Architektura MuratorŻycie w Architekturze2000Podzamcze w Szczecinie, kwartały XIV i XVII

PODZAMCZE KWARTAŁY XIV, XVII
NOMINACJA - SZCZECIN
ŻYCIE W ARCHITEKTURZE III EDYCJA 1989-1999

Podzamcze w Szczecinie, kwartały XIV i XVII

Rewaloryzacja dzielnicy Podzamcze - kwartały XIV i XVII
Lokalizacja: kwartał XIV - Rynek Sienny, ul. Wielka Odrzańska, ul. Osiek, ul. Nowy Rynek; kwartał XVII - ul. Sienna, ul. Wielka Odrzańska, ul. ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego; Szczecin
Opracowanie architektoniczne odbudowy Podzamcza: praca konkursowa zespołu Politechniki szczecińskiej pod kierunkiem prof. Stanisława Latoura na temat zabudowy Podzamcza; ogólny plan realizacyjny zagospodarowania terenu Podzamcza, opracowany w latach 1989-1990 w oparciu o założenia wyżej wymienionej pracy konkursowej - architekci Anna Zaniewska, Dorota Tkaczyk, Agnieszka Szarkowska. Opracowanie projektowe kwartałów XIV i XVII. Kwartał XVII; architektura; koncepcja - Piotr Zaniewski z zespołem; Anna Zaniewska, Dorota Tkaczyk-Jałowiecka, Agnieszka szarkowska, Marek Orłowski, Marek Szymański; projekty realizacyjne oparte o w/w koncepcję: architekt Czesław Złotnik; konstrukcja Józef Szkwarek (opracowanie koncepcji fundamentowania), Stanisław Miłoszewski, Henryk Bednarczuk, Andrzej rybarczyk (projekty posadowienia kamienic), Stefan Nowaczyk (konsultacja). Kwartał XIV; architektura; Jacek Lenart, Tatiana Balcerzak, Hanna Balcerek, Ryszard Fiedczak, Robert Frydrycki, Stanisław Kondarewicz, Marek Orłowski, Ireneusz Lech, Teresa Zimnicka, Małgorzata Helińska, Grzegorz Zimnicki, Marzena Jaroszek, Sławomir Kiersnowski, Sławomir Nowicki, Marek Kosy,Iwona Cehak, Grzegorz Zieliński, Grzegorz Łaniucha, Czesław Złotnik, Maciej Płotkowiak
Konsultacje w zakresie architektury: Stanisław Latour
Badania archeologiczne: zespół pod kierunkiem Eugeniusza Wilgockiego
Opracowania historyczne: Bogdana Kozińska, Maciej Słomiński
Badania architektoniczne, zasady odbudowy, wytyczne i nadzór konserwatorski oraz konsultacja w zakresie architektury: architekci Tatiana Balcerzak, Henryk Kustosz
Patronat merytoryczny w zakresie konserwatorskim: Ewa Stanecka - Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie
Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa Podzamcze
Powierzchnia terenu dzielnicy Podzamcze: 6,5 ha
Docelowa liczba kamienic: ok.140
Projekt: 1994-1996
Realizacja: od 1996
Nie podano kosztów inwestycji
Publikacja: „Architektura-murator" 5/ 1999

Nominacja w kategorii najlepszy budynek mieszkalny wielorodzinny 1989-1999, etap lokalny - Szczecin

...poprzedni
następny...