Osiedle komunalne

We Włochach powstanie nowe osiedle z mieszkaniami komunalnymi. Poznaliśmy wyniki konkursu

2023-06-06 14:56

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego wraz ze Stołecznym Zarządem Rozbudowy Miasta ogłosiły wyniki konkursu na zespół budynków z mieszkaniami komunalnymi i lokalami usługowymi. Nowe osiedle powstanie przy ul. 1 Sierpnia we Włochach.

Ogłaszając konkurs architektoniczny na osiedle z miejskimi mieszkaniami we Włochach stawiamy na atrakcyjność, jakość i funkcjonalność. Chcemy, by Warszawa dysponowała większą liczbą lepszych mieszkań, które będą bardziej dostępne – mówiła Marlena Happach, architektka miasta, podczas konferencji zapowiadającej konkurs. Zespół budynków komunalnych przy ul. 1 Sierpnia miał zostać tak zaprojektowany, aby mieszkańcy mieli łatwy dostęp do podstawowych usług, miejsc pracy, nauki, wypoczynku oraz kultury i rozrywki. Uczestnicy mieli za zadanie przygotować koncepcję całego osiedla. W obiektach trzeba było rozplanować do 300 mieszkań o powierzchni od 28 do 80 m². W parterach musiały znaleźć się lokale usługowe, a pod ziemią garaże. Projekt miał też uwzględniać sposób zagospodarowania terenów zieleni.

Czytaj też: Budynek z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Cyrulików w Warszawie – wyniki konkursu |

Ponadto wymagane było wprowadzenie takich rozwiązań jak zagospodarowanie wód opadowych w miejscu ich powstawania, np. poprzez system mikroretencji, zbiorniki i rowy chłonne; wykorzystanie wody deszczowej do podlewania zieleni; tworzenie oaz chłodu, miejsc zacienionych umożliwiających odpoczynek dla ludzi; zaplanowanie miejsc na ogrody społeczne; stosowanie technologii przepuszczalnych do utwardzenia terenu czy zielonych dachów i tarasów. Przewidziano, że łączny koszt wykonania robót budowlanych na podstawie zwycięskiej pracy wyniesie maksymalnie 200 mln zł (wraz z kosztem dokumentacji projektowej i nadzorów autorskich).

Funkcję przewodniczącego jury pełnił architekt Zbigniew Maćków, przedstawiciel wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Wśród członków sądu znalazły się m.in. Monika Kryk, zastępczyni burmistrza dzielnicy Włochy i Wanda Stolarska, zastępczyni dyrektorki Biura Architektury i Planowania Przestrzennego (BAiPP), a także eksperci zewnętrzni i przedstawiciele jednostek miejskich: Daniel Frąc (OW SARP), Błażej Hermanowicz (OW SARP), Danuta Kamińska (BAiPP), Małgorzata Moj (BAiPP), Beata Marczak-Wacławek (Biuro Polityki Lokalowej), Michał Niziński (Urząd Dzielnicy Włochy) i Beata Bejtman-Kuźmienko (Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta). Konkurs rekomendowany był przez Stowarzyszenie Architektów Polskich.

Kto zaprojektuje osiedle przy ul. 1 Sierpnia we Włochach?

Na konkurs nadesłano 14 prac. Ostatecznie pierwsze miejsce przyznano pracowni Dominik Górecki Architekt. Jury doceniło wpisanie zespołu w kontekst urbanistyczny. Zwróciło uwagę zarówno na skalę zabudowy, jak i optymalne zbilansowanie powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i powierzchni usługowych.

Autorzy zaproponowali dwa kwartały zabudowy na planie litery C. Dziedzińce będą otwierać się na południowy zachód, odwracać od pobliskiej linii kolejowej. Wyższa część zespołu z czterema 11-kondygnacyjnymi wieżami znajduje się w głębi działki, od strony północnej. Domy od frontu i ul. 1 Sierpnia będą niższe, 5-kondygnacyjne. Według zwycięskiej koncepcji osiedle zostanie naturalnie „powiązane” z istniejącymi terenami parkowo-rekreacyjnymi w sąsiedztwie. Zaplanowano też nowy park osiedlowy, który uzupełni i przedłuży tereny zieleni.

Pomiędzy budynkami osiedla znajdzie się wewnętrzna uliczka z osią usług w parterach. W pierwszym budynku zaplanowano też Miejsce Aktywności Lokalnej oraz placówkę opiekuńczą dla dzieci i młodzieży, w drugim budynku – cały ciąg usług komercyjnych. Dla architektów ważne były aspekty proekologiczne, dlatego woda opadowa będzie tu retencjonowana. Powstaną ogrody deszczowe. Na niskich budynkach mają się pojawić zielone dachy, na wysokich – kolektory słoneczne współdziałające z gruntowymi pompami ciepła. To nie pierwszy projekt osiedla komunalnego w portfolio biura Dominik Górecki Architekt. Ostatnio na zlecenie gminy Wasilków na Podlasiu pracownia zaprojektowała zespół sześciu budynków socjalnych. Inwestycja ma już prawomocne pozwolenie na budowę.

Czytaj też: Drewniane osiedle socjalne pod Białymstokiem |

Osiedle komunalne we Włochach

i

Autor: serwis prasowy proj. Dominik Górecki Architekt, I nagroda

Drugą nagrodę zdobyło EMA Studio wraz z biurem Archigrest (zespół w składzie: Maciej Kaufman, Marcin Maraszek, Magdalena Wnęk, Marta Erbel, Mateusz Gierszon, Ewelina Siestrzewitowska). W tym przypadku sędziowie zwrócili uwagę na nawiązanie do układu urbanistycznego zabudowy okolic ul. 1 Sierpnia, ciekawą architekturę budynków odwołującą się do rozwiązań stosowanych w Europie oraz nawiązanie do historii i tradycji miejsca poprzez proponowane zachowanie wybranych, istniejących obiektów dawnych Stołecznych Zakładów Warsowin z ich adaptacją na usługi.

Osiedle komunalne we Włochach

i

Autor: serwis prasowy proj. EMA Studio i Archigrest, II nagroda

Trzecie miejsce zajęła pracownia Lab 3 Architekci z Poznania (zespół w składzie: Dominik Banaszak, Robert Broniarz, Marcin Mleczak, Marta Sowińska-Gąska, Piotr Rudnicki, Kornel Kuzański, Kinga Grzybowska, Michał Hondo, Klaudia Gołaszewska, Marek Grodzicki). Nagrodę przyznano za dużą, łączną powierzchnię użytkową mieszkań i usług oraz propozycję wspólnej otwartej przestrzeni rozumianej jako miejsce budowy relacji międzysąsiedzkich.

Osiedle komunalne we Włochach

i

Autor: serwis prasowy proj. Lab 3 Architekci, III nagroda

Jury zdecydowało też o przyznaniu jednego wyróżnienia. Otrzymała je Domino Grupa Architektoniczna (zespół w składzie: Wojciech Dunaj, Rafał Stemporowski, Izabela Chruściel, Anita Dunaj, Anna Drygalska). Nagrodę przyznano za najtrafniejszą propozycję układu urbanistycznego, wpisującego się w tę część miasta, pozwalającą na swobodne przenikanie się przestrzeni wspólnych i zieleni – czytamy w uzasadnieniu. Dyskusja pokonkursowa odbędzie się 20 czerwca o godz. 17.00 w wieżowcu Widok Towers przy Alejach Jerozolimskich 44 w Warszawie.

We Włochach powstanie nowe osiedle z mieszkaniami komunalnymi. Warszawa właśnie ogłosiła konkurs

i

Autor: Archiwum Architektury Teren planowanego osiedla komunalnego we Włochach; fot. serwis prasowy
We Włochach powstanie nowe osiedle z mieszkaniami komunalnymi. Warszawa właśnie ogłosiła konkurs

i

Autor: Archiwum Architektury Mapa terenu, na którym zaplanowano osiedle; fot. serwis prasowy

Metro w Warszawie wciąż się rozwija. Znasz wszystkie jego stacje? [QUIZ]

Pytanie 1 z 6
Która ze stacji metra w Warszawie znajduje się na zdjęciu?
metro