M. i A. Domicz

M. i A. Domicz

Siedzibą istniejącej od 1990 roku pracowni Małgorzaty i Antoniego Domiczów jest Opole, a terenem na którym działa – przede wszystkim miasto Opole i jego okolice. Architekci znani są z odwagi w zestawianiu historycznej tkanki swojego miasta z nowoczesną, bezkompromisową architekturą jaką projektują. Na zasadzie takiego kontrastu rozbudowali bibliotekę diecezjalną Caritas („A-m” 10/01), oraz zestawili budynek Centrum Edukacji Artystycznej („A-m” 04/11) z historyzującym obiektem. Dzięki takim przykładom w Opolu powstaje bardzo dobra architektura współczesna, projektowana przez coraz młodsze pracownie.

M. i A. Domicz
pracownia architektury
ul. Powstańców Śląskich 40
45-087 Opole
tel. 77 4564461
607 364 303
e-mail: domicz@interia.pl
www.domicz.opole.pl

Nasi architekci

Antoni Domicz

Małgorzata Domicz