Eko Przestrzeń, Eko Pomysł, Eko Ja – konkurs dla uczniów szkół podstawowych i średnich: wyniki

i

Autor: Archiwum Architektury Prezentacja członków zespołu ze Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Starachowicach: Urszuli Koseckiej, Mai Bębenek, Leny Gołąb i Marcela Dobruckiego, którzy zdobyli II miejsce w kategorii wiekowej 12-15 lat

Eko Przestrzeń, Eko Pomysł, Eko Ja – konkurs dla uczniów szkół podstawowych i średnich: wyniki

2020-07-06 18:41

Poznaliśmy wyniki VII edycji konkursu Eko Przestrzeń, Eko Pomysł, Eko Ja organizowanego wspólnie przez Izbę Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundację Promocji Architektury SARP. W tym roku, mimo pandemii i nowych wyzwań związanych z funkcjonowaniem szkół w trybie zdalnym, nadesłano aż 48 prac.

To już VII edycja ogólnopolskiego konkursu Eko Przestrzeń, Eko Pomysł, Eko Ja organizowanego w ramach programu edukacyjnego Kształtowanie Przestrzeni. W tym roku uczestnicy szukali pomysłów na ekologiczną przestrzeń lub proekologiczne działanie. Swoje pomysły mogli zaprezentować w dowolnej technice na planszy o wymiarach 50 x 70 cm .

W tym roku na konkurs Eko Przestrzeń, Eko Pomysł, Eko Ja nadesłano łącznie 48 prac – 17 w grupie wiekowej 12-15 lat i 31 w grupie wiekowej 15-19. Oceniało je jury w składzie: architekci Anna Kulińska (przewodniczaca), Ewa Szymańska, Grzegorz Stiasny, reprezentująca MKiDN Bogumiła Olkowska, przedstawiciel Narodowy Instytut Dziedzictwa Dominik Mączyński, Katarzyna Domagalska z NIAiU, Monika Kmera z PLGBC i Małgorzata Respekta-Paszkiewicz z firmy  FAKRO. W kategorii wiekowej 12-15 lat I miejsce zdobyła praca „Czas na łąkę” autorstwa Heleny Prusak, reprezentującej Pałac Młodzieży w Nowym Sączu. Nagrodę przyznano za intuicyjne, a zarazem trafne podjęcie działań w najbliższym otoczeniu własnego miejsca zamieszkania. Przedstawiona akcja – wysiewanie kwietnej łąki we własnym ogródku i pomysł na jej kontynuację w przestrzeni publicznej, w najbliższym miejscu zamieszkania, to metafora wielkiej zachęty do społecznej aktywności. Niewielkie prace mogą przynosić duże zmiany w otoczeniu i dawać mnóstwo satysfakcji. Mogą tez w pozytywny sposób zarażać innych do podjęcia prób zmian w przestrzeni publicznej, która należy do nas wszystkich – uzasadniali sędziowie, dodając, że projekt łączy w sobie społeczny aktywizm, urbanistyczną akupunkturę i miejską partyzantkę ogrodniczą.

Eko Przestrzeń, Eko Pomysł, Eko Ja – konkurs dla uczniów szkół podstawowych i średnich: wyniki

i

Autor: Archiwum Architektury I miejsce, Czas na łąkę, Helena Prusak, klasa V, Pałac Młodzieży w Nowym Sączu

II miejsce w tej kategorii zajęła praca „Eco-kamienna”, przygotowana przez uczniów V klasy Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Starachowicach: Urszulę Kosecką, Maję Bębenek, Lenę Gołąb i Marcela Dobruckiego. Zdaniem jury to kompleksowy, wieloaspektowy, autorski pomysł na przestrzeń. Jego wartością jest ekologiczny charakter na wielu różnych płaszczyznach oraz powiązanie z realną przestrzenią. Na wyróżnienie zasługuje również oryginalny i wzmacniający związki człowieka z naturą pomysł wykorzystania przestrzeni na prowadzenie lekcji na świeżym powietrzu – uzasadniali sędziowie.

Eko Przestrzeń, Eko Pomysł, Eko Ja – konkurs dla uczniów szkół podstawowych i średnich: wyniki

i

Autor: Archiwum Architektury II miejsce, Eco-Kamienna, Urszula Kosecka, Maja Bębenek, Lena Gołąb, Marcel Dobrucki; klasa V, Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Starachowicach

III miejsce przyznano dwóm pracom: „Zamieszkaj w lesie” Leny Kurkowskiej, uczennicy VI klasy Niepublicznej Szkoły Podstawowej Nowy Świat w Gdańsku, za wyjątkową wrażliwość i zainteresowanie środowiskiem, oraz „Ekolica” Marii Mikuły, uczennicy VII klasy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, za pogłębioną analizę przestrzeni oraz znalezienie rozwiązań proekologicznych, które mogą ulepszyć nasze najbliższe otoczenie. W tej kategorii wiekowej sędziowie wyróżnili ponadto pracę Jana Leszczyńskiego z VII klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Bytnara ps. Rudy w Warszawie, doceniając szacunek autora do wiejskiego krajobrazu oraz miejsca swojego zamieszkania.

Eko Przestrzeń, Eko Pomysł, Eko Ja – konkurs dla uczniów szkół podstawowych i średnich: wyniki

i

Autor: Archiwum Architektury III miejsce, ex aequo, Zamieszkać inaczej, Lena Kurkowska, klasa VI, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nowy Świat w Gdańsku
Eko Przestrzeń, Eko Pomysł, Eko Ja – konkurs dla uczniów szkół podstawowych i średnich: wyniki

i

Autor: Archiwum Architektury III miejsce, ex aequo, Ekolica, Maria Magdalena Mikuła, klasa VII, Szkoła Podstawowa nr 74 im. Mikołaja Kopernika wPoznaniu

W kategorii wiekowej 15-19 lat  I miejsce zdobyła praca „Urban Jungle”, przygotowana przez uczniów III klasy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu: Sebastiana Michalczyka i Agnieszkę Szlapę. Jury zwróciło uwagę, że pracę wyróżnia zarówno zawartość merytoryczna, jak i czytelność przedstawienia. To bardzo rzetelnie i poważnie opracowany pomysł, odwołujący się do historycznych rozwiązań związanych ze stosowaniem roślin na elewacjach i ich dobrego wpływu na budowle i na środowisko miejskie. Autorzy dostrzegając problem smogu w ich rodzinnym mieście, wykazali nieskuteczność dotychczasowych działań mających zmniejszyć zanieczyszczenia powietrza przez nasadzenia drzew liściastych i zaproponowali swoje rozwiązanie, wychodząc od kwerendy historycznej, dokonania przeglądu publikacji europejskich i nawiązania bezpośredniego kontaktu z naukowcami z zagranicy. Pozyskali wyniki badań nad różnymi funkcjami bluszczu, dobroczynnymi dla człowieka i środowiska miejskiego. Wzbogacając w ten sposób własną wiedzę, postulują możliwości walki ze smogiem przez zastosowanie w miastach zimozielonych roślin pnących, obrastających płaszczyzny ścian budynków, przystanków czy słupów latarń – czytamy w uzasadnieniu.

Eko Przestrzeń, Eko Pomysł, Eko Ja – konkurs dla uczniów szkół podstawowych i średnich: wyniki

i

Autor: Archiwum Architektury I miejsce, Urban Jungle, Sebastian Michalczyk, Agnieszka Szlapa, klasa III, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu

II miejsce przypadło pracy „Kwietny przystanek” Mariki Kosteckiej, z III klasy Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Jadwigi Kaliszewskiej w Poznaniu. Sędziowie podkreślili fakt, że autorka przeobraziła tradycyjny obiekt służący komunikacji w świadomie ekologicznie nacechowane miejsce. Docenili też użycie odnawialnych materiałów, przestronność przestrzeni wewnętrznej, zróżnicowane formy siedzisk, dbałość o dobre oświetlenie i izolację akustyczną. Poza tymi wszystkimi użytkowymi wartościami uwagę przykuwa piękna, płynna forma pokryta kolorowym dywanem kwietnej łąki stanowiącej dach i ściany budowli – uzasadniali.

Eko Przestrzeń, Eko Pomysł, Eko Ja – konkurs dla uczniów szkół podstawowych i średnich: wyniki

i

Autor: Archiwum Architektury II miejsce, Kwietny przystanek, Marika Kostecka, klasa III, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. JadwigiKaliszewskiej w Poznaniu

III miejsce ex aequo otrzymały prace „Ekostacja”, nadesłana przez uczniów Liceum Ogólnokształcące Jana Pawła II w Warszawie Karolinę Kozieradzką, Alicję Jarochowską i Bartosza Andreczkę, oraz „Rybnik w przyszłości”, którą wykonali uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej w Rybniku: Patrycja Burda, Edyta Tebinka i Bogna Zając.Praca „Ekostacja” zwróciła uwagę jurorów nie tylko ze względu na wyróżniające ją walory estetyczne, ale także ze względu na przemyślane rozwiązania oraz wykorzystanie wiedzy z zakresu fizyki i biologii. Zdaneim sędziów przystanek stał się w tym przypadku designerską, modułową, uniwersalną małą architekturą. Prąd wytwarzany przez oczekujących na autobus wykorzystany ma być do oświetlenia przystanku, a także nawodnienia roślin go obrastających. Pomyślano także o możliwości doładowania telefonów oraz o stworzeniu specjalnej aplikacji.

Eko Przestrzeń, Eko Pomysł, Eko Ja – konkurs dla uczniów szkół podstawowych i średnich: wyniki

i

Autor: Archiwum Architektury III miejsce ex aequo, Ekostacja, Karolina Kozieradzka, klasa I, Alicja Jarochowska, klasa III, Bartosz Andreczko, klasa II, Liceum Ogólnokształcące Jana Pawła II w Warszawie

W pracy „Rybnik w przyszłości” jury doceniło m.in. poetycką wizję oraz zaproponowane rozwiązania ekologiczne, które – choć znane – zastosowane zostały tu w nowatorski i kompleksowy sposób. Podkreśliło też atrakcyjne wykonanie makiety prezentującej główne założenia koncepcji.

Eko Przestrzeń, Eko Pomysł, Eko Ja – konkurs dla uczniów szkół podstawowych i średnich: wyniki

i

Autor: Archiwum Architektury III miejsce, ex aequo, Rybnik w przyszłości, Patrycja Burda, Edyta Tebinka, Bogna Zając, klasa II, Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Śląskiej w Rybniku

Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała praca „Dbajnowo”, przygotowana przez uczniów I klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Więcborku: Marcelę Kiestrzyn, Paulinę Malek, Adriannę Lipecką, Agatę Budnik i Agatę Fedder, oraz praca „Ekourbanizacja”, uczniów III klasy Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Śląskiej w Rybniku: Hanny Sobocik, Julii Pruszowskiej i Joanny Sobocińskiej. Sędziowie przyznali też dwie nagrody specjalne: pracy „Leaf Block Eco”, uczniów III klasy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu: Tomasza Morawietza i Tomasza Walerusa, którzy zaproponowali prototyp bloczka komórkowego z pelletem z liści, oraz pracy Karoliny Lizak z I klasy Technikum Budownictwa i Architektury im. prof. Zdzisława Mączeńskiego w Warszawie, która nie spełniła wymogu regulaminowego co do formatu (grafika na planszy), ale jako jedyna przedstawiła swoją propozycję w formie spójnej wizji literackiej. Należy docenić pracę za trafność spostrzeżeń i umiejętność wykorzystania walorów otoczenia, jak wielkie niezadrzewione obszary bez zacienienia, z dala od centrum, przeznaczono na ogniwa, a nie na przykład nową zabudowę osiedlową – uzasadniało jury.