Obiekt Niemożliwy w Bytomiu – mamy wizualizacje

i

Autor: Archiwum Architektury Obiekt Niemożliwy w Bytomiu, proj. Przemo Łukasik

Obiekt Niemożliwy w Bytomiu – mamy wizualizacje

2019-05-28 19:22

Już w październiku jedna z wież elektrociepłowni Szombierki zmieni się w latarnię, której rolą będzie naprowadzenie decydentów na problem zdegradowanych przestrzeni Bytomia. Projekt z okazji jubileuszu „Architektury-murator” przygotował  Przemo Łukasik, współzałożyciel śląskiej pracowni medusa group.

Z okazji jubileuszu zmierzymy się z naszymi architektonicznymi marzeniami, budując wraz ze studentami Obiekty Niemożliwe w trzech polskich miastach: Wrocławiu, Krakowie i Bytomiu. Do opracowania projektów tych niezwykłych instalacji zaprosiliśmy uznanych architektów, reprezentujących trzy architektoniczne pokolenia. To Dariusz Kozłowski, autor m.in. Wyższego Seminarium Duchownego Zgromadzenia XX Zmartwychwstańców w Krakowie, uznawanego za kwintesencję postmodernizmu w najlepszym architektonicznym wydaniu, Przemo Łukasik współzałożyciel śląskiej pracowni medusa group i autor Bolko_Loftu – najbardziej znanego domu jednorodzinnego w Polsce, który stał się manifestem postawy twórczej architekta, silnie związanej ze śląską tożsamością i poprzemysłowym dziedzictwem regionu, oraz Jerzy Łątka, teoretyk i praktyk zajmujący się wykorzystaniem papieru w budownictwie, w 2015 roku wybrany jednym z trzech najbardziej obiecujących młodych naukowców na Międzynarodowej Konferencji European Paper Week w Brukseli, a w marcu bieżącego roku powołany na członka Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN.

Za realizację Obiektu Niemożliwego w Bytomiu odpowiadać będzie Przemo Łukasik. Jego projekt polegać ma na spektakularnym oświetleniu jednej z wież nieczynnej elektrociepłowni Szombierki. W interpretacji architekta włączenie sygnału świetlnego stanowić będzie symboliczny apel o ochronę postindustrialnego dziedzictwa Bytomia.

Wspólne budowanie z Przemem Łukasikiem odbędzie się 25 października. Tymczasem zobaczcie wizualizacje prezentujące ideę projektu. Więcej informacji oraz zapisy tu.

Obiekt Niemożliwy w Bytomiu – mamy wizualizacje

i

Autor: Archiwum Architektury Obiekt Niemożliwy w Bytomiu, proj. Przemo Łukasik