ARPA Jerzy Gurawski

ARPA Jerzy Gurawski

ARPA, Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego, powstała w 1989 roku w Poznaniu. Jej twórca, absolwent WA PK, był nie tylko czynnym architektem, ale też od 1975 roku wykładowcą na WA PP, a od 2007 roku laureatem prestiżowej Nagrody Honorowej SARP. Biuro ARPA ma na koncie liczne realizacje mieszkaniowe (np. kompleks apartamentowo-hotelowy Wstęga Warty w Poznaniu) i obiekty użyteczności publicznej. Wśród tych drugich najważniejsze to obiekty sakralne (kościół w Prudniku z 1990 roku czy Lesznie z 1995 roku) i uczelniane (kampus Uniwersytetu Adama Mickiewicza na Morasku w Poznaniu, realizowany w wielu etapach od 1974 roku, czy rozbudowa Akademii Muzycznej w Poznaniu, 2006). Styl architekta określa się mianem neomodernizmu, zharmonizowanego z otoczeniem. Jerzy Gurawski (1935-2022) od czasu studiów związany był z teatrem, projektował scenografię, współpracował m.in. z Teatrem Laboratorium Jerzego Grotowskiego.

ARPA Architektoniczna Pracownia Autorska Jerzego Gurawskiego
ul. Maciejewskiego 7
61-606 Poznań
tel. 61 8217847
fax 61 8217947
e-mail: arpa@info.com.pl
www.gurawski.com

Nasi architekci

Jerzy Gurawski