Zielone Tarasy Kultury: wyniki konkursu na zagospodarowanie parku 18 Marca i skweru Pionierów w Kołobrzegu

i

Autor: Archiwum Architektury Zielone Tarasy Kultury w Kołobrzegu, proj. JAZ+Architekci, I nagroda

Zielone Tarasy Kultury: wyniki konkursu na zagospodarowanie parku 18 Marca i skweru Pionierów w Kołobrzegu

2022-11-25 17:25

Władze Kołobrzegu we współpracy z koszalińskim oddziałem SARP rozstrzygnęły konkurs na nowe zagospodarowanie dwóch przestrzeni publicznych w centrum miasta: parku 18 Marca i skweru Pionierów. Zwyciężyła warszawska pracownia JAZ+Architekci.

Konkurs architektoniczny pod nazwą Zielone Tarasy Kultury urząd miasta Kołobrzegu zorganizował we współpracy z koszalińskim oddziałem SARP. Zadanie podzielono na dwie części: studialną, obejmującą park 18 Marca, i realizacyjną, obejmującą skwer Pionierów Kołobrzegu, gdzie przewidziano budowę pawilonu usługowego. Jak czytamy w wytycznych, główną ideą zamawiającego było uzyskanie koncepcji położonego w zieleni, innowacyjnego, nowoczesnego, ekonomicznego i przyjaznego mieszkańcom obszaru przestrzeni publicznych o szeroko pojętych funkcjach kulturalno-rekreacyjnych. Powierzhnia terenu będącego przedmiotem opracowania wynosiła 3,7 ha. W ośmioosobowym jury zasiedli architekci Jerzy Szczepanik-Dzikowski (przewodniczący), Marek Perepeczo, Wojciech Subalski, Stanisław Skład i Adam Zwoliński, a także reprezentanci magistratu: Cezary Kalinowski, Ewa Pełechata oraz Monika Buśko-Kuś.Choć  wpłynęło 38 wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, prace złożyło tylko 15 zespołów. Ostatecznie pierwsze miejsce i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie projektu skweru Pionierów Kołobrzegu sędziowie przyznali pracowni JAZ+Architekci (zespół w składzie: Andrzej Jaworski, Julian Żmijewski, Anna Kotowska, Zuzanna Trzcińska, Klaudia Wujkowska, Joanna Lipnicka, Ewa Kuhnert, Martyna Kędrzyńska, Aleksandra Wiktorka-Rakoczy, Maja Skibińska). Sędziowie docenili koncepcję otwartego formowania przestrzeni i eleganckie, proste formy zabudowy, dobrze korespondujące z parkową zielenią. Rozwiązanie umożliwia równocześnie elastyczną, etapową i „mało inwazyjną" realizację. Likwidacja miejsc parkingowych przy ul. Sybiraków i zorganizowanie wzdłuż niej giełdy staroci stanowi rozwiązanie korzystne z punktu widzenia integracji skweru Pionierów z parkiem 18 Marca, może jednak okazać się propozycją trudną do przeprowadzenia – podkreślili jurorzy.

Zielone Tarasy Kultury: wyniki konkursu na zagospodarowanie parku 18 Marca i skweru Pionierów w Kołobrzegu

i

Autor: Archiwum Architektury Zielone Tarasy Kultury w Kołobrzegu, proj. JAZ+Architekci, I nagroda; il. Pictureworks
Zielone Tarasy Kultury: wyniki konkursu na zagospodarowanie parku 18 Marca i skweru Pionierów w Kołobrzegu

i

Autor: Archiwum Architektury Zielone Tarasy Kultury w Kołobrzegu, proj. JAZ+Architekci, I nagroda; il. Pictureworks
Zielone Tarasy Kultury: wyniki konkursu na zagospodarowanie parku 18 Marca i skweru Pionierów w Kołobrzegu

i

Autor: Archiwum Architektury Zielone Tarasy Kultury w Kołobrzegu, proj. JAZ+Architekci, I nagroda; il. Pictureworks
Zielone Tarasy Kultury: wyniki konkursu na zagospodarowanie parku 18 Marca i skweru Pionierów w Kołobrzegu

i

Autor: Archiwum Architektury Zielone Tarasy Kultury w Kołobrzegu, proj. JAZ+Architekci, I nagroda; il. Pictureworks
Zielone Tarasy Kultury: wyniki konkursu na zagospodarowanie parku 18 Marca i skweru Pionierów w Kołobrzegu

i

Autor: Archiwum Architektury Zielone Tarasy Kultury w Kołobrzegu, proj. JAZ+Architekci, I nagroda

Drugą nagrodę otrzymał biuro D+P Architektura (architekt: Paweł Skóra) za konsekwentną kompozycję skweru Pionierów Kołobrzegu z wpisaniem w jej strukturę wyrazistego „budynku-placu”, a trzecią pracownia Pniewski Architekci (zespół w składzie: Patryk Pniewski, Ewa Ostrowicka, Anna Nowak, Karolina Betke i Wioleta Melerska) za wyrazistą koncepcję, organizującą przestrzeń parku przez swobodnie kształtowane obramowanie w formie pergoli i zintegrowanej z nią zabudowy”.

Zielone Tarasy Kultury: wyniki konkursu na zagospodarowanie parku 18 Marca i skweru Pionierów w Kołobrzegu

i

Autor: Archiwum Architektury Zielone Tarasy Kultury w Kołobrzegu, proj. D+P Architektura, II nagroda
Zielone Tarasy Kultury: wyniki konkursu na zagospodarowanie parku 18 Marca i skweru Pionierów w Kołobrzegu

i

Autor: Archiwum Architektury Zielone Tarasy Kultury w Kołobrzegu, proj. D+P Architektura, II nagroda
Zielone Tarasy Kultury: wyniki konkursu na zagospodarowanie parku 18 Marca i skweru Pionierów w Kołobrzegu

i

Autor: Archiwum Architektury Zielone Tarasy Kultury w Kołobrzegu, proj. D+P Architektura, II nagroda
Zielone Tarasy Kultury: wyniki konkursu na zagospodarowanie parku 18 Marca i skweru Pionierów w Kołobrzegu

i

Autor: Archiwum Architektury Zielone Tarasy Kultury w Kołobrzegu, proj. D+P Architektura, II nagroda
Zielone Tarasy Kultury: wyniki konkursu na zagospodarowanie parku 18 Marca i skweru Pionierów w Kołobrzegu

i

Autor: Archiwum Architektury Zielone Tarasy Kultury w Kołobrzegu, proj. D+P Architektura, II nagroda
Zielone Tarasy Kultury: wyniki konkursu na zagospodarowanie parku 18 Marca i skweru Pionierów w Kołobrzegu

i

Autor: Archiwum Architektury Zielone Tarasy Kultury w Kołobrzegu, proj. D+P Architektura, II nagroda
Zielone Tarasy Kultury: wyniki konkursu na zagospodarowanie parku 18 Marca i skweru Pionierów w Kołobrzegu

i

Autor: Archiwum Architektury Zielone Tarasy Kultury w Kołobrzegu, proj. D+P Architektura, II nagroda
Zielone Tarasy Kultury: wyniki konkursu na zagospodarowanie parku 18 Marca i skweru Pionierów w Kołobrzegu

i

Autor: Archiwum Architektury Zielone Tarasy Kultury w Kołobrzegu, proj. Pniewski Architekci, III nagroda
Zielone Tarasy Kultury: wyniki konkursu na zagospodarowanie parku 18 Marca i skweru Pionierów w Kołobrzegu

i

Autor: Archiwum Architektury Zielone Tarasy Kultury w Kołobrzegu, proj. Pniewski Architekci, III nagroda
Zielone Tarasy Kultury: wyniki konkursu na zagospodarowanie parku 18 Marca i skweru Pionierów w Kołobrzegu

i

Autor: Archiwum Architektury Zielone Tarasy Kultury w Kołobrzegu, proj. Pniewski Architekci, III nagroda
Zielone Tarasy Kultury: wyniki konkursu na zagospodarowanie parku 18 Marca i skweru Pionierów w Kołobrzegu

i

Autor: Archiwum Architektury Zielone Tarasy Kultury w Kołobrzegu, proj. Pniewski Architekci, III nagroda
Zielone Tarasy Kultury: wyniki konkursu na zagospodarowanie parku 18 Marca i skweru Pionierów w Kołobrzegu

i

Autor: Archiwum Architektury Zielone Tarasy Kultury w Kołobrzegu, proj. Pniewski Architekci, III nagroda
Zielone Tarasy Kultury: wyniki konkursu na zagospodarowanie parku 18 Marca i skweru Pionierów w Kołobrzegu

i

Autor: Archiwum Architektury Zielone Tarasy Kultury w Kołobrzegu, proj. Pniewski Architekci, III nagroda

CHCĘ SIĘ ZAPISAĆ