Drewno w Architekturze 2023

i

Autor: Materiały prasowe

Konkursy

Drewno w Architekturze 2023: trwa kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu studenckiego

2023-07-20 14:06

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej zaprasza do udziału w piątej edycji konkursu na najlepsze projekty magisterskie, w których ukazano walory drewna. W konkursie tradycyjnie przewidziano nagrody zarówno dla autorów, jak i promotorów prac.

Organizatorem wydarzenia jest Wydział Architektury Politechniki Białostockiej we współpracy z firmami UNIBEP SA oraz Danwood SA, które ufundowały nagrody. Podlasie zawsze kojarzyło się z architekturą drewnianą, a oba wymienione powyżej przedsiębiorstwa, mające siedziby w Bielsku Podlaskim, są jednymi z największych producentów budynków mieszkalnych z drewna w Europie. Celem przedsięwzięcia jest promowanie utalentowanych młodych architektów, a także przedstawionych przez nich innowacyjnych rozwiązań dotyczących zastosowania drewna w projektowaniu.

W konkursie mogą brać udział prace magisterskie, w których ukazano walory drewna jako materiału konstrukcyjnego, budowlanego i wykończeniowego. Jury oceniać będzie wartość rozwiązań architektonicznych oraz jakość relacji pomiędzy tworzywem a kształtowaną formą. W tej edycji Konkursu możliwe jest zgłoszenie prac dyplomowych magisterskich wykonanych w ciągu ostatnich 2 lat na kierunku architektura. Prace należy przesłać wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa do 20 października 2023 roku na adres Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Oceniać prace będzie sąd konkursowy pod przewodnictwem dziekana Wydziału Architektury PB Aleksandra Asanowicza.

Na nagrody w konkursie dla autorów oraz promotorów najlepszych prac przeznaczono 30 000 zł. Nagroda dla autora najlepszej pracy wynosi 8000 zł, za II miejsce przyznana zostanie nagroda 6000 zł, za III miejsce – 4000 zł, natomiast autorzy wyróżnionych prac otrzymają po 2000 zł każdy. Na promotorów trzech najlepszych prac czeka nagroda w wysokości 2000 zł, a wyróżnionych – 1000 zł.

Najlepsze projekty zostaną zaprezentowane na specjalnej wystawie oraz znajdą się w pokonkursowej publikacji. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej.

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu oraz wszelkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej drewnowarchitekturze.eu.

Czytaj też: TBS w CLT. Osiedle z drewna projektu holenderskiego biura Urban Climate Architects |