Młodzi do łodzi 2013 wspólne zdjęcie uczestników

i

Autor: Archiwum Architektury

APEL MŁODEJ POLSKIEJ ARCHITEKTURY DO ŚRODOWISKA ARCHITEKTÓW. III Ogólnopolskie Konfrontacje Młodzi do Łodzi

2013-05-28 12:26

„Trzeba udowodnić społeczeństwu, że zawód architekta jest niezbędny”,  „w projektach powinno być mniej konceptów, a więcej kontekstów”, „większa integracja środowisk urbanistów i architektów” – to tylko wybrane hasła z Apelu Młodej Polskiej Architektury wystosowanego do rodzimego środowiska architektonicznego. Apel narodził się w wyniku gorących dyskusji prowadzonych przez młodych architektów w ramach III Ogólnopolskich Konfrontacji Młodzi do Łodzi, zorganizowanych przez miesięcznik „Architektura-murator”

APEL MŁODEJ POLSKIEJ ARCHITEKTURYIII Ogólnopolskie Konfrontacje Architektów Młodzi do ŁodziZawód architekta jest niezbędnyTrzeba udowodnić społeczeństwu, że zawód architekta jest niezbędny. Jedną z przyczyn nieetycznych zachowań w naszym zawodzie jest to, że pozornie nie jesteśmy mu potrzebni. Z drugiej strony, często sami swoim działaniem osłabiamy wizerunek architekta w oczach społeczeństwa, co prowadzi do oczywistej konstatacji, że wszyscy odpowiadamy za ten wizerunek. Od naszej aktywności i zaangażowania zależy, czy staniemy się narzędziem rynku czy odnajdziemy miejsce dla siebie.I believe in contextKontekst to wybrane znaczenia otoczenia (nie tylko fizycznego). Kontekst to wszystko poza zawartością nowej przestrzeni. Kontekst to oddziaływanie nowej przestrzeni na otoczenie (nie tylko fizyczne). W naszych projektach powinno być mniej konceptów, a więcej kontekstów.Standardy konkursówKonkursy powinny być jednym z kluczowych narzędzi profesji architektonicznej. Trzeba wypracować standardy, które odpowiadałyby na różne potrzeby zamawiających i określały ryzyko, jakie podejmują architekci startujący w konkursach. Apelujemy o włączenie się w prace, jakie w tym zakresie prowadzimy w ramach warszawskiego, katowickiego, łódzkiego i opolskiego oddziału SARP.Do roboty!Nie czekajmy aż zlecenia same do nas przyjdą, ale aktywnie o nie zabiegajmy. Zacznij od zdefiniowania problemu, zaproponuj rozwiązanie, a potem poszukaj partnerów, z którymi zrealizujesz projekt. Jasno określ profil działalności swojej firmy i stwórz rozpoznawalną markę.Odrodzenie urbanistykiOdrodzenie urbanistyki przez współpracę – większa integracja środowisk urbanistów i architektów.Prawo dotyczące przestrzeni nie gwarantuje miejsca dla urbanistyki w procesie planistycznym. Dlatego potrzebne są nowe narzędzia i metody, które pozwolą zwiększyć kompetencje urbanisty.Reaguj!Odnajdź swoje miejsce w aktywności – reaguj! Mamy różne możliwości – od publikowania tekstów poprzez krytykę akcje w przestrzeni, wystawy i debaty, po zaangażowanie w politykę.Edukacja otwarta na ludzi, ludzie otwarci na edukacjęUczelnie powinny tworzyć think-tanki otwarte na współpracę z lokalnymi samorządami i różnymi instytucjami publicznymi, a program nauczania w większym stopniu łączyć różne dyscypliny i środowiska. Ponieważ trudno zmienić uczelnie od razu, droga do skuteczności powinna wieźć poprzez samokształcenie.WiedzaWiedza (o technologiach) generuje jakość, jednak jakość nie musi generować kosztów. Dobry projekt godzi jakość z kosztami, bo jest tych kosztów świadomy. Innymi słowy dobry projekt to taki, który opłaca się wszystkim.Nowe technologieNowe technologie, umożliwiające na przykład projektowanie parametryczne czy modelowanie cyfrowe, wywołały rewolucję w architekturze na miarę wynalezienia prefabrykacji w budownictwie – należy jednak ostrożnie posługiwać się takimi narzędziami, by nie stracić z oczu celu, dla którego się je stosuje i tego, co przy ich pomocy chce się osiągnąć.Lans or die!Promocja siebie to dziś obowiązkowe narzędzie służące pozyskiwaniu nowych klientów i wyróżnieniu z morza innych pracowni działających na rynku. Ale lans może prowadzić do tworzenia wizerunku bez treści i spirali referencji, na czym finalnie traci nie tylko środowisko jako wspólnota, ale i sama architektura. Dlatego trzeba dyskutować z mitem prywatnego sukcesu, indywidualizmem i hedonizmem jako celami uprawiania zawodu architekta.MisjaCzas wymaga od nas powrotu do misyjnej roli architekta.

Młodzi do łodzi 2013: apel Młodej Polskiej Architektury

i

Autor: Archiwum Architektury

Ponad 100 architektów z całej Polski przyjechało do Łodzi, by wziąć udział w trzeciej edycji Konfrontacji. Przez trzy dni, od 17 do 19 maja, projektanci przed 40 rokiem życia rozmawiali m.in. o przyszłości zawodu i wyzwaniach, jakie dzisiejsza rzeczywistość stawia przed architekturą. Dla większości była to doskonała okazja, by poznać przedstawicieli swojej profesji działających w różnych częściach Polski i świata oraz wspólnie zastanowić się, w jaki sposób zmieniać architektoniczny krajobraz naszego kraju. Wśród uczestników znaleźli się zarówno architekci praktykujący, prowadzący własne pracownie lub zatrudnieni w biurach innych, jak i nauczyciele akademiccy, urzędnicy publiczni i społecznicy zajmujący się projektami okołoarchitektonicznymi, których celem jest popularyzacja architektury i poprawa życia mieszkańców miast.Ewa P. Porębska, redaktor naczelna miesięcznika „Architektura-murator”, otwierając spotkanie Młodzi do Łodzi 2013, zauważyła, że od czasu dwóch poprzednich edycji, które odbyły się w 2003 i 2008 roku, sytuacja młodego pokolenia projektantów bardzo się zmieniła. – „Jeszcze 10 lat temu praktyka w zagranicznych biurach była zjawiskiem rzadkim, nie mówiąc już o studiach na zagranicznych uczelniach. Dziś to powszechny model zdobywania doświadczenia zawodowego. Jednocześnie z powodu kryzysu diametralnie zmieniła się sytuacja na rynku zapotrzebowania na usługi architektoniczne, co wpływa na to, że poszerza się zakres działalności młodych projektantów” – tłumaczyła. – „Pięć lat temu mówiłem w Łodzi, iż polskie społeczeństwo nie interesuje się architekturą, gdyż architekci nie interesują się problemami społeczeństwa. Dziś zainteresowanie architekturą jest ogromne, a i coraz więcej architektów interesuje się problemami społeczeństwa” – zauważył z kolei Hubert Trammer, wykładowca na Politechnice Lubelskiej, który w konfrontacjach brał udział już po raz trzeci. III Konfrontacje pokazały też, że projektowanie architektoniczne przestaje być domeną mężczyzn. Blisko połowę uczestników spotkania stanowiły bowiem młode architektki.Organizowane raz na pięć lat spotkania Młodzi do Łodzi pozwalają spojrzeć na polską architekturę w szerszym kontekście i prześledzić procesy, które powodują, że dyscyplina ta nieustannie się zmienia. Dla biorących w nich udział projektantów, stojących u progu drogi zawodowej, to także wyjątkowa okazja, by podczas burzliwych dyskusji wyznaczyć sobie nowe cele do realizacji i zwrócić uwagę na najbardziej palące problemy architektury oraz kondycję środowiska architektonicznego w Polsce. Na podstawie wniosków i haseł, jakie uczestnicy przedstawili na zakończenie spotkania powstał Apel Młodej Polskiej Architektury, który prezentujemy poniżej.W zakładce Projekty do 3 czerwca trwa plebiscyt na najciekawszą pracę przygotowaną na wystawę Młodzi do Łodzi 2013.  Zagłosuj na jeden z projektów przygotowanych przez uczestników Konfrontacji. Internauci, którzy uzasadnią swój wybór i pozostawią dane kontaktowe mają szansę na nagrodę.