Dyplom Roku SARP Wrocław 2016

i

Autor: archiwum serwisu

Nagroda SARP Wrocław Dyplom Roku 2016

2016-04-29 11:39

Prezentujemy wyniki konkursu Dyplom Roku 2016 dla absolwentów Wydziały Architektury Politechniki Wrocławskiej, organizowanego przez uczelnię we współpracy z lokalnym oddziałem SARP.

11 kwietnia 2016 roku, we wrocławskim Muzeum Architektury został rozstrzygnięty konkurs SARP Wrocław Dyplom Roku 2016. Jury w składzie: Magdalena Baborska-Narożny (WA PWr), Tomasz Boniecki (SARP Wrocław), Maciej Hawrylak (WA PWr), Marta Mnich (SARP Wrocław), Dariusz Sirojć (SARP Wrocław), Sylwia Sikora (SARP Wrocław), Łukasz Wojciechowski (WA PWr), nominowało 7 absolwentów WA PWr: Wojciecha Cebulę, Martynę Cyran, Aleksandrę Czupkiewicz, Milenę Fabicką, Emilię Kaczor, Agnieszkę Nowicką, Joannę Zielińską. I nagrodę przyznano Joannie Zielińskiej, II nagrodę Martynie Cyran, a trzecią równorzędną Wojciechowi Cebuli i Agnieszce Nowickiej.

Dyplom Roku SARP Wrocław 2016

i

Autor: archiwum serwisu Il. Joanna Zielińska

I Nagroda

Temat: Anatomy of informal spaces. Architecture for street vending / Anatomia nieformalnych przestrzeni

Autorka: Joanna Zielińska

Promotor: dr inż. arch. Zenon Marciniak

Opis autorski (fragment)

Jednym z większych problemów, z jakimi zmagają się dzisiejsze miasta są nieformalne przestrzenie. Nieuporządkowany rozwój ulicznego handlu i chaotyczne targowiska stanowią nierozwiązaną przeszkodę w tworzeniu ładu przestrzennego. Władze Wrocławia usiłują pozbyć się popularnych targowisk i uporządkować miasto poprzez przeniesienie handlarzy do blaszanych hal targowych. Handlarze są jednak niezadowoleni z warunków, jakie oferują hale a klienci chętniej robią zakupy w targach na wolnym powietrzu, blisko miejsca zamieszkania. Celem projektu jest pokazanie, że rynek jest nie tylko powierzchnią handlową. Dodane funkcje biura czy centrum kultury mają pomóc stworzyć wielowarstwowy charakter miejsca jakim jest targ. Projektowany obiekt położony jest w dzielnicy Nadodrze na skrzyżowaniu ulicy Pomorskiej, placu Staszica, ulicy św. Wincentego oraz placu Strzeleckiego. Projekt obejmuje reorganizację komunikacji w tej okolicy, uporządkowanie chaotycznego skrzyżowania i połączenie różnych przestrzeni. Na podstawie analiz została opracowana forma budynku uzupełniająca kwartałowy system zabudowy nowym elementem. Łączy ona Skwer Sybiraków z projektowanym targowiskiem oraz przestrzeniami zielonymi przy ulicy Świętego Wincentego. W budynku umieszczone zostały funkcje związane z działaniem targu oraz dodatkowe przestrzenie rozszerzające tradycyjny bazar o nowe elementy jak przestrzenie biurowe czy warsztatowe i wystawiennicze. Powściągliwa architektura obiektu ma na celu stworzenie pewnego rodzaju sceny dla targowiska i zaproponowanie nowego systemu handlu ulicznego.

Dyplom Roku SARP Wrocław 2016

i

Autor: archiwum serwisu Il. Martyna Cyran

II Nagroda

Temat: Obserwatorium rozpadu, Galeria Sztuki przy fortecy Cresmina

Autorka: Martyna Cyran

Promotor: dr inż. arch. Ada Kwiatkowska

Opis autorski (fragment)

Obecna masowa turystyka, a także polityka konserwacji i ochrony zabytków, często prowadzi do efektów przeciwnych do zamierzonych – prominentne krajobrazy są degradowane przez rzesze odwiedzających je turystów, zaś miejsca dziedzictwa kulturowego i historycznego, otaczane są architekturą zorientowaną na turystów, o niskich walorach estetycznych i tymczasową, często powstającą w sposób niekontrolowany, bez należytych regulacji. Projekt galerii przy fortecy Cresmina ma na celu zwrócenie uwagi zwiedzającego na ten problem i zmuszenie do refleksji nad tym, jak długotrwałe są ludzkie interwencje w krajobraz. Budynek szanuje to, co już istnieje na miejscu, kierunki jego ścian powielają kierunki murów fortecy oraz te zastane w krajobrazie. Zarazem totalny i minimalistyczny budynek staje się silnym gestem w otaczającym krajobrazie.

Dyplom Roku SARP Wrocław 2016

i

Autor: archiwum serwisu Il. Wojciech Cebula

III Nagroda równorzędna

Temat: Dom sztuki. 500+1 Budynek jako manifest społeczno-polityczny

Autor: Wojciech Cebula

Promotor: dr inż. arch. Ada Kwiatkowska

Opis autorski (fragment)

Prezentowany projekt zrodził się z idei, opartej o liczne badania społeczno- polityczno-historyczne. Wizja lokalna całej dzielnicy Kreuzberg pozwoliła mi na zrozumienie sytuacji mieszkańców tej nietypowej i niezwykle oryginalnej części Berlina. To wszystko zaowocowało podjęciem próby zaprojektowania obiektu, który nie tylko pełniłby funkcję tradycyjnego budynku mieszkalnego o charakterze wielorodzinnym, z dodatkowymi usługami, z przeznaczeniem dla artystów. Projektowany obiekt ma być fizycznym manifestem mówiącym o sytuacji berlińczyków za czasów Żelaznej Kurtyny, a także transformacji społecznych po jej upadku, zamkniętych w metaforyczne ramy, fizycznych pięciuset drzwi, mających stać się symbolem nie tyle upadłego Muru Berlińskiego, co ludzkiego dążenia do stworzenia spójnej i trwałej wspólnoty.

Dyplom Roku SARP Wrocław 2016

i

Autor: archiwum serwisu Il. Agnieszka Nowicka

III Nagroda równorzędna

Temat: Strategia ochrony i rozwoju zabytkowej dzielnicy stodół we Mstowie

Autor: Agnieszka Nowicka

Promotor: dr inż. arch. Marek Lamber

Opis autorski (fragment)

Projekt zakłada odtworzenie układu urbanistycznego dzielnicy oraz zaprojektowanie nowych budynków zachowujących kubaturę istniejących historycznie stodół oraz rewitalizację zachowanych reliktów stodół i nadanie im nowej funkcji. W projekcie przewidziano funkcję mieszkalną, handlową, kulturową, hotelową i techniczną. Architektura nowych budynków ma nawiązywać bezpośrednio do wcześniej tam istniejących. W miejscu nieistniejących stodół drewnianych zaprojektowane zostały budynki w konstrukcji drewnianej natomiast w miejscu gdzie stały stodoły kamienne – budynki z kamienia wapiennego. Ściany zewnętrzne stodół, które się zachowały mają zostać dopełnione betonem architektonicznym, tak aby pokazać jak ogromne były zniszczenia.

Dyplom Roku SARP Wrocław 2016

i

Autor: archiwum serwisu Il. Aleksandra Czupkiewicz

Nominacja

Temat: Hutmen. Zagospodarowanie obszaru poprzemysłowego, projekt przekształcenia hali głównej

Autorka: Aleksandra Czupkiewicz

Promotor: dr inż. arch. Marek Lamber

Opis autorski (fragment)

W projekcie przemyślano kształtowanie przestrzeni nowo wprowadzonej kubatury w oparciu o istniejący budynek hali Hutmen jego podziały, modułowość oraz prostotę. Celem projektu oprócz poruszenia kwestii ochrony obiektów modernistycznych jest również zwrócenie uwagi na społeczny aspekt wielkich obszarów poprzemysłowych. Hala Hutmen jest jednym z tych unikatowych przykładów, które przy odpowiednio podjętych decyzjach na poziomie planowania przestrzennego/ planowania miasta ma szansę stać się ważnym punktem na mapie miasta.

Dyplom Roku SARP Wrocław 2016

i

Autor: archiwum serwisu Il. Milena Fabicka

Nominacja

Temat: Ekstremum dźwięku / zespół pawilonów we wrocławskim Porcie Miejskim

Autorka: Milena Fabicka

Promotor: dr inż. arch. Roman Rutkowski

Opis autorski (fragment)

Prezentowana praca dotyczy zagadnienia dźwięku w architekturze i urbanistyce. Jego celem jest zwrócenie uwagi na to, jak istotną rolę odgrywa dźwięk w odbieraniu przestrzeni. Projekt zlokalizowano we wrocławskim Porcie Miejskim – atrakcyjnym terenie w obrębie Śródmieścia, który jest zaniedbany i wymaga rewitalizacji. Zawiera on propozycję zagospodarowania terenu portu w skali urbanistycznej oraz opracowanie architektoniczne jego części, która obejmuje południowy cypel. Przedmiotem opracowania jest zespół ośmiu pawilonów o wymiarach, z których każdy dotyczy innego zjawiska lub fenomenu dźwiękowego. Pawilony umieszczone są na istniejących na terenie portu torach kolejowych i mogą zmieniać swoje położenie dzięki mechanizmowi jezdnemu. Ma to na celu umożliwienie formowania różnych układów urbanistycznych o konkretnych właściwościach akustycznych. W projekcie architektonicznym przewidziano funkcje usługowe, użyteczności publicznej oraz kulturowe. Do pawilonów prowadzi szeroki trakt pieszy pośrodku cypla. Ponadto teren nabrzeża został zaadaptowany na funkcję rekreacyjną.

Dyplom Roku SARP Wrocław 2016

i

Autor: archiwum serwisu Centrum Muzyki w Tokio, projekt: Emilia Kaczor, promotor: Dr inż. arch. Ada Kwiatkowska

Nominacja

Temat: Tokyo Music Center

Autorka: Emilia Kaczor

Promotor: dr inż. arch. Ada Kwiatkowska

Opis autorski (fragment)

Centrum Muzyki w Tokio jest symfonią zmysłów, w której główną rolę odgrywa dźwięk i przestrzeń, a jej kreatorami są ludzie. Projekt został stworzony na wzór japońskiego ogrodu Tsukiyama, dzięki czemu idealnie wpisuje się w kontekst miejsca nawiązując do sąsiadującego parku i dając oddech silnej tkance miejskiej. Budynek powstał w oparciu o dodekafonię – współczesną zasadę kompozycji. Wykorzystuje materiał dwunastodźwiękowy, który w projekcie został przekształcony na ilość interwałów muzycznych i ich proporcje. Budynek wyrasta z tkanki miejskiej, której odgłosy w miarę wchodzenia w głąb parku, stają się coraz mniej słyszalne i ustępują miejsca muzyce budynku. Dodatkowo każdy użytkownik obiektu tworzy wokół siebie własną ścieżkę muzyki, która współgra z melodią innych ludzi i dźwiękami natury.