ŻYCIE W ARCHITEKTURZE
II EDYCJA 1996-1997
ARCHITEKTURA  WARSZAWY

II edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE ogłoszona została we wrześniu 1997 roku. Celem konkursu była próba podsumowania i oceny dorobku architektonicznego Warszawy lat 1996-1997, a więc zmian, które zaszły w architektonicznym krajobrazie stolicy po rozstrzygnięciu pierwszej edycji konkursu.

Obiekty zrealizowane w latach 1996-1997 zgłaszać można było w trzech kategoriach:
– budynków użyteczności publicznej
– budynków mieszkalnych wielorodzinnych
– domów jednorodzinnych

O nagrody za najlepsze realizacje ubiegali się projektanci i inwestorzy, zaś kandydatury zgłaszać mogli właściciele budynków, urzędy gmin, przedstawiciele samorządów lokalnych, władze administracyjne oraz sami autorzy projektów.

Do konkursu zgłoszonych zostało 148 prac, w tym:
67 budynków użyteczności publicznej
56 wielorodzinnych budynków mieszkalnych
25 domów jednorodzinnych

Do finału zakwalifikowane zostały 22 obiekty, z nich zaś 8 uzyskało nominacje do nagrody.

Jury pod przewodnictwem Stanisława Fiszera przyznało nagrody w dwóch kategoriach:

Tytuł Najlepszy budynek Warszawy 1996-1997 w kategorii obiektów użyteczności publicznej przyznano ratuszowi gminy Warszawa-Białołęka, autorstwa architektów: Grzegorza Stiasnego i Jakuba Wacławka. Budynek ten nagrodzony został również dyplomem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla najlepszego budynku użyteczności publicznej

Tytuł Najlepszy budynek Warszawy 1996-1997 w kategorii domów wielorodzinnych otrzymał zespół budynków mieszkalnych na Żoliborzu, autorstwa architektów: Olgierda Jagiełły, Macieja Miłobędzkiego, Jerzego Szczepanika-Dzikowskiego i Violetty Popiel-Machnickiej

W kategorii domów jednorodzinnych nie przyznano nagrody, nominację do niej uzyskała jedna realizacja

W plebiscycie czytelnicy „Architektury-murator” i „Życia" przyznali nagrodę specjalną: zaszczytny tytuł Ulubieńca Warszawy 1996-1997 otrzymał budynek biurowy przy ul. Kasprzaka, autorstwa architekta Andrzeja Buchnera

Ponadto jeden ze sponsorów konkursu, firma Olivetti Solutions przyznała nagrodę dla najlepszej rekonstrukcji-modernizacji. Uzyskał ją pałac Jabłonowskich przy placu Teatralnym, autorstwa architektów: Jerzego Czyża, Leszka Klajnerta, Janusza Matyjaszkiewicza, Marka Różańskiego, Macieja Szwedzińskiego

Organizator: miesięcznik „Architektura-murator”
Współorganizacja: Stowarzyszenie Architektów Polskich, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawski Ośrodek Telewizyjny, dziennik „Życie”
Współpraca: Przewodnickie Biuro Turystyczne Trakt
Patronat: Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE 1998