Szczeciński Dyplom Roku

2019-04-23 11:54

Prezentujemy projekty magisterskie wykonane na WBIA ZUT w Szczecinie, nominowane do nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego oraz Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP.

1 marca 2019 roku w Galerii Architektów Forma na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbyły się eliminacje do finału ogólnopolskiego konkursu o doroczną nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego oraz do międzynarodowego konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA-SARP. Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna w składzie: architekci Maciej Gardiasz (SARP Szczecin), Dariusz Makowski (SARP Szczecin), Jerzy Nowak (SARP Szczecin), Piotr Arlet (prodziekan WBiA ZUT w Szczecinie), Maciej Płotkowiak (WBiA ZUT w Szczecinie) do udziału w eliminacjach zakwalifikowała dziesięć prac magisterskich, opracowanych w minionym roku na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie. Spośród nich komisja po publicznych eliminacjach w galerii nominowała 6 projektów autorstwa architektów Michała Jaroszewicza oraz Wiktora Kuchniaka, Anny Grucy oraz Pawła Skłodowskiego, Dominiki Świadek, Igi Śmierzchalskiej, Szymona Wilczyńskiego, Nazariego Zaniuka do II etapu konkursu o doroczną nagrodę SARP im. Zbyszka Zawistowskiego oraz projekty Dominiki Świadek, Szymona Wilczyńskiego i Nazariego Zaniuka do II etapu konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Integracyjną BDA-SARP. Ponadto projekt Nazariego Zaniuka, NANO-UL Centrum technologii przyszłości na terenie fabryki WISKORD w Szczecinie zdobył nagrodę szczecińskiego oddziału SARP im. Leszka T. Dąbrowskiego.

Szczeciński dyplom roku 02

i

Autor: archiwum prywatne

Temat: Centrum Edukacji przy ul. Sowińskiego w Szczecinie
Autorka: mgr inż. arch. Dominika Świadek
Promotor: prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
Nominacja do Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego
Nominacja do Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP

Opis autorski (fragment)

Projekt stanowi apel do władz miasta o zastanowienie się nad falą destrukcji historycznych pozostałości architektury miasta i jego wielowarstwowej tożsamości na rzecz niepohamowanego rozwoju zabudowy mieszkaniowej „w stylu deweloperskim”. Ceglany obiekt dawnej hali warsztatowej kompleksu wojskowego Fort Prusy może być wykorzystany na centrum edukacji akademickiej i coworkingu.

Szczeciński dyplom roku 03

i

Autor: archiwum autorów

Temat: Translator sztuki: Jednostka Stacjonarna i Mobilna przy ul. Tadeusza Wendy na Łasztowni w Szczecinie
Autorzy: mgr inż. arch. Anna Gruca, Piotr Skłodowski
Promotor: dr inż. arch. Piotr Fiuk
Nominacja do Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego

Opis autorski (fragment)

Architektura wielofunkcyjnego obiektu nawiązuje do krajobrazu nadwodnej części Szczecina. Struktura obiektu przywołuje charakterystyczny wygląd architektury okrętowej. Kompozycja przestrzenna stanowi odwołanie do przemysłowej i portowej tradycji Łasztowni. W rozwiązaniu zaproponowano ukształtowanie nowoczesnych form ekspozycji sztuki, wykorzystujących obszerne wnętrza oraz unikalne walory otoczenia.

Szczeciński dyplom roku 5

i

Autor: archiwum prywatne

Temat: Centrum Innowacji Technologicznych ZUT w Szczecinie wraz z rewitalizacją kwartału pomiędzy ulicami B. Głowackiego, gen. J. Sowińskiego, G. Narutowicza i alei Piastów w Szczecinie
Autor: mgr inż. arch. Szymon Wilczyński
Promotor: dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio
Nominacja do Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego
Nominacja do Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP

Opis autorski (fragment)

Idą projektu było otwarcie dla mieszkańców przestrzeni publicznej śródmiejskiego kwartału oraz zaprojektowanie Centrum Innowacji Technologicznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego zgodnie z potrzebami Wydziału Techniki Morskiej i Transportu. Konsekwencją tego stało się opracowanie w dwóch skalach projektowych. Pierwszym z nich jest projekt rewitalizacji kwartału pomiędzy ulicami Głowackiego, Sowińskiego, Narutowicza i alei Piastów. Drugi obszar projektowy to budynek Centrum Innowacji Technologicznej.

Szczeciński dyplom roku 4

i

Autor: archiwum autorów

Opis autorski (fragment)

Projekt zakłada stworzenie koncepcji wielozadaniowego obiektu dla Uniwersytetu Szczecińskiego. Głównymi założeniami jest klarowny podział funkcjonalny wewnętrznych przestrzeni, utrzymanie linii zabudowy czy wygospodarowanie odpowiedniej przestrzeni publicznej przed budynkiem. W efekcie powstał modernistyczny obiekt z pomieszczeniami administracji w północnym skrzydle, foyer, salą audytoryjną, ogrodem zimowym oraz biblioteką uniwersytecką i salami wykładowymi w południowym skrzydle.

Szczeciński dyplom roku 6

i

Autor: archiwum prywatne

Temat: NANO-UL - Centrum technologii przyszłości na terenie fabryki WISKORD w Szczecinie
Autor: mgr inż. arch. Nazarii Zaniuk
Promotor: dr inż. arch. Adam Zwoliński
Nominacja do Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego
Nominacja do Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP
Nagroda SARP Szczecin im. Leszka T. Dąbrowskiego

Opis autorski (fragment)

NANO-UL to wizjonerski projekt łączący zaawansowaną architekturę i wyzwania cywilizacyjne prawdopodobnie bliskiej przyszłości. Praca promuje globalny pomysł adaptacji poprzemysłowych kominów byłych fabryk na laboratoria przyszłości pracujące nad problemem ginącej populacji pszczół i ratujących cywilizację poprzez wdrażanie technologii NANO-UL i mikromaszyn przyszłości (NANO pszczół). Modelowy projekt zlokalizowano na poprzemysłowym terenie fabryki WISKORD w Szczecinie, u podnóża komina o wysokości 250 metrów. Obszar ten ma duże znaczenie zarówno ze względu na potencjał rewitalizacyjny dawnej fabryki, jak również ze względu na sam komin, stanowiący jedną z ważniejszych dominant krajobrazu miasta Szczecina.

Autor tworzy u podnóża zaawansowanego laboratorium, umieszczonego w istniejącym kominie, założenie zawierające obiekty edukacyjne, przestrzenie rekreacji, obiekty kulturalne. Całość w formie zaawansowanej architektury parametrycznej, odpowiadającej duchowi architektury przyszłości – jednakże z poszanowaniem zielonego otoczenia i wprowadzeniem zieleni naturalnej między nowoczesne formy architektoniczne.

Projekt jest wizjonerski, ale odnosi się do realnego zagrożenia cywilizacyjnego, natomiast w aspekcie architektonicznym stanowi szczegółowy i trudny projekt adaptacji komina poprzemysłowego do funkcji użytkowej. Praca została zgłoszona do corocznego konkursu architektonicznego EVOLO.

Szczeciński dyplom roku 3

i

Autor: archiwum prywatne

Temat: Centrum Koordynacji Ratownictwa WOPR przy ul. L. Heyki 28 w Szczecinie
Autorka: mgr inż. arch. Iga Śmierzchalska
Promotor: dr hab. inż. arch. Krzysztof Bizio
Nominacja do Nagrody SARP im. Zbyszka Zawistowskiego

Opis autorski (fragment)

Teren opracowania znajduje się w obszarze zdegradowanych terenów poprzemysłowych, w bliskości portu morskiego Szczecin. Autorka zdecydowała się wykorzystać realne potrzeby inwestycyjne i poprzez poszerzenie programu o ogólnodostępne funkcje publiczne potraktować projekt jako katalizator procesów rewitalizacyjnych dla terenów przylegających do portu. Ideą stała się próba wykorzystania największego ograniczenia projektowego, jakim jest podział terenów inwestycyjnych przez biegnącą pomiędzy nimi drogę i stworzenie z tego elementu waloru projektowego. Zaprojektowano liniowy układ kompozycyjny, a nad drogą wprowadzono dwa łączniki, które zapewniają ciągłość układu komunikacyjnego. Na styku z pasem nadwodnym znalazły się ogólnodostępne tereny rekreacyjne.