. Przy pracy wykorzystane będą między innymi frezarka CNC i drukarka 3D.

Otwarcie pawilonu będzie wydarzeniem wpisanym w program tegorocznego festiwalu Łódź Design Festival 2013, w ramach którego zostanie zaprezentowany nie tylko efekt końcowy pracy czyli pawilon, ale także – równie ważny w całym projekcie – proces tworzenia pawilonu w postaci dokumentacji filmowej wykonanej przez Centrum Multimedialne Politechniki Łódzkiej.

Mamy nadzieję, że budowa pawilonu będzie nie tylko okazją do nauki, ale również do podjęcia dyskusji na temat roli nowoczesnych narzędzi projektowych we współczesnej architekturze, a sama zaprojektowana struktura stanie się inspirującym miejscem w krajobrazie kampusu Politechniki Łódzkiej. Zastosowanie drewna we współczesnej formie pawilonu parametrycznego będzie z pewnością innowacyjnym, a także inspirującym użyciem tego materiału, zwłaszcza w kontekście kulturowym tradycyjnego wykorzystania tego materiału w polskiej architekturze.


Organizatorzy projektu:
Rafał Jóźwiak, Ewelina Stawowy, Olga Chrzanowska, Piotr Adamski