Architektura MuratorFilmyMówi Nowoczesność: Le Corbusier o pomniku otwartej dłoni w Chandigarh [FILM]

Mówi Nowoczesność: Le Corbusier o pomniku otwartej dłoni w Chandigarh [FILM]

Architektura i film to nowy cykl artykułów w internetowej "A-m". Zaczynamy serią Mówi Nowoczesność - zbiorem krótkich wywiadów i nagrań archiwalnych z udziałem największych postaci świata architektury XX w. Filmy wybiera i opisuje Adam Przywara - dyrektor artystyczny BETON Film Festival.

Pierwszy z filmów to dwuminutowy wycinek wywiadu z „papieżem modernizmu”, Le Corbusierem. Architekt tłumaczy przesłanki filozoficzne, funkcjonalne i społeczne stojące za koncepcją pomnika otwartej dłoni, który został wkomponowany w koncepcje urbanistyczno-architektoniczną miasta Chandigarh jego projektu. W krótkiej wypowiedzi łączy się kilka, bardzo nieoczywistych wątków w twórczości Corbusiera. Z jednej strony omówiony zostaje temat specyficznie przez niego pojmowanej przestrzeni społecznej, czegoś na kształt starożytnej agory na której mieszkańcy dyskutować mogą lokalne problemy i poruszać wszelkie wymagające tego kwestie. Agora zakomponowana została w „niecce kontemplacji” pod 28 metrową rzeźbą, gdzie architekt odpowiednio sytuuje kolejne jej elementy. Kompozycja przestrzenna, zaproponowana przez Le Corbusiera wskazuje na jego niezwykle symboliczny i metaforyczny sposób rozumienia tego ważnego dla społeczności miejsca — wskazuje na to choćby podwójna mównica, która swoją formą ma przypominać o niejednoznaczności wielu pytań i problemów poruszanych w dyskusjach.

Sam pomnik jest symbolem niezwykłym i bardzo osobliwym w twórczości architekta. Le Corbusier w późniejszej fazie twórczości stworzył wiele szkiców i wyobrażeń otwartej dłoni, która łączy w sobie specyficzną nadaną przez architekta symbolikę z ogólnie znanym pozytywnym znaczeniem gołębia, którego swoim kształtem zdaje się przypominać. Otwarta dłoń w Chandigarh jest po pierwsze, jak mówi w filmie architekt symbolem witalizmu i zmienności życia indywidualnego i społecznego, symbolem intelektualnej otwartości na innego („Ręka jest otwarta by dawać i otwarta by otrzymywać”), a także znakiem optymizmu i wiary w przyszłość. Można tym samym uznać, że jest to symbol samego architekta i wszystkich jego ideałów, do których dążył w swojej pracy tworzenia nowej architektury dla nowego społeczeństwa.

Adam Przywara — dyrektor artystyczny BETON Film Festival, współtwórca projektu Powojenny Modernizm, student kolegium MISH na Uniwersytecie Warszawskim. Łączy zainteresowania historią i teorią sztuki z badaniami nad współczesnymi problemami z zakresu estetyki, architektury, przestrzeni wirtualnej, badań nad przyszłością. Stypendysta MNiSW, publikował m. in. w „Res Publica Nowa“, „Kultura Liberalna“, „Kwartalnik RZUT“.

BETON Film Festival
Beton Film Festival jest największym w Polsce wydarzeniem w całości poświęconym filmom architektonicznym i artystycznym. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w marcu 2014 roku. Podczas trzydniowego wydarzenia pokazanych zostało 12 filmów, a frekwencja wyniosła blisko 2,5 tys. osób. Druga edycja, która zaplanowana została na marzec 2015 roku, będzie kontynuacją i rozszerzeniem, między innymi o aspekt międzynarodowy, pierwotnych koncepcji BFF.

Autor: Adam Przywara
Marsylska Jednostka Mieszkaniowa – Le Corbusier i jego maszyna do mieszkania Le Corbusier chciał stworzyć obiekt totalny i samowystarczalny, przy tym jednak niebędący barierą i przeszkodą dla otoczenia. Materializacją jego koncepcji i założeń autorskich stała się Jednostka Marsylska.
Immeuble Molitor – paryski dom Le Corbusiera dostępny dla zwiedzających! Po ponad dwóch latach prac konserwatorskich mieszkanie Le Corbusiera w Paryżu ponownie otwarte dla publiczności. Zobaczcie, jak wyglądał apartament w czasach, gdy zajmował go razem z żoną Yvonne.
Le Corbusier, Urbanistyka Autor, korzystając z raportów statystycznych i analiz dotyczących ruchu samochodowego, migracji, zagęszczenia, bezpieczeństwa, zdrowia i ekologii, w przystępny sposób opisuje problemy, z jakimi często i dziś nie umiemy sobie poradzić. Po prawie 90 latach Urbanistyka jest zaskakująco aktualna, co równie dobitnie świadczy o wizjonerstwie Le Corbusiera, jak i o naszej niezmiennej bezradności i niemożności określenia, dokąd zmierzamy w zabudowywaniu świata – recenzja Andrzeja Owczarka.
Le Corbusier, W stronę architektury Możliwość kontaktu z oryginalnym dziełem pozwala na redefinicję tego, co do tej pory pisano o Le Corbusierze i próbę zrozumienia dlaczego ktoś, kogo ogłoszono ojcem blokowisk, może obecnie być patronem luksusowej architektury. Podkreślenie roli geometrii, badanie proporcji, analiza przykładów architektury starożytnej i nowożytnej przywołują przy tym skojarzenia z traktatami Witruwiusza i Palladia – recenzja Andrzeja Owczarka.
Le Corbusier - retrospektywa w Centre Pompidou Do 3 sierpnia w paryskim Centre Pompidou można oglądać retrospektywę Le Corbusiera, jednego z najważniejszych i najbardziej wpływowych architeków, urbanistów oraz teoretyków nowoczesności.
Modulor Le Corbusiera - system wymiarowania w architekturze nowoczesnej W ostatnich latach w języku polskim ukazują się teksty kluczowe dla architektury modernistycznej. Jedną z napisanych po polsku, choć od lat niewznowionych pozycji na liście lektur dotyczących nowoczesnej architektury jest tekst Jerzego Sołtana „Modulor. System wymiarowania. Le Corbusier”. Broszurę opisującą proporcje nowoczesności przypomina Jakub Wacławek