Architektura MuratorBiblioteka2011Architektura-Murator 12/2011
Architektura-murator
nr 12/2011
Zdjęcie wstępne

Nowa makieta, zmieniona treść. W języku prasy o takiej zmianie mówi się – RELAUNCH.W przypadku „Architektury-murator” właściwsze będzie jednak słowo MODERNIZACJA. Unowocześnienie, ulepszenie, podniesienie walorów estetycznych i użytkowych. Dostosowanie do aktualnych potrzeb.
Od 1994 roku nasze czasopismo nieustannie towarzyszyło wszystkim ważniejszym wydarzeniom architektonicznym: w 206 numerach, na przeszło 22 000 stron miesięcznika zaprezentowaliśmy kilka tysięcy budynków autorstwa około 750 pracowni. Publikowaliśmy teksty dotyczące przestrzeni publicznych, nauczania architektury, dyskutowaliśmy o przyszłości. Nasz zespół nie zajmował się wyłącznie pracą nad gazetą. Organizowaliśmy konkursy (ŻYCIE W ARCHITEKTURZE, Konkurs studencki), wystawy (Polska. Ikony architektury), inicjowaliśmy pokoleniowe spotkania (Młodzi do Łodzi) i wiele innych wydarzeń. Nie staraliśmy się epatować sensacją, modnymi graficznymi ozdobnikami czy efekciarskimi bon motami. Bowiem, tworząc „Architekturę”, postawiliśmy sobie za cel: profesjonalne, rzetelne przekazywanie zawodowej wiedzy o architekturze, promowanie najlepszych polskich osiągnięć w tej dziedzinie, popularyzowanie tematyki architektonicznej na forum społecznym, pobudzanie dyskusji na temat architektury; a poprzez te działania realizację celów społecznych – godnego życia w architekturze. Mam nadzieję, że z perspektywy czasu można uznać nasz miesięcznik za odpowiedzialne, rzetelne i szerokie kompendium wiedzy o współczesnej polskiej architekturze.
Ale podobnie jak budynki, tak i gazeta wymaga z czasem przebudowy, bo nie wystarczą już kolejne drobne adaptacje. Przez 17 lat zmieniło się nie tylko otoczenie „Architektury” (dziś są dostępne w Polsce czasopisma z całego świata), ale również szeroko pojęty styl czytania, na co znaczący wpływ miał internet. Dlatego, modernizując miesięcznik, braliśmy pod uwagę zarówno tradycje prasy architektonicznej, jak i ogólny kierunek rozwoju mediów drukowanych – w tym dążenie do większego urozmaicenia treści czy graficznej prezentacji sprzyjającej zapamiętywaniu. Staraliśmy się, by z jednej strony stał się bardziej praktyczny,  z drugiej zaś bardziej krytyczny i autorski. A także, by zarówno nowa makieta, jak i sposób redagowania były przyjaźniejsze i ciekawsze dla Czytelnika.
Ze środowiskowych konsultacji wiem, że merytoryczne i graficzne oczekiwania Czytelników wobec „Architektury-murator” są bardzo wysokie. Mam nadzieję, że choć w części będziemy mogli im sprostać.

Spis treści
 • PŁYTA
 • Kto jest kim w architekturze
  Od 17 lat prezentujemy w „Architekturze-murator” najciekawsze realizacje architektoniczne w Polsce. Przez ten czas opublikowaliśmy recenzje przeszło 2500 projektów, zarówno obiektów, jak i wnętrz czy przestrzeni publicznych. W ten sposób gościliśmy na naszych łamach ponad 750 pracowni. Z okazji relaunchu postanowiliśmy przypomnieć niektóre z nich. Przygotowaliśmy specjalną płytę, na której znalazło się 250 firm architektonicznych. Wybraliśmy te, których realizacje ukazywały się najczęściej bądź miały największy wpływ na charakter polskich miast. Poza aspektem historycznym płyta ma jednak także cel praktyczny. Chcemy umożliwić inwestorom łatwe dotarcie do najbardziej interesujących pracowni działających na rynku. Zapraszamy w podróż przez 17 lat istnienia „A-m”.

 • KONTEKSTY
 • Izba a SARP – symbioza czy rywalizacja?

  Mija 10 lat od założenia Izby Architektów RP. Nie powstałaby ona bez SARP-u. Jak dziś układa się ich współpraca? Jaka jest kondycja i podział kompetencji między obiema organizacjami? Czy to dobrze, że środowisko polskich architektów reprezentują i Izba, i SARP?

  Autor tekstu: Dawid Hajok

 • TECHNIKA
 • Muzeum Soumayi w Meksyku
  (Autorzy: FREE Fernando Romero)

  Gmach muzeum, zbudowany na poprzemysłowych terenach miasta Meksyk, na pięciu poziomach mieści prywatną kolekcję sztuki Carlosa Slima, jednego z najbogatszych ludzi na świecie. Obiekt tworzą dwa systemy konstrukcyjne – podziemną część wykonano z żelbetu, nadziemną ze stali. Charakterystyczną geometrię uzyskano dzięki ustawieniu po obwodzie 28 stalowych kolumn wygiętych w kształt zadany przez architektów. Ten kształt zapewnia przestrzenną sztywność konstrukcji we wszystkich kierunkach.  Autor tekstu: Maciej Lewandowski

 • WARSZTAT
 • Konstrukcja dachu Stadionu Narodowego oparta jest na zasadzie budowy koła rowerowego, w którym centralnie spięte, naprężone szprychy zamocowane są w zewnętrznej obręczy pracującej jako ściskany pierścień – wyjaśnia współautor obiektu Mariusz Rutz z JSK Architekci.

 • ZAWÓD ARCHITEKT
 • Kiedy wygrał miał 36 lat i jedną rozpoczętą realizację. Spektakularnym budynkiem Centrum Nauki Kopernik przybliżył Warszawę do Wisły – rozmowa z Janem Kubecem, projektantem obiektu.

 • CZYTELNIA
 • Nowe książki i magazyny z własnego księgozbioru oraz nowości wydawnicze polecają krakowscy architekci Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak, autorzy wielokrotnie nagradzanych budynków mieszkalnych i przestrzeni publicznych, a Architekturę szczęścia Alaina de Bottona recenzuje dla nas gdański teoretyk i praktyk architektury dialogicznej Jacek Dominiczak.

 • CO SIĘ PROJEKTUJE
 • Pawilon Wydziału Rzeźby warszawskiej ASP wkomponowano w zabytkowe zabudowania miejskich zakładów sanitarnych, gdzie w czasie wojny mieścił się obóz przejściowy dla przybywających do getta Żydów. Nowy obiekt zaprojektowało krakowskie biuro Vostok Design.