Okładka Miesięcznik Architektura 12/2012

i

Autor: Archiwum Architektury

Miesięcznik Architektura 12/2012

2012-11-21 13:45

Wydanie Miesięcznika Architektura Murator - grudzień 2012

Ewa P. Porębska

i

Autor: Archiwum Architektury

Tworzony przez lata, z namysłem, stopniowo.Powstawaniu koncepcji architektonicznej towarzyszyło budowanie koncepcji instytucji, szukanie ról Muzeum, miejsca, przestrzeni. Poszukiwanie takiego programu i planów, by stały się – jak to ujął w rozmowie z Bohdanem Paczowskim  Krzysztof Jaraczewski – celem wartym, by do niego dążyć.Publikowany w tym numerze „Architektury-murator” projekt Muzeum Józefa Piłsudskiego to unikalne studium architektonicznej wrażliwości.Ewa P. Porębska

SPIS TREŚCI

KONKURS

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE – konkurs pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego na najlepsze budynki powstałe w latach 2000-2012

Już 5 grudnia poznamy Najlepszy Obiekt Architektury XXI wieku w Polsce!

Jury nagrodzi 4 budynki spośród 1064 zgłoszonych do konkursu, a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski przyzna Grand Prix dla Najlepszego Obiektu Architektury XXI wieku 

Własne nagrody przyznają też ministerstwa: Kultury i Dziedzictwa Narodowego za najlepszy obiekt kultury, Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszą placówkę naukową lub szkolnictwa wyższego, Edukacji Narodowej za najlepszą placówkę edukacyjną oraz Sportu i Turystyki za najlepszy obiekt rekreacyjno-sportowy. Wybrany także zostanie głosami internautów  Ulubieniec Polski

REALIZACJE

Przebudowa i modernizacja Kliniki Pediatrii i Żywienia, Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka

Ideą architektów było zamienienie zaniedbanego, parterowego pawilonu w szpital-letnisko - pisze Krzysztof Mycielski o pracy biura JEMS Architekci

Geocentrum Politechniki Wrocławskiej

Obiekt, położony w centrum miasta, ale w parkowym otoczeniu nad rzeką, ma idealna lokalizację i modelowo więc rozwiązany rozkład funkcji, sprzyjający integracji studentów - pisze Tomasz Głowacki o realizacji Kuryłowicz & Associates

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

(Autorzy: Krzysztof Jaraczewski, Radosław Kacprzak)

Myślą przewodnią projektu jest zbudowanie jednego miejsca pamięci złożonego z dwóch miejsc staranie od siebie oddzielonych. W jednym odczuwa się, widząc, w drugim – dowiaduje, patrząc. O idei dwóch percepcji, dwóch rodzajów pamięci i dwóch wymiarów czasu w koncepcji planowanego w Sulejówku Muzeum Józefa Piłsudskiego rozmawiają: współautor obiektu, a zarazem wnuk marszałka, Krzysztof Jaraczewski oraz Bohdan Paczowski, architekt prowadzący studio Paczowski et Fritsch Architectes i zwycięzca konkursu na Muzeum Historii Polski w Warszawie. Ponadto projekt szczegółowo analizuje dla nas Maciej Miłobędzki z biura JEMS Architekci, a o programie instytucji i jego bezpośrednim związku z muzealną przestrzenią opowiadają obaj autorzy budynku – Krzysztof Jaraczewski i Radosław Kacprzak

Opinia: Maciej Miłobędzki; fot. Jan Smaga

KONTEKSTY

Polska w budowie. Szybko, tanio i z przetargu

Polska już od kilku lat ma najwyższy w Europie wskaźnik inwestycji publicznych. To przede wszystkim zasługa unijnych funduszy, które potrafimy wydawać szybko i sprawnie. Problem tylko, czy liczba realizowanych obecnie obiektów dorównuje ich jakości architektonicznej, skoro zdecydowaną większość projektów wybiera się w przetargach według kryterium najniższej ceny, a konkursy wciąż należą do rzadkości 

Autor tekstu: Tomasz Żylski

Architektura szałasu

Po Nowym Jorku to warszawski plac Grzybowski stał się miejscem architektonicznych eksperymentów z formą tradycyjnego żydowskiego szałasu. Tak zwane kuczki, budowane od wieków z okazji święta Sukot, zostały zrealizowane przez pięć polskich zespołów projektowych. Miasteczko szałasów to lekcja szacunku dla odmienności i otwartości na niestereotypowe działania przestrzenne

Autor tekstu: Grzegorz Stiasny, fot. Wojciech Kryński

PROJEKTY

Część oświęcimskiej starówki, liczącej ponad 700 lat, może wkrótce zyskać nowoczesną oprawę. Propozycję zagospodarowania terenu na zachód od Rynku przygotowały wspólnie ARCA Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury oraz VISIO Architects and Consultants

PIERWSZE W POLSCE

Dom Turysty w Płocku Marka Leykama - symbol nowoczesności

To pierwszy w Polsce hotel po październikowej odwilży, zrealizowany przez Marka Leykama, tak wyraźnie odwołujący się do corbusierowskich zasad architektury.

Dom Turysty w Płocku, z wycofanym parterem, uwolnioną elewacją i wstęgami pasmowych okien, był pierwszym w Polsce obiektem hotelowym zrealizowanym po październikowej odwilży, który tak wyraźnie odwoływał się do Corbusierowskich zasad architektury nowoczesnej – pisze badacz architektury, adiunkt na WA PW, Maciej Czarnecki

Fot. Zbyszko Siemaszko, za: „Architektura” nr 4/1962

CZYTELNIA

Nowe pozycje z własnego księgozbioru polecają: opolski architekt Antoni Domicz i jego syn – Jan Domicz, artysta uprawiający sztukę nowych mediów. O książce Łukasza Stanka Postmodernizm jest prawie w porządku. Polska architektura po socjalistycznej globalizacji pisze Grzegorz Stiasny, a o wydanym po raz pierwszy w Polsce słynnym manifeście Le Corbusiera W stronę architektury – Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak

TECHNIKA

Centrum filmowe w Pusan projektu Coop Himmelb(l)au

Centrum filmowe w Pusan wyróżnia się efektownie rozwiązanym zadaszeniem; wspornikowy wysięg wynosi w najdalszym miejscu 85 metrów, a spodnia strona pokryta została systemem diod LED

WARSZTAT

Charakterystycznym elementem budynku są zamontowane na elewacjach ażurowe, dwumetrowe płyty wykonane z betonu zbrojonego włóknem szklanym. Ich wzór zainspirowany został tradycyjnymi podlaskimi wycinkami autorstwa ludowej artystki Jadwigi Solińskiej – o realizacji biblioteki politechnicznej w Białymstoku pisze jej autor Sebastian Bieganowski prowadzący aa_studio/group-arch

ZAWÓD ARCHITEKT

Zawód Architekt: Kazimierz Łatak

To nieprawda, że o gustach się nie dyskutuje. Architekt musi umieć czasem powiedzieć, że opinia publiczna lub przeciętny odbiorca się myli - z Kazimierzem Łatakiem rozmawia Urszula Bieniecka.

To nieprawda, że o gustach się nie dyskutuje. Architekt musi umieć czasem powiedzieć, że opinia publiczna lub przeciętny odbiorca się myli – rozmowa z Kazimierzem Łatakiem, współzałożycielem Biura Projektów Lewicki Łatak, autorem m.in. wielu projektów przestrzeni publicznych, w tym placu Bohaterów Getta w Krakowie nagrodzonego Urban Quality Award 2011