Współczesny dom wiejski, studenckie warsztaty architektoniczne

i

Autor: Archiwum Architektury Współczesny dom wiejski, międzynarodowe studenckie warsztaty architektoniczne. Zwycięska praca w sekcji węgierskiej, autorka: Ágnes Muszka (Uniwersytet Győr)

Współczesny dom wiejski w projektach studentów architektury

2014-05-30 13:35

Jak powinien wyglądać współczesny dom wiejski? W polskiej edycji międzynarodowego konkursu zwyciężył Marcin Samorański z Politechniki Lubelskiej, który wraz z ze zwycięskimi zespołami z pozostałych krajów Grupy Wyszechradzkiej i Słowenii wziął udział pokonkursowych warsztatach architektonicznych w Jeleśni. Zadaniem studentów było zaproponowanie nowych funkcji dla dawnej stacji granicznej w Korbielowie

Współczesny dom wiejski, studenckie warsztaty architektoniczne

i

Autor: Archiwum Architektury Współczesny dom wiejski, studenckie warsztaty architektoniczne

W dniach 11-14 maja 2014 w Jeleśni odbyły się międzynarodowe warsztaty dla studentów wydziałów architektury krajów Grupy Wyszehradzkiej i Słowenii. Warsztaty były zakończeniem trzeciej edycji konkursu "Contemporary House 2014 – Village House" organizowanego przez wydawnictwo FOIBOS Books w Pradze.

Zadanie w tegorocznej edycji konkursu polegało na zaprojektowaniu współczesnego domu wiejskiego. Studenci poszukiwali rozwiązań architektonicznych o współczesnym wyrazie, które jednocześnie odzwierciedlałyby specyfikę narodową historycznej architektury domu mieszkalnego.

Jako temat pokonkursowych warsztatów studenckich wybrano dawną strażnicę graniczną w Korbielowie. Obiekt strażnicy powstał w latach 90. na granicy polsko-słowackiej, a po wstąpieniu obu krajów do strefy Schengen przestał być użytkowany. Podczas warsztatów zastanawiano się nad możliwościami adaptacji obiektu na nowe funkcje związane z rozwojem turystyki i sportu w regionie Beskidu Wysokiego.

Konkurs przebiegał dwuetapowo. Pierwszy etap realizowany był na uczelniach biorących udział w konkursie. W organizowanych w Jeleśni warsztatach architektonicznych wzięli udział zwycięzcy konkursów krajowych. Studenci pracowali w pięciu grupach warsztatowych pod opieką tutorów. Wynikiem warsztatów jest 5 oryginalnych koncepcji zagospodarowania byłej strażnicy granicznej w Korbielowie. Wszystkie koncepcje zostały zaprezentowane Wójtowi Gminy Jeleśnia i władzom samorządowym, w których zarządzie jest obiekt strażnicy. Projekty zostaną także przedstawione mieszkańcom gminy i poddane społecznej dyskusji.

Nagroda dla projektu współczesnego domu polskiego: Marcin Samorański (Politechnika Lubelska). Tutorzy: dr Michał Dmitruk, dr Elżbieta Rdzawska-Augustin, za projekt „The Hop House“, opiekunką projektu była dr Natalia PrzesmyckaNagroda dla projektu współczesnego domu czeskiego: Lenka Bartůňková, FA VŠB TU – VŠB-Uniwersytety Techniczny w Ostravie – projekt „Conversion of Barn“ Nagroda dla projektu współczesnego domu węgierskiego: Ágnes Muszka – Uniwersytety Győr oraz Csaba Riczu + Krisztián Vágner – Uniwersytet w Debrecen Nagroda dla projektu współczesnego domu słowackiego: Matúš Antolík, Zuzana Jurečková, Lívia Gažová – Andrej Valko – Słowacki Uniwersytet Techniczny Bratislava Nagroda dla projektu współczesnego domu słoweńskiego: Marijan Ladić, Vedran Vugrin – Uniwersytet w Mariborze