Architektura MuratorBiblioteka2012Architektura-Murator 12/2012
12/2012
Przebudowa i modernizacja Kliniki Pediatrii i Żywienia, Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka Ideą architektów było zamienienie zaniedbanego, parterowego pawilonu w szpital-letnisko - pisze Krzysztof Mycielski o pracy biura JEMS Architekci
Geocentrum Politechniki Wrocławskiej Obiekt, położony w centrum miasta, ale w parkowym otoczeniu nad rzeką, ma idealna lokalizację i modelowo więc rozwiązany rozkład funkcji, sprzyjający integracji studentów - pisze Tomasz Głowacki o realizacji Kuryłowicz & Associates
Centrum filmowe w Pusan projektu Coop Himmelb(l)au Centrum filmowe w Pusan wyróżnia się efektownie rozwiązanym zadaszeniem; wspornikowy wysięg wynosi w najdalszym miejscu 85 metrów, a spodnia strona pokryta została systemem diod LED
Architektura-murator
nr 12/2012
Zdjęcie wstępne

Tworzony przez lata, z namysłem, stopniowo.
Powstawaniu koncepcji architektonicznej towarzyszyło budowanie koncepcji instytucji, szukanie ról Muzeum, miejsca, przestrzeni. Poszukiwanie takiego programu i planów, by stały się – jak to ujął w rozmowie z Bohdanem Paczowskim  Krzysztof Jaraczewski – celem wartym, by do niego dążyć.
Publikowany w tym numerze „Architektury-murator” projekt Muzeum Józefa Piłsudskiego to unikalne studium architektonicznej wrażliwości.
Ewa P. Porębska

Spis treści
 • KONKURS
 • ŻYCIE W ARCHITEKTURZE – konkurs pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego na najlepsze budynki powstałe w latach 2000-2012

  Już 5 grudnia poznamy Najlepszy Obiekt Architektury XXI wieku w Polsce!

  Jury nagrodzi 4 budynki spośród 1064 zgłoszonych do konkursu, a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski przyzna Grand Prix dla Najlepszego Obiektu Architektury XXI wieku 

  Własne nagrody przyznają też ministerstwa: Kultury i Dziedzictwa Narodowego za najlepszy obiekt kultury, Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszą placówkę naukową lub szkolnictwa wyższego, Edukacji Narodowej za najlepszą placówkę edukacyjną oraz Sportu i Turystyki za najlepszy obiekt rekreacyjno-sportowy. Wybrany także zostanie głosami internautów  Ulubieniec Polski

 • KONTEKSTY
 • Polska w budowie. Szybko, tanio i z przetargu
  Polska już od kilku lat ma najwyższy w Europie wskaźnik inwestycji publicznych. To przede wszystkim zasługa unijnych funduszy, które potrafimy wydawać szybko i sprawnie. Problem tylko, czy liczba realizowanych obecnie obiektów dorównuje ich jakości architektonicznej, skoro zdecydowaną większość projektów wybiera się w przetargach według kryterium najniższej ceny, a konkursy wciąż należą do rzadkości 
  Autor tekstu: Tomasz Żylski

  Architektura szałasu
  Po Nowym Jorku to warszawski plac Grzybowski stał się miejscem architektonicznych eksperymentów z formą tradycyjnego żydowskiego szałasu. Tak zwane kuczki, budowane od wieków z okazji święta Sukot, zostały zrealizowane przez pięć polskich zespołów projektowych. Miasteczko szałasów to lekcja szacunku dla odmienności i otwartości na niestereotypowe działania przestrzenne
  Autor tekstu: Grzegorz Stiasny, fot. Wojciech Kryński

 • PROJEKTY
 • Część oświęcimskiej starówki, liczącej ponad 700 lat, może wkrótce zyskać nowoczesną oprawę. Propozycję zagospodarowania terenu na zachód od Rynku przygotowały wspólnie ARCA Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury oraz VISIO Architects and Consultants
 • CZYTELNIA
 • Nowe pozycje z własnego księgozbioru polecają: opolski architekt Antoni Domicz i jego syn – Jan Domicz, artysta uprawiający sztukę nowych mediów. O książce Łukasza Stanka Postmodernizm jest prawie w porządku. Polska architektura po socjalistycznej globalizacji pisze Grzegorz Stiasny, a o wydanym po raz pierwszy w Polsce słynnym manifeście Le Corbusiera W stronę architektury – Piotr Lewicki i Kazimierz Łatak

 • WARSZTAT
 • Charakterystycznym elementem budynku są zamontowane na elewacjach ażurowe, dwumetrowe płyty wykonane z betonu zbrojonego włóknem szklanym. Ich wzór zainspirowany został tradycyjnymi podlaskimi wycinkami autorstwa ludowej artystki Jadwigi Solińskiej – o realizacji biblioteki politechnicznej w Białymstoku pisze jej autor Sebastian Bieganowski prowadzący aa_studio/group-arch